PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Szansa na poprawę jakości życia dla pacjentów z rakiem trzustki

Rak trzustki jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów. Obchodzony w listopadzie Światowy Dzień Raka Trzustki jest szczególną okazją do zwrócenia uwagi na konieczność poszukiwania innowacyjnych metod leczenia tej choroby. więcej »

Anna Kupiecka z Fundacji OnkoCafe podsumowuje wrześniową listę leków refundowanych

Od 1 września br. obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Przyniosła wiele dobrych decyzji pacjentom hematoonkololgicznym. Zmienił się program lekowy leczenia ostrej białaczki szpikowej – pacjenci uzyskali dostęp do leczenia gilterytynibem w monoterapii w 2. linii leczenia opornej lub nawrotowej postaci tej choroby, a pacjenci nowozdiagnozowani do leczenia 2 nowymi schematami: wenetoklaksem w połączeniu z lekiem hipometylującym oraz gemtuzumabemozogamycyny w skojarzeniu ze standardową chemioterapią. Dostęp do skutecznego leczenia otrzymali również pacjenci z chłoniakiem z rozlanych dużych komórek B. A to nie wszystko. Pozytywne zmiany dotyczą również nowotworów głowy i szyi. Anna Kupiecka z Fundacji OnkoCafe podsumowuje obowiązującą od 1 września br. listę leków refundowanych. więcej »

Pacjenci z ostrą białaczką szpikową otrzymali dostęp do nowoczesnej terapii! Na swoją kolej czekają pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową

Projekt wrześniowej listy refundacyjnej zakłada, że pacjenci z ostrą białaczką szpikową dostaną dostęp do leczenia gilterytynibem w monoterapii w 2. linii leczenia opornej lub nawrotowej postaci tej choroby, a pacjenci nowozdiagnozowani do leczenia 2 nowymi schematami terapii: wenetoklaksu w skojarzeniu z lekiem hipometylującym oraz gemtuzumabuozogamycyny w skojarzeniu ze standardową chemioterapią. To dobra wiadomość, z której cieszą się pacjenci i środowisko medyczne. Do wypełnienia listy TOP10 priorytetów refundacyjnych w hematoonkologii pozostały jeszcze dwa inhibitory kinazy Brutona (ibrutynib i akalabrutynib), na które wyczekują pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową. więcej »

Medycyna nuklearna - dyscyplina na medal!

Medycyna nuklearna jest samodzielną dziedziną medycyny wykorzystującą w diagnostyce i leczeniu promieniowanie jonizujące emitowane przez radioizotopy. Jej rozwój opiera się na osiągnięciach z zakresu fizyki, chemii, biologii. Medycyna nuklearna jest także istotnym narzędziem w definiowaniu kolejnych teorii kosmologicznych i filozoficznych w medycynie. – Jej rozwój jest niekończącą się, pasjonującą historią. Prekursorami medycyny nuklearnej byli badacze różnych dziedzin nauki a beneficjentami pozostają chorzy wymagający terapii: spersonalizowanej, precyzyjnej, bezpiecznej i skutecznej jednocześnie – mówi prof. Leszek Królicki, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej. więcej »

Jak będą wyglądać szczepienia w nadchodzącym sezonie? Pacjenci i farmaceuci w zawieszeniu. Ministerstwo Zdrowia nadal nie podjęło decyzji.

W Polsce mamy jedną z najdłuższych ścieżek pacjenta w procesie szczepień. Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się zmiana przepisów dotyczących szczepień wykonywanych w aptekach. Dlaczego? Pacjent nie ma możliwości realizacji szczepienia w aptece na takich samych zasadach, jak w przychodni. Farmaceuci mogą szczepić, ale nadal nie wiadomo, kto będzie musiał zapłacić za to szczepienie – pacjent z własnej kieszeni, czy też budżet państwa.Pracownicy Ochrony Zdrowia i pacjenci czekają na Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania grypie w nadchodzącym sezonie. Środowisko farmaceutów i pacjenci pytają o jedno: jak ma wyglądać organizacja szczepień w najbliższym sezonie 2022/2023? więcej »

Światowy Dzień Raka Płuca z dobrymi wiadomościami dla pacjentów

- Jeszcze do niedawna trwałe wyleczenie raka płuca było prawie niemożliwe. Dziś dzięki terapii uzupełniającej w postaci leku celowanego, wprowadzonej na wczesnym etapie zaawansowania choroby po radykalnej resekcji guza u pacjentów z mutacją w genie EGFR, możemy mówić już nie tylko o dążeniu do poprawy wskaźnika przeżyć 5-letnich, ale nawet o znamiennym zwiększeniu możliwości wyleczenia. To przełom jakiego jeszcze nie było – zwraca uwagę Aleksandra Wilk, koordynatorka Sekcji Raka Płuca Fundacji „To się leczy”. więcej »

Podskórny system defibrylujący sprawdzony w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają od uzyskiwanych w innych krajach Europy. Dzięki Rozporządzeniu Ministra Zdrowia od 2019 roku implantacja całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD) jest w pełni refundowana, a wycena zapewnia pokrycie poniesionych przez ośrodki medyczne kosztów. Uzyskanie refundacji jest jednak uwarunkowane właściwą kwalifikacją do zabiegu. Dla kogo S-ICD jest optymalną metodą terapii w 2022 roku i jaki potencjał dalszego rozwoju ma ta metoda leczenia, ocenia dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. więcej »

Rusza konkurs „Samorządowy Lider” w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy po raz kolejny ogłasza konkurs „Samorządowy Lider”. Skierowany jest on do samorządów z całej Polski, które najbardziej angażowały się w realizację projektów zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy i COVID w sezonie 2021/2022. Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać zgłoszenia do konkursu do 31 lipca 2022 roku. więcej »

Infekcyjne powikłania elektroterapii - kluczowe jest optymalne postępowanie

Zdaniem ekspertów Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego infekcje to jedne z najgroźniejszych powikłań zabiegów implantacji kardiologicznych elektronicznych urządzeń wszczepialnych (ang. Cardiac Implantable Electronic Devices, CIED). Choć nie są bardzo częste, mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjentów. Specjaliści zwracają uwagę, że kluczowe dla optymalnego leczenia infekcji CIED jest właściwe postępowanie: możliwie wczesne rozpoznanie, kwalifikacja do zabiegu usunięcia implantu i przeprowadzenie procedury w skuteczny i bezpieczny sposób. Końcowym etapem leczenia jest, w przypadku konieczności, ponowna implantacja układu. więcej »

Wręczenie certyfikatów„Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”

Rada ekspertów programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” już po raz trzeci zakończyła proces certyfikacji szpitali i wyłoniła zwycięzców. W tegorocznej edycji do programu zgłosiło się aż 34 jednostek szpitalnych z całej Polski.8 placówek zostało nagrodzonych za świadczenie wysokiej jakości procedur z aspektu leczenia żywieniowego. . Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” obowiązuje przez dwa lata, dlatego III edycji certyfikacji towarzyszył proces re certyfikacji placówek z pierwszej edycji programu. Rada Ekspertów zdecydowała, że 26 placówek może zachować certyfikaty.Uroczysta gala wręczania certyfikatów odbyła się 9 czerwca 2022 podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN w Jachrance. więcej »

Dlaczego ścieżka pacjenta do szczepień w Polsce jest skomplikowana pomimo wzrastającego ryzyka epidemiologicznego?

Podczas ostatniego posiedzenia Podkomisji stałej ds. zdrowia publicznego eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaznaczyli, że zwiększa się ryzyko epidemii grypy oraz wielu innych chorób zakaźnych spowodowane zarówno przez zbyt niską wyszczepialność, jak i wielką migracje ludzi z terenów objętych wojną. Eksperci zwrócili uwagę na konieczność skrócenia ścieżki pacjenta do szczepień i wprowadzenia ułatwień w dostępie do prewencji grypy w kolejnym sezonie 2022/2023. Jednym z kluczowych działań mogłoby być powszechne skierowanie tak jak w przypadku COVID-19. Zaapelowano o podniesienie wyszczepialności w polskiej populacji poprzez promocję i zaangażowanie wszystkich zawodów medycznych, tak by skutecznie poprawić realizację szczepień sezonowych oraz minimalizować liczbę uchyleń od tych obowiązkowych, która - jak podano w trakcie spotkania -była dwukrotnie wyższa w zeszłym roku niż w latach ubiegłych. więcej »

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry. Profilaktyka to pierwszy krok do zdrowia

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na szybsze i skuteczniejsze leczenie, a przede wszystkim na wyleczenie pacjenta. Z punktu widzenia ekonomicznego jest odciążeniem dla budżetu państwa, ponieważ dzięki niej zmniejszają się koszty terapii. Z wykonywania diagnostyki już na wczesnym etapie rozwoju choroby wynikają same korzyści, a mimo to nawyk chodzenia Polaków na badania profilaktyczne wciąż nie jest na zadowalającym poziomie. więcej »

12 maja - Dzień Wiedzy o Fibromialgii

Ciągłe zmęczenie, ból mięśni i stawów, problemy ze snem – te dolegliwości mogą świadczyć o rzadkiej chorobie, trudnej do zdiagnozowania. Fibromialgia, o której mowa, jest schorzeniem z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi mięśni i stawów. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłego bólu uogólnionego mięśniowo-stawowego oraz bólu w tzw. punktach uciskowych. Choć jest nieuleczalna, można minimalizować jej objawy.Na dzień 12 maja przypada Światowy Dzień Wiedzy o Fibromialgii – choroby, której świadomość nadal jest bardzo niska. więcej »

Zapobieganie wystąpienia padaczki u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym

15 maja obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Guzowatego. Jedno na 6000 dzieci rodzi się ze zmutowanym genem, czyli rocznie w Polsce jest to około 50 dzieci. Pacjenci już od urodzenia borykają się z licznymi objawami. więcej »

Co dalej ze szczepieniami?

Rada Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) przygotowała rekomendacje na zbliżający się sezon grypowy 2022/2023, które zostały ujęte w raporcie pt. „Skoordynowany Plan dla Grypy i COVID-19”. Najważniejsze z nich to m.in. skracanie ścieżki pacjenta poprzez umożliwienie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie przez farmaceutów i pielęgniarki, wprowadzenie powszechnego systemu skierowań na szczepienia, rekomendowanie i realizację szczepień przez lekarzy medycyny pracy, jak również prowadzenie akcji szczepień w placówkach opiekuńczo wychowawczych, przedszkolach i szkołach. Priorytetowo szczepione powinny również być grupy ważne dla utrzymania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Plan ma za zadanie uporządkować system masowych szczepień w Polsce i wskazać konieczne do podjęcia zmiany systemowe, które przyczynią się do systematycznego zwiększania wyszczepialności społeczeństwa przeciw grypie. więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe