PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Możemy dać dodatkowy czas nerkom i opóźnić postęp przewlekłej choroby nerek – apelują eksperci

Przewlekła choroba nerek jest drugim, po nadciśnieniu tętniczym, najczęstszym przewlekłym schorzeniem w Polsce, postępującym i nieuchronnie prowadzącym do konieczności terapii nerkozastępczej. U części chorych możliwe jest spowolnienie progresji choroby i odsunięcie w czasie momentu kosztownej dializoterapii lub transplantacji narządu poprzez zastosowanie leczenia zachowawczego łączącego postępowanie farmakologiczne i dietetyczne. Obejmuje ono terapię ketoanalogami aminokwasów w połączeniu z dietą niskobiałkową. więcej »

Światowy Dzień Autyzmu: własne komórki macierzyste pomagają dzieciom chorym na autyzm. Do polskich szpitali po rewolucyjne eksperymentalne terapie przyjeżdżają mali pacjenci z całej Europy.

Obchodzony na całym świecie 2 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu to okazja by okazać solidarność z osobami cierpiącymi na autyzm i ich bliskimi. Na jej znak coraz więcej osób przypina tego dnia niebieskie wstążeczki i bierze udział w imprezach integracyjnych. Jednak wsparcie dla osób zmagających się z autyzmem to nie tylko akceptacja, ale też innowacyjne podejście do leczenia jego skutków i poprawy jakości życia. więcej »

Zawał - musi być leczony nowocześnie nie tylko przez chwilę

Choć leczenie interwencyjne Ostrego Zespołu Wieńcowego jest w Polsce stoi na najwyższym światowym poziomie, eksperci dostrzegają istotne obszary wymagające poprawy w tej jednostce chorobowej. Jednym z nich jest stosowanie nowoczesnej terapii przeciwpłytkowej – od etapu podania terapii w karetce pogotowia ratunkowego do kontynuacji leczenia po wypisie pacjenta ze szpitala. więcej »

30 marca − Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem - wyzwania dla polskiej hematoonkologii

Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem obchodzony jest w tym roku w sobotę 30 marca. To okazja do omówienia istotnych dla pacjentów kwestii związanych z transplantacją komórek krwiotwórczych oraz dyskusji na temat problemów pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Pierwsza linia leczenia w tej chorobie w Polsce prowadzona jest prawie na poziomie standardu europejskiego. Jednak nadal istnieją niezaspokojone potrzeby pacjentów ze szpiczakiem nawrotowo-opornym, którzy są kwalifikowani do przeszczepu. więcej »

Polska neurologia w Senacie na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia

Szybko rosnąca liczba ludzi starszych w Polsce spowoduje wzrost liczby pacjentów z chorobami mózgu, co sprawi, że koszty leczenia tych schorzeń gwałtownie wzrosną. Niestety polski rząd nie uwzględnia chorób mózgu w swojej polityce zdrowotnej na najbliższe lata, a brak rozwiązań systemowych pogłębia problemy polskiej neurologii. Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Neurologicznego od kilku miesięcy apelują o zmiany, które poprawią sytuację środowiska neurologicznego i zapewnią bezpieczeństwo pacjentom. więcej »

Stymulacja pęczka Hisa. Polska w czołówce krajów wdrażających nową metodę

Bezpośrednia stymulacja pęczka Hisa jest stosunkowo nową metodą terapeutyczną, po raz pierwszy opisaną w 2000 roku. Polega na zaimplantowaniu elektrody bezpośrednio w element układu bodźcoprzewodzącego pęczek Hisa. Umożliwia to najbardziej korzystną depolaryzację komór, ponieważ podczas stymulacji wykorzystuje się naturalną fizjologiczną drogę rozchodzenia się impulsów. W literaturze stymulacja pęczka Hisa opisywana jest jako skuteczny rodzaj stymulacji u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków o wolnej częstości i z przewlekłą niewydolnością serca. więcej »

VIII Forum Pacjentów Onkologicznych. DEKADA PACJENTÓW – jak pacjenci zmieniają oblicze onkologii

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia działalności, któremu przyświeca hasło „Dekada Pacjentów”. Ostatnia dekada to czas istotnego postępu w onkologii oraz wzrostu aktywności i roli organizacji pacjentów, które stają się partnerami dla decydentów i ekspertów – to postęp w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. VIII Forum Pacjentów Onkologicznych, to okazja do debaty o sytuacji chorych na nowotwory w gronie liderów organizacji, ekspertów, specjalistów i decydentów. więcej »

Światowy Dzień Nerek. Opublikowano pierwszy w Polsce raport o chorych nefrologicznie

Koordynacja systemu opieki nefrologicznej uratuje życie milionów Polaków i zahamuje wzrost wydatków na leczenie chorób nerek – udowadnia raport pod redakcją prof. dra n. med. Ryszarda Gellerta, krajowego konsultanta w dziedzinie nefrologii. Raport to pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie dotyczące chorych na nerki. W jego przygotowaniu brali udział lekarze, przedstawiciele pacjentów, managerowie, organizatorzy ochrony zdrowia oraz firma doradcza EY. W Polsce choruje na nerki od 4 do 5 milionów osób. 90% z nich o tym nie wie. Co roku z tego powodu umiera przedwcześnie 80 tysięcy osób, co skraca średnią długość życia Polaków o ponad 2 lata. Choroby nerek są trzecią, co do liczby, przyczyną hospitalizacji w kraju. Najczęściej do szpitali trafiają pacjenci w wieku 35-55 lat, więc w wieku produkcyjnym. Liczba dni absencji w pracy chorych na nerki, jest porównywalna z nieobecnościami z powodu chorób nowotworowych. więcej »

Dr hab. med. Maciej Sterliński: W 2019 roku diagnostyka i terapia arytmii powinna być nowoczesna i spersonalizowana

– Dłuższe życie polskich pacjentów to również coraz liczniejsze arytmie i liczniejsze schorzenia im towarzyszące.Wymaga to od nas, lekarzy, coraz większej indywidualizacji w doborze metod diagnostycznych i terapeutycznych. Równie ważna jest także współpraca – pomiędzy specjalistami, lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami, technikami i fizjoterapeutami, ale i przedstawicielami agend rządowych. Podobnie wzrastać powinna skala wdrożeń nowych technologii, ale ta – koniecznie na równi z działaniami edukacyjnymi i świadomościowymi skierowanymi do pacjentów – mówi dr hab. med. Maciej Sterliński, prof. Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. więcej »

Ogólnopolska akcja bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry - rusza III edycja Polscy Okuliści Kontra Jaskra

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry od 10 do 16 marca, po raz trzeci w całej Polsce odbędą się bezpłatne badania w kierunku jaskry. Wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w tym czasie do wybranych placówek okulistycznych, będą mieli wyjątkową okazję–bez ponoszenia żadnych kosztów i bez wymaganego skierowania – wykonać specjalistyczne badania diagnostyczne, a w przypadku pozytywnego wyniku, zostaną objęci fachową opieką. Inicjatorami akcji są: Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) wraz z Sekcją Jaskry PTO, przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych. więcej »

Apel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne apeluje do wszystkich obywateli, a w sposób szczególny do przedstawicieli władz centralnych i lokalnych oraz wszystkich instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się opieką zdrowotną w Polsce i zainteresowanych stanem zdrowia Polaków, o aktywne włączenie się w działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie pojawianiu się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji dotyczących profilaktyki i leczenia chorób serca i naczyń. więcej »

Cholesterol – fakty w służbie nauki

Gwałtowne rozpowszechnianie się w przestrzeni publicznej niesprawdzonych lub wręcz błędnych informacji dotyczących patogenezy chorób serca i naczyń, w tym szczególnie rozwoju miażdżycy i występowania jej głównych powikłań, takich jak m.in. zawał serca i udar mózgu, skłoniło Polskie Towarzystwo Kardiologiczne do podjęcia aktywności, mających przeciwdziałać temu zjawisku. W trosce o zdrowie pacjentów i dostęp do rzetelnej, wiarygodnej i naukowo potwierdzonej informacji, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zdecydowało się zaapelować do wszystkich obywateli, a w sposób szczególny do przedstawicieli władz centralnych i lokalnych oraz wszystkich instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się opieką zdrowotną w Polsce i zainteresowanych stanem zdrowia Polaków. więcej »

Cierpi przez nie nawet 3 mln Polaków. Choroby rzadkie wcale nie są takie rzadkie.

Dzisiaj, już po raz jedenasty, obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. To dzień solidarności z tymi, którzy zmagają się z nimi codziennie, ale też podnoszenia świadomości na ten temat wśród osób mających wpływ na jakość życia pacjentów oraz coraz nowych możliwości ich leczenia. więcej »

Leczenie bólu – wyzwanie dzisiejszej neurologii

Ból to nieprzyjemne odczucie związane z uszkodzeniem ciała. Może mieć charakter ostry, z którym najczęściej wiemy jak walczyć i przewlekły. O bólu przewlekłym mówimy wtedy, gdy jest odczuwany przez dłużej niż 3 miesiące lub gdy utrzymuje się mimo wyleczenia uszkodzonych tkanek. Wyzwaniem neurologii jest skuteczne leczenie różnych typów neuralgii (bólu pierwotnego) i przewlekłego bólu neuropatycznego, który może towarzyszyć pacjentom z cukrzycą, po przebytym półpaścu oraz towarzyszyć innym chorobom neurologicznym. więcej »

Dramatycznie mało miejsc rezydenckich w neurologii

16! Tyle miejsc rezydenckich otrzymała neurologia w wiosennym naborze przyszłych rezydentów. To średnio 1 miejsce na województwo. Dla specjalizacji, która od wielu lat zmaga się z problemem braków kadrowych, to dramatycznie mało. Eksperci przyznają, że w obliczu starzejącego się społeczeństwa, rosnącej liczby pacjentów z chorobami mózgu (udar, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera) taka liczba rezydentur nie daje najmniejszych szans na poprawę i tak bardzo trudnej sytuacji polskiej neurologii... więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe