Jak działa konduktometr i do czego jest wykorzystywany?
Strona główna » Informator » Ciekawostki » Jak działa konduktometr i do czego jest wykorzysty…

Jak działa konduktometr i do czego jest wykorzystywany?

INFORMATOR. Ciekawostki

W.Press

zdrowemiasto.pl | dodane 29-10-2019

Konduktometr
 
Konduktometr to mobilne urządzenie służące do pomiarów przewodności elektrycznej w obrębie roztworu. Przyrząd ten ma wiele zastosowań, a powszechnie wykorzystywany jest w hydroponice, akwakulturze a także w systemach słodkowodnych do monitorowania ilości składników odżywczych, soli lub zanieczyszczeń w wodzie.

Konduktancja mierzy podatność danej cieczy na przepływ prądu elektrycznego. Czym przewodność elektryczna jest większa, tym większe jest zanieczyszczenie substancji ( np. w wodzie morskiej). Konduktometry można również stosować do odczytów zasolenia oraz do miareczkowania konduktometrycznego. Wykonywanie pomiarów pozwala na ocenę stężenia danego związku w badanej próbie.

W przemyśle chemicznym za pomocą konduktometru można odczytać stężenie wodnych roztworów kwasów, zasad czy soli. Tą technologię można zastosować również w dziedzinie medycyny. Poprzez pomiary przewodności rozcieńczonego roztworu krwi można ocenić zawartość hematokrytu. Pomiary małych wartości przewodności pomocne są przy określeniu jakości wody zdemineralizowanej oraz destylowanej.

Typowe laboratoryjne mierniki przewodności wykorzystują metodę potencjometryczną i cztery elektrody, które zazwyczaj wykonywane są z platyny. Często są to elektrody cylindryczne rozmieszczone koncentrycznie. Przewodnictwo można zasadniczo określić na podstawie odległości między elektrodami a ich powierzchnią przy użyciu prawa Ohma, natomiast w celu dokładnego odczytu stosuje się kalibrację za pomocą elektrolitów o dobrze znanym przewodnictwie.

Przemysłowe sondy konduktometryczne często wykorzystują metodę indukcyjną, która ma tę zaletę, że elektryczne części czujnika nie są zwilżane przez płyny. W tej metodzie stosuje się dwie cewki sprzężone indukcyjnie. Jedną z nich jest cewka napędowa wytwarzająca pole magnetyczne, która zasilana jest dokładnie znanym napięciem. Druga tworzy cewkę wtórną transformatora. Ciecz przechodząca przez kanał w czujniku tworzy jeden zwój w uzwojeniu wtórnym transformatora.

Innym sposobem jest zastosowanie 4-elektrodowych czujników przewodności, które są wykonane z materiałów odpornych na korozję. Zaletą 4 –elektrodowego czujnika przewodności w porównaniu do czujnika indukcyjnego jest kompensacja skalowania i możliwość pomiaru niskich (poniżej 100 μS / cm) przewodności (cecha ta jest szczególnie ważna przy pomiarze 100% kwasu fluorowodorowego).

Przewodność roztworu jest silnie zależna od temperatury, dlatego ważne jest, aby albo użyć konduktometru z kompensacją temperatury lub skalibrować przyrząd w tej samej temperaturze, co mierzony roztwór. W przeciwieństwie do metali przewodność powszechnych elektrolitów zwykle wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.

Odczyty przewodności cieczy są wykorzystywane na szeroką skalę zarówno w przemyśle, jak i w praktyce laboratoryjnej. W wielu branżach takich jak energetyczna, farmaceutyczna, mikroelektroniczna czy spożywcza niezbędne jest zastosowanie wody o właściwej czystości. Na podstawie pomiarów można ocenić jakość oraz przebieg procesów technologicznych.

W.Press, 29-10-2019, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe