PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Utrudnienia w szczepieniu przeciw COVID-19 dla dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży

Szczepionka przeciw COVID-19 dostosowana do wariantu XBB.1.5 nie jest dostępna dla całej populacji. Z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 szczepionką przygotowaną na obecny sezon jesienno-zimowy zostały wykluczone dzieci od 6miesiąca do 12 roku życia oraz kobiety w ciąży. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych zwracają uwagę na możliwe negatywne skutki takiej sytuacji, ponieważ COVID-19 wciąż prowadzi do ciężkich zachorowań, hospitalizacji, a niekiedy do śmierci. Ponadto osłabia naszą odporność, powoduje odległe i zróżnicowane powikłania. Brak dostępności do odpowiednich szczepień zwłaszcza u najmłodszych dzieci prowadzi do niepotrzebnych zachorowań i nadmiarowych hospitalizacji. więcej »

Mamy 20. gospodarkę świata, a na profilaktykę w postaci szczepień wydajemy ok. 3 euro na obywatela

Polska należy do grona 20 najbogatszych państw świata pod względem wielkości PKB. Pomimo tego zdrowie, a zwłaszcza profilaktyka zdrowotna są często finansowane na znacznie niższym poziomie niż w innych, także mniej zamożnych państwach. O tym, jak zwiększyć wysiłki państwa na rzecz profilaktyki, edukować pacjentów i lekarzy oraz zapewnić finansowanie szczepień rozmawiali eksperci biorący udział w panelu pt. „Zwiększenie dostępu do szczepień ochronnych dla dorosłych oraz optymalizacja ich finansowania” podczas konferencji „Priorytety w ochronie zdrowia 2024”. więcej »

Polski przedstawiciel w Komitecie Sterującym Międzynarodowej Sieci na rzecz Pacjentów Immunoniekompetentnych (IIAN)

Międzynarodowa Sieć na rzecz Pacjentów Innumoniekompetentnych (IIAN) to inicjatywa jednocząca społeczność osób o obniżonej odporności z całego świata, która zawiązała się w 2023 r. W styczniu 2024 r. utworzono Komitet Sterujący IIAN, w którym zasiadać będzie Grzegorz Perzyński – prezes Fundacji Transplantacja LIVERstrong. Obok jego organizacji w IIAN znajdują się jeszcze 2 inne podmioty z Polski. więcej »

Kardioonkologia: skutecznie leczyć nowotwory, właściwie chronić serce i naczynia

Nawet co trzeci pacjent onkologiczny ma współistniejącą chorobę sercowo-naczyniową. W tej grupie chorych leczenie musi uwzględniać potencjalny wzajemny wpływ stosowanych jednoczasowo terapii na poszczególne układy organizmu. Konieczna jest profilaktyka powikłań leczenia onkologicznego związana między innymi z prewencją pojawienia się oraz wystąpieniem zaostrzeń schorzeń kardiologicznych. Zdaniem ekspertów właściwie stosowane leczenie przeciwkrzepliwe i odpowiedni panel szczepień ochronnych, w tym przeciw pneumokokom, to istotne filary terapii pacjentów kardioonkologicznych. więcej »

Nowy raport kardiologów i analityków Ministerstwa Zdrowia: niewydolność serca jest i będzie rosnącym wyzwaniem zdrowia publicznego w Polsce

Według danych nowego raportu pt. „Niewydolność serca w Polsce 2014-2021” opracowanego przez ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ANS PTK) i analityków Ministerstwa Zdrowia (MZ) roczna liczba zgonów z powodu niewydolności serca przekracza obecnie 140 tys. więcej »

Co wiemy o rzadkich chorobach płuc? Wrzesień – Miesiąc Podnoszenia Świadomości Chorób Włóknieniowych Płuc

Nasilający się suchy kaszel, zadyszka podczas chodzenia i zmęczenie, a następnie pogorszenie jakości życia a nawet,bez właściwego leczenia,przedwczesna śmierć. Mowa o śródmiąższowych chorobach płuc z postępującym włóknieniem (PF-ILD), które obejmują ponad 200 jednostek chorobowych. Ich właściwe rozpoznanie często bywa trudne. Tymczasem wczesne włączenie właściwego leczenia pozwala na poprawę funkcjonowania chorego. Uwagę na to zwracają Kampania „Płuca Polski” oraz Towarzystwo Wspierania Chorych na Włóknienie Płuc, organizator obchodów Miesiąca Podnoszenia Świadomości Chorób Włóknieniowych Płuc i Światowego Tygodnia IPF. więcej »

Start sezonu szczepień za dwa tygodnie – jak będzie wyglądała organizacja szczepień w aptekach?

Wraz z początkiem września rozpoczyna się kolejny sezon szczepień ochronnych. To odpowiedni moment, aby zabezpieczyć swój organizm przed wirusami. Wciąż jednak nie wiadomo, jak potoczą się losy nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz jak będzie wyglądała wycena świadczenia szczepienia w aptece. Istotne jest odpowiednie przygotowanie do tego czasu strony organizacyjnej szczepień, tak by pacjenci w jak najwygodniejszy sposób mogli się zaszczepić. Eksperci Koalicji na rzecz szczepień w aptekach oraz Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych od dawna apelują o zmianę przepisów, które pozwoliłyby na serwis w aptekach po zakończeniu pandemii oraz wskazują, że apteczne punkty szczepień świetnie przyjęły się wśród pacjentów. więcej »

Sytuacja pacjentów z nowotworami pokarmowymi w Polsce

Jak wygląda aktualna sytuacja pacjentów z nowotworami układu pokarmowego w Polsce? Jak powinien wyglądać program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, by skorzystało z niego jak najwięcej osób? Jakie wyzwania stoją obecnie przed Ministerstwem Zdrowia i Płatnikiem, by system ochrony zdrowia dostosować w jak najlepszym stopniu do międzynarodowych standardów opieki nad chorymi z rakiem jelita grubego, rakiem przełyku i rakiem żołądka? Na pytania te odpowiada opublikowany z końcem marca 2023 roku raport Fundacji Onkologicznej Nadzieja oraz Fundacji EuropaColon Polska. więcej »

Dobre wieści dla pacjentów onkologicznych! Refundowana immunoterapia szansą dla pacjentów z rakiem jelita grubego

Dzięki decyzji Ministra Zdrowia, na obowiązującej od 1 marca 2023 r. liście leków refundowanych w programie lekowym B.4 „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita (ICD-10: C18 – C20)”, pojawi się możliwość stosowania immunoterapiiu chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną wysokiego stopnia (ang. MSI-H) lub zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania (ang. dMMR).Refundacja monoterapii w I linii leczenia i podwójnej immunoterapii w II, III, IV i V linii leczenia u chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego zbiega się w czasie z rozpoczęciem Europejskiego Miesiąca Świadomości Raka Jelita Grubego ECCAM (EuropeanColorectalCancerAwarenessMonth), ustanowionego w 2008 roku przez Parlament Europejski. więcej »

Kardiolodzy szukają nowych metod, by zapobiec ponownej interwencji wieńcowej

Połowa zgonów w Polsce spowodowana jest przez choroby układu sercowo-naczyniowego, a starzejąca się polska populacja stawia przed lekarzami kolejne wyzwania. Z tego powodu poszukiwane są nowe metody, by zapobiec ponownej interwencji wieńcowej. więcej »

Szpitale zobowiązują się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa personelu i pacjentów

Zawody medyczne należą do profesji trudnych i odpowiedzialnych, jak również niebezpiecznych. Jak wynika z danych WHO, co roku dochodzi aż do 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego, z czego 37% to zakażenia WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% to zakażenia wirusem HIV. Takie sytuacje, nie są jedynie zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy często w dotkliwy sposób doświadczają chwiejności w funkcjonowaniu szpitali. Zauważając ten problem Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali zachęca do podpisania deklaracji „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, oraz do wzięcia udziału w II edycji programu certyfikacyjnego poświadczający stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. więcej »

Rekordowa od ponad dekady liczba zgonów z powodu grypy! Powodem bardzo niski odsetek zaszczepionych?

Według danych epidemiologicznych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego do 22 lutego 2023 roku zaraportowano blisko 4 mln przypadków zachorowań, ponad 24 tys. hospitalizacji oraz 108 zgonów wywołanych wirusem grypy. Oznacza to, że dziś system mierzy się z jednym z najcięższych sezonów od ponad 10 lat.Eksperci alarmują, że ten rok będzie z pewnością rekordowy pod kątem liczby zgonów wywołanych wirusem grypy.Sezon zachorowań nadal trwa, a liczba raportowanych zakażeń jest obecnie wyższa niż w tym samym okresie w 2022 roku. Po pandemii COVID-19 obserwujemy również wydłużanie się sezonu zachorowań na grypę, co oznacza, że według prognoz ekspertów wirus może być bardzo aktywny aż do kwietnia. więcej »

Bez zapachu życie traci smak. Dzień Wiedzy o Utracie Węchu.

27 lutego przypada Dzień Wiedzy o Anosmii poświęcony edukacji na temat możliwych przyczyn utraty węchu i nieocenionego znaczenia właściwej diagnostyki. W Dniu Wiedzy o Anosmii eksperci zwracają uwagę na trudności, z jakimi zmagają się pacjenci doświadczający anosmii,która może być wynikiem zapalenia zatok przynosowych lub zapalenia błony śluzowej z polipami nosa.Choroby te bardzo często współwystępują z atopowym zapaleniem skóry, bo są wywoływane tym samym czynnikiem - zapaleniem typu 2. więcej »

Sól w diecie pacjentów z niewydolnością serca - dwa kluczowe zalecenia

Sód to pierwiastek potrzebny w organizmie człowieka. Zarówno jego nadmiar, jak i niedobór może być groźny dla zdrowia - także dla pacjentów z niewydolnością serca. W tej grupie chorych wszelkie zaburzenia poziomu pierwiastków we krwi mogą mieć jednak znacząco bardziej niebezpieczne konsekwencje dla stanu zdrowia i rokowań niż dla osób z populacji ogólnej. Ograniczać sól w diecie z pewnością warto, ale obsesyjne „tropienie” sodu w każdym daniu i produkcie może być równie szkodliwe, co dosalanie, dlatego warto zachować zdrowy rozsądek– mówi dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej, z Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, specjalistka Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. więcej »

Bezpieczny personel to bezpieczny pacjent - czy coś się zmieni w 2023 roku?

Trwają prace legislacyjne nad projektem Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. W ostatnim czasie dokument został skierowany do prac sejmowych. Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali wciąż jednak postulują o uwzględnienie w projekcie zapisu dot. bezpieczeństwa personelu medycznego, w tym zapewnienia odpowiednich warunków pracy medykom. Ich zdaniem zadbanie o bezpieczny sprzęt i procedury jest niezbędne, by w polskich szpitalach pacjenci mogli otrzymywać pomoc najwyższej jakości. więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe