PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Grypa nadchodzi – szczepisz, nie ryzykujesz

Rok szkolny 2020/2021 budzi wiele wątpliwości i pytań dotyczących bezpieczeństwa pociech wracających do szkół. Zbiegający się na jesieni sezon grypowy, czas przeziębień oraz zachorowań na COVID-19 stanowi znaczne zagrożenie dla osób z grup ryzyka. Okres dziecięcy wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia grypy o ciężkim przebiegu i powikłań. Aż 45% wszystkich przypadków zachorowań na grypę stanowią dzieci poniżej 14 roku życia. więcej »

Medycyna nuklearna ratuje życie pomimo pandemii

Zakłady medycyny nuklearnej w dobie pandemii COVID-19 funkcjonują w ograniczonym zakresie z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, ale nie przerwały realizacji procedur ratujących życie. Te wykonywane są bez zmian - zapewnia prof. Leszek Królicki, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. więcej »

Przełomowa metoda leczenia miastenii gravis z finansowaniem Agencji Badań Medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczął realizację badania klinicznego dedykowanego pacjentom z miastenią. Projekt uzyskał 26 mln zł grantu w ramach pierwszego konkursu Agencji Badań Medycznych na działalność badawczo-rozwojową. więcej »

Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pomogą dzieciom z AZS

Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dzięki wsparciu Agencji Badań Medycznych pomogą dzieciom z atopowym zapaleniem skóry. 16 mln grant pozwoli na uruchomienie pierwszego na świecie badania klinicznego u pacjentów z umiarkowaną i ciężka postacią AZS, od 2 roku życia. więcej »

30 mln na badania dedykowane pacjentom z ostrą niewydolnością serca

Rusza badanie kliniczne zainicjowane przez naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dedykowane pacjentom z ostrą niewydolnością serca. Projekt uzyskał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo–rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. Wartość wsparcia to ponad 30 mln zł. więcej »

Nowe standardy leczenia udarów mózgów z dofinansowaniem ABM

Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczyna badanie dotyczące farmakologicznego leczenia pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Realizacja projektu możliwa jest dzięki ponad 20 mln zł dofinansowania ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na realizację niekomercyjnych badań klinicznych. więcej »

Nowe możliwości leczenia wzw C u dzieci z dofinansowaniem ABM

Rusza badanie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, polegające na leczeniu dzieci w wieku 6-18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C terapią pozwalającą na całkowite wyeliminowanie wirusa z organizmu. Projekt dofinansowała Agencja Badań Medycznych w ramach konkursu na realizację niekomercyjnych badań klinicznych. więcej »

Terapia resynchronizująca pomoże słabemu sercu

Zaburzona sekwencja skurczu komór serca często wiąże się z jego niewydolnością. Wielu pacjentom mogą pomócstymulatory i kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji. Układy pomagają uporządkować skurcze serca i poprawić samopoczucie pacjenta – mówi dr hab. n. med. Maciej Kempa, przewodniczący - elekt Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. więcej »

Deklaracje Ministerstwa nie mają odzwierciedlenia w projekcie nowego wykazu listy refundacyjnej

Długo oczekiwany przez pacjentów projekt listy leków refundowanych dla osób 75+ został ogłoszony. Niestety, mimo rekomendacji ekspertów oraz oczekiwań strony społecznej w wykazie nie ma żadnych zmian związanych z refundacją szczepień przeciw grypie. Zarówno w ogólnym wykazie, jak i w ramach listy 75+ nie została uwzględniona szczepionka przeciw grypie. Rozumiejąc złożoność procesów refundacyjnych niepokojący jest jednak fakt braku decyzji wobec osób w wieku 75+, gdzie decyzja leży tylko i wyłącznie po stronie Ministerstwa Zdrowia. więcej »

Prof. Grażyna Rydzewska: Pamiętajmy o pacjentach z chorobami przewlekłymi

Pozytywne zmiany obserwowane w ostatnich latach w dziedzinie gastroenterologii zahamowała pandemia COVID-19. Pacjenci mają dziś utrudniony dostęp do optymalnej terapii. O priorytetach w diagnostyce i terapii, finansowaniu sektora opieki zdrowotnej i projektach programów opieki koordynowanej mówi prof. Grażyna Rydzewska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. więcej »

Stymulator serca pomaga lepiej żyć

W Polsce wszczepia się około 30 tys. stymulatorów serca rocznie. Urządzenia te mogą poprawić stan zdrowia i jakość życia chorych. O trendach w rozwoju stałej stymulacji serca mówi dr hab. n. med. Maciej Sterliński, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. więcej »

Pierwsze w historii polskie, kompleksowe wytyczne w leczeniu raka nerkowokomórkowego

Pierwsze w historii polskie, kompleksowe wytyczne w leczeniu raka nerkowokomórkowego. 15 lipca w czasopiśmie „Onkologia w Praktyce Klinicznej” zostały opublikowane „Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerkowokomórkowym”. Dokument ten został przygotowany przez wiodących ekspertów klinicznych: onkologów, urologów, radiologów i radioterapeutów. Są to innowacyjne i bardzo szczegółowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, które nakreślają trendy w nowoczesnym leczeniu raka nerki. Nigdy wcześniej nie powstał w Polsce tak kompleksowy dokument w tej materii. Po raz pierwszy również wytyczne kierowane są do dwóch środowisk – onkologów i urologów. więcej »

Prof. Jarosław Sławek: Potrzeba dialogu, finansowania i reform

Potrzeby w ochronie zdrowia są ogromne. Stabilny wzrost nakładów powinien iść w parze z dialogiem ze środowiskiem ekspertów i reorganizacją ochrony zdrowia. Wtedy zyskamy szansę na lepszy dostęp do świadczeń, zmniejszenie kolejek i oszczędności na inwestycje - uważa prof. Jarosław Sławek, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. więcej »

Rok po raporcie dot. sytuacji pacjentów z chłoniakiem skórnym T-komórkowym

W ubiegłym roku przeprowadzone zostało badanie opinii polskich pacjentów zmagających się z rzadkim nowotworem – chłoniakiem skórnym T-komórkowym (CTCL), którego wyniki opublikowane zostały w raporcie pt.: „Chłoniaki, których nie znamy. Problem, którego nie widzimy”. Wyniki badania jednoznacznie pokazały, że osoby cierpiące na CTCL potrzebują opieki zdrowotnej i wsparcia w wielu sferach życia. Sprawniejsza diagnostyka, skuteczniejsze leczenie, wsparcie dla pacjentów i opieka, a także szeroka edukacja – to postulaty opracowane rok temu przez pacjentów i lekarzy. Dziś są one nadal aktualne, a sytuacja chorych – wciąż niezmieniona. więcej »

Światowy Dzień Mózgu. Czym jest migrena?

Migrena, choć często uznawana za zwykłą fanaberię i wymówkę jest tak naprawdę bardzo poważną chorobą neurologiczną, która wpływa na całokształt funkcjonowania pacjenta. Jej najcięższą postacią jest migrena przewlekła, na którą cierpi ok. 300 000 Polaków w różnych etapach swojego życia. Ataki migreny występują przez ponad 15 dni w miesiącu, ok. 184 dni w roku, wykluczając jednocześnie pacjenta z normalnego życia, uniemożliwiając funkcjonowanie społeczne, rodzinne czy zawodowe. Ciągłe życie w bólu sprawia, że pacjenci są dużo bardziej narażeni na depresję, która niezauważona i nieleczona może być bardzo tragiczna w skutkach. Im większa liczba dni z migrenowym bólem głowy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia depresji. Aż 11% pacjentów z migreną przewlekłą cierpi na depresję. więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe