Wcześniejsza spłata kredytu - czy spłata długu poza terminem się opłaca?
Strona główna » Informator » Rozmaitości » Wcześniejsza spłata kredytu - czy spłata długu poz…

Wcześniejsza spłata kredytu - czy spłata długu poza terminem się opłaca?

INFORMATOR. Rozmaitości

W.Press

zdrowemiasto.pl | dodane 06-12-2018


 
Zmiana okresu kredytowania zobowiązań finansowych jest możliwa. Należy jednak pamiętać, że zarówno wcześniejsza spłata kredytu, jak i przedłużenie spłaty pożyczki spowoduje dodatkowe koszty. Czy bank zwraca odsetki przy wcześniejszej spłacie kredytu? Jak wygląda refinansowanie i przedłużenie spłaty pożyczki? Poniżej prezentujemy krótki przewodnik po warunkach pozaterminowej spłaty długu.

Odroczenie a wcześniejsza spłata kredytu lub pożyczki

Jednym z najważniejszych parametrów każdej pożyczki i kredytu jest okres kredytowania. Na wybór okresu spłaty wpływa wysokość i rodzaj zobowiązania, możliwości finansowe pożyczkobiorcy, a także jego wiek oraz zdolność kredytowa. Zarówno krótszy, jak i dłuższy termin spłaty mają swoje zalety. Pierwszy pozwoli szybciej pozbyć się długu, a drugi umożliwi rozłożenie go na wygodne raty, które mniej obciążą domowy budżet.

Ze względu na wahania sytuacji finansowej wielu konsumentów decyduje się na zmianę wcześniej ustalonego terminu spłaty zobowiązania. Warunki umowy przeważnie zakładają taką ewentualność. Możliwe jest zarówno skrócenie terminu, jak i prolongata pożyczki. Niestety zmiany harmonogramu spłat i okresu kredytowania związane są często z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. O przebiegu procedury i kosztach zostaniemy poinformowani po skontaktowaniu się z instytucją finansową.

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu i pożyczki?

Jeszcze przed podpisaniem umowy z wybraną instytucją finansową warto sprawdzić warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania. Taką możliwość przewidują zarówno banki jak i serwisy pożyczkowe online, np. ratka.pl. Skrócenie okresu kredytowania nastąpi w wyniku nadpłaty miesięcznych rat lub uregulowania całości zobowiązania przed czasem. Niesie to za sobą szereg korzyści tj.:
  • odciążenie domowego budżetu,
  • budowanie pozytywnej historii kredytowej,
  • szansa na zwrot odsetek za wcześniejszą spłatę kredytu.

Zazwyczaj konieczne będzie jednak poniesienie dodatkowych kosztów. Opłaty i prowizje rekompensacyjne za przedterminową spłatę kredytu mogą się różnić zależnie od instytucji. Istnieje szansa, że spłata kredytu przed terminem okaże się zwyczajnie nieopłacalna. Przy kredytach hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu może być naliczana aż przez trzy lata od zawarcia umowy. Nie mogą one co prawda wynieść więcej niż 3 proc. spłacanej kwoty, jednak nadal może to być znacząca suma.

wczesniejszasplatakredytu1.jpg

Jak szybko spłacić kredyt? 3 sposoby na wcześniejszą spłatę

W myśl ustawy o kredycie konsumenckim 2011, pożyczka na raty online jest formą kredytu konsumenckiego. Każdy konsument ma zatem prawo do szybszej spłaty zobowiązania. Różnice widoczne są jednak w kosztach z tym związanych i w przebiegu procedury. Istnieją trzy sposoby rozwiązania tej sytuacji:
  1. Po poinformowaniu firmy o chęci wcześniejszej spłaty, pożyczkodawca przelicza wysokość opłat proporcjonalnie do wykorzystanych dni. Następnie pożyczkobiorca ma szansę na zwrot odsetek za wcześniejszą spłatę kredytu lub obniżenie kwoty długu o opłaty jeszcze nieuregulowane.
  2. Niektórzy pożyczkodawcy wymagają przelania na ich rachunek bankowy całej kwoty do zwrotu (pożyczona suma + opłaty). Dopiero po tym instytucja dokonuje rozliczenia i zwraca część kosztów.
  3. Klienci innych firm pożyczkowych muszą podać dokładną datę planowanej spłaty. Dzięki temu firma przeliczy koszty adekwatnie do wybranego dnia. Po spłaceniu pożyczki wraz z jej kosztami konieczne jest skontaktowanie się z firmą w celu odliczenia nadpłaty.

Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty całej kwoty. Po tym instytucja zwraca część kosztów pożyczkowych tj. zasady proporcjonalnej części odsetek, prowizji, opłat administracyjnych, przygotowawczych itp. Warto mieć na uwadze, że nie wszyscy pożyczkodawcy zwracają koszty za niewykorzystany okres pożyczki. Dlatego konieczne jest uważne analizowanie ofert.

Przedłużenie spłaty pożyczki czy wakacje kredytowe - co się bardziej opłaca?

Posiadanie aktywnych zobowiązań finansowych może być poważnym problemem, jeśli na jakiś czas utracimy płynność finansową. Nieterminowe regulowanie długów niesie za sobą poważne konsekwencje. Bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z instytucją pożyczkową i wspólne znalezienie wyjścia z sytuacji. Obecnie wielu pożyczkodawców zgadza się na dostosowanie umowy do potrzeb klienta, jednak wymaga za to dodatkowych opłat. Składa się na nie koszt procesu administracyjnego i prowizja firmy. Zmienia się także RRSO i całkowity koszt kredytu.

Zgodnie z Ustawą Antylichwiarską z 2016 roku pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 25 proc. kwoty pożyczki i 30 proc. tej sumy w skali roku. W limit ten wliczone są także opłaty związane ze zmianą terminu spłaty. Ich wysokość zależeć będzie od czynników tj.: kwota pożyczki, warunki umowy z pożyczkodawcą oraz czas przedłużenia. Największy wpływ ma oczywiście kwota zobowiązania.

Istnieją różne sposoby na wydłużenie okresu kredytowania. Niekiedy wystarczy aneks do umowy pożyczki, by zmienić harmonogram spłat zobowiązania na nieco wygodniejszy. To z jakich rozwiązań mogą korzystać pożyczkobiorcy zależy od polityki wewnętrznej firmy i warunków umowy. Wymienić można m.in.:
  • Przedłużenie spłaty pożyczki - może być dość kosztownym rozwiązaniem. Przy wnioskowaniu o 30-dniowe wydłużenie okresu kredytowania, opłaty mogą stanowić nawet 40 proc. pożyczonej kwoty. Rozwiązanie wydaje się być nieopłacalne, jednak dla wielu pożyczkobiorców jest ono szansą na uniknięcie wpisu do rejestrów dłużników.
  • Wakacje kredytowe i karencja w spłacie pożyczki - to rozwiązania wyjątkowo korzystne dla pożyczkobiorców. Karencja to czasowe zawieszenie spłaty części kapitałowej raty pożyczki. W tym czasie spłacane są zatem tylko odsetki od kredytu. Wakacje kredytowe pozwalają na tymczasowe odroczenie spłaty pożyczki, czyli nieopłacanie całej kwoty raty. W obu przypadkach niespłacony kapitał będzie generował odsetki, jednak pozwoli znacząco wydłużyć czas spłaty długu.
  • Konsolidacja chwilówek - to rozwiązanie dla osób posiadających kilka aktywnych zobowiązań. Przez konsolidację są one łączone w jedną dużą pożyczkę z nowym dłuższym okresem kredytowania. Zmienia to RRSO, ale ułatwia spłatę, ponieważ miesięczne spłacamy tylko jedną ratę.
  • Refinansowanie pożyczki - można to wyjaśnić jako wzięcie kolejnej pożyczki na spłatę obecnej pożyczki. Celem tego jest uniknięcie opóźnień w spłacie. Warto dokładnie przemyśleć to rozwiązanie, ponieważ jego koszty mogą być dość wysokie.

Opłaty związane ze zmianą okresu kredytowania różnią się zależnie od instytucji. Czasem mogą kosztować pożyczkobiorcę więcej niż niewielkie opóźnienia w spłacie. Nie zmienia to jednak faktu, że “dogadanie” się z firmą pożyczkową jest rozsądniejszym wyjściem niż dopuszczenie do opóźnień w spłacie i obniżenia zdolności kredytowej.

W.Press, 06-12-2018, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe