PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Czas na reaktywację programu opieki koordynowanej nad pacjentami z niewydolnością serca

W dniach 7-8 czerwca 2024 r. w Warszawie podczas tegorocznej Konferencji naukowej Asocjacji Niewydolności Serca PTK, spotkali się eksperci z całej Polski zajmujący się diagnostyką i leczeniem tej jednostki chorobowej. Niewydolność serca (NS) to wyzwanie globalne, szczególnie widoczne w starzejących się społeczeństwach, takich jak Polska, gdzie schorzenie to odpowiada za największą liczbę zgonów wśród chorób sercowo-naczyniowych. Kluczem do opanowania epidemii niewydolności serca, jest wczesne rozpoznanie czynników ryzyka i wdrożenie skutecznej interwencji w zakresie zmiany stylu życiu, farmakoterapii i leczenia zabiegowego oraz opieka koordynowana i monitoring chorych po opuszczeniu szpitala. więcej »

Jest szansa na wzrost wyszczepialności w przyszłym sezonie

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych alarmują o konieczność podjęcia pilnych decyzji oraz przyśpieszenia prac legislacyjnych dotyczących zmian, które będą miały szansę wejść w życie przed wrześniem, jeszcze przed początkiem kolejnego sezonu szczepień 2024/2025. Eksperci zdefiniowali na sezon rekomendacje, które są zbieżne z publicznymi deklaracjami Ministerstwa Zdrowia w zakresie zmian systemowych. Aktualnie kluczowym pozostaje ich sprawne wdrożenie i podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych. więcej »

Pomoc psychologiczna niezbędna na każdym etapie leczenia hematoonkologicznego, a także w procesie zdrowienia

Choroba hematoonkologiczna bardzo często spada na pacjenta i jego rodzinę niespodziewanie. I choć na przestrzeni ostatnich lat postęp medycyny jest ogromny, to równie ważne jest, aby na każdym etapie leczenia: od podejrzenia choroby, poprzez pobyt w szpitalu, a także po jego zakończeniu, pacjent otrzymywał wsparcie psychologiczne. Potwierdzają to zarówno doświadczenia i opinie pacjentów, jak też psychologów, psychoonkologów i personelu medycznego, opiekujących się chorymi i ich rodzinami. więcej »

Prof. Tomasz Wróbel: Leki, na które jest szczególne zapotrzebowanie dzisiaj, to przeciwciała dwuswoiste

Nowe możliwości w leczeniu opornego i nawrotowego chłoniaka rozlanego z dużych limfocytów B (DLBCL) były tematem wykładu prof. Tomasza Wróbla, kierownika Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podczas konferencji „Hematologia kliniczna i doświadczalna” w Lublinie. Profesor zwrócił uwagę m.in. na nowe technologie lekowe, jak przeciwciała dwuswoiste. więcej »

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarki o największych wyzwaniach i problemach w ich codziennej pracy

12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, którego celem jest docenienie pracy pielęgniarek i położnych oraz ich poświęcenia dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. Jednak praca personelu pielęgniarskiego nie jest łatwa, w Polsce średnia wieku pielęgniarek przekracza 53 lata, a czas ich życia jest krótszy niż u statystycznej kobiety , warto zadać sobie pytanie z jakimi wyzwaniami wiąże się współczesna praca pielęgniarek? więcej »

Genetyka wspiera diagnostykę oraz leczenie onkologiczne. 25 kwietnia – Międzynarodowy Dzień DNA

Rozwój diagnostyki molekularnej daje możliwość lepszego poznania oraz określenia biologii danego nowotworu. Wiedza ta coraz częściej pozwala na personalizację leczenia i dobranie terapii celowanej, która nie tylko zwiększa komfort życia pacjenta, ale przede wszystkim zwiększa skuteczność leczenia. 25 kwietnia to dzień, w którym upamiętniane są dwa ważne osiągnięcia naukowe, bez których nie można byłoby mówić o rozwoju diagnostyki molekularnej - stworzenie modelu podwójnej helisy DNA (1953 r.) oraz ukończenie projektu poznania ludzkiego genomu Human Genome Project (2003 r.). więcej »

Największe rozszerzenie listy refundacyjnej od 2012 roku. Pozytywne zmiany dla chorych na RZS, pacjentów onkologicznych i diabetyków

Z dniem 1 kwietnia br. obowiązywać zaczęła nowa lista refundacyjna. Do wykazu dodano niemal 90 nowych pozycji, w tym m.in. preparaty stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych, leki z grupy flozyn, z których skorzystają chorzy na cukrzycę typu 2, a także nowe formuły leków biologicznych dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Dzięki dodaniu na listę refundacyjną leku w formie ampułko-strzykawek oraz wstrzykiwaczy pacjenci ci będą mieli możliwość odbywania leczenia w warunkach domowych. więcej »

Praca personelu medycznego pełna wyzwań. Co nowego wiemy po inauguracyjnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. zawodów medycznych i terapeutycznych?

Brak bezpiecznego sprzętu, narażenie na kontakt z toksycznymi lekami, brak pomocy psychologa i ciągłe zmęczenie. To tylko niewielki ułamek z tego, z czym na co dzień mierzą się pracownicy ochrony zdrowia. 9 kwietnia odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. zawodów medycznych i terapeutycznych podczas, którego odbyła się dyskusja o najważniejszych problemach związanych z pracą personelu medycznego. Jednak przed pracą personelu pojawiają się też nowe szanse. Zgromadzeni eksperci jasno i zgodnie wskazali rozwiązania, których wdrożenie może realnie podnieść poziom bezpieczeństwa personelu i pacjentów, a także usprawnić funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia. więcej »

Kamizelka defibrylująca dla pacjentów po zawale serca – czasowe zabezpieczenie przed NZS

W świetle najnowszych badań i wytycznych incydenty związane z ostrą fazą zawału, jeszcze przed uzyskaniem miarodajnej oceny stopnia uszkodzenia serca, nie kwalifikują do automatycznego zastosowania u takich pacjentów urządzeń wszczepialnych. Jednocześnie jeśli pacjent na zawał serca zareagował nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) czy arytmią taką, jak częstoskurcz komorowy lub migotanie komór, zachodzi konieczność zabezpieczenia chorego, ponieważ ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego (NZS) jest wysokie. więcej »

Nie każdy ma dostęp do zaktualizowanej szczepionki przeciw COVID-19!

Analiza poziomu wyszczepialności przeciw COVID-19 w tym sezonie okazała się bardzo trudna do zrealizowania ze względu na brak zapewnienia dostępu do szczepień przeciw COVID-19 dla całego społeczeństwa. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych podkreślają, że jest to bariera, z którą należy się uporać, aby w przyszłym sezonie osiągnąć odpowiedni poziom wyszczepialności odnotowany jak przy ostatniej dawce przypominającej zaraportowanej przez ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), czyli 7,6%. więcej »

Mapowanie bliskiego pola: lepsza identyfikacja impulsów to skuteczniejsze leczenie arytmii

Na wczesnym etapie rozwoju technologicznego mapy elektroanatomiczne serca zawierały od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu punktów, które trzeba było odrębnie przeanalizować. Obecnie systemy do mapowania trójwymiarowego serca w kilka minut pozwalają na zebranie od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy punktów, przez co uzyskana mapa wybranych fragmentów serca jest dużo bardziej precyzyjna i pomocna klinicznie. Wyzwaniem pozostaje różnicowanie sygnałów istotnych od nieistotnych - tak, by stworzona mapa serca jak najpełniej odpowiadała rzeczywistości. Doświadczenia z algorytmem OT NF (bliskiego pola) pozwalają na optymizm w tym zakresie – uważa dr n. med. Andrzej Hoffmann z Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. więcej »

Dzieci od 12. roku życia chorujące na czerniaka z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii

Decyzją Ministra Zdrowia, zgodnie z informacjami zawartymi w Obwieszczeniu z dnia 18 marca 2024 roku[1] , od 1 kwietnia modyfikacji ulega program lekowy dla chorych z czerniakiem. Zmiany dotyczą m.in. refundacji nowego leczenia – skojarzenia niwolumabu i relatlimabu – u dzieci od 12. roku życia i dorosłych z zaawansowaną postacią tej choroby. To pierwsza nowoczesna terapia refundowana w tym wskazaniu u osób poniżej 18. roku życia. więcej »

Prewencja NZS u pacjentów po zawale serca – aktualne potrzeby i możliwości kliniczne

Nawet 80 proc. przypadków nagłego zgonu sercowego (NZS) może byćzwiązane z chorobą niedokrwienną serca i zawałem mięśnia sercowego. Znaczna część populacji pacjentów, którzy przeżyli zawał mięśnia sercowego, ma zatem istotnie zwiększone ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego w porównaniu do populacji ogólnej. Jak zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i możliwościami technologicznymi chronić takich chorych przed kolejnymi incydentami wieńcowymi oraz zagrażającymi życiu szybkimi arytmiami komorowymi w okresie podwyższonego ryzyka, wyjaśniają eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: prof. Marek Gierlotka, dr hab. med. Marta Kałużna-Oleksy i dr hab. med. Michał Hawranek. więcej »

Utrudnienia w szczepieniu przeciw COVID-19 dla dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży

Szczepionka przeciw COVID-19 dostosowana do wariantu XBB.1.5 nie jest dostępna dla całej populacji. Z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 szczepionką przygotowaną na obecny sezon jesienno-zimowy zostały wykluczone dzieci od 6miesiąca do 12 roku życia oraz kobiety w ciąży. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych zwracają uwagę na możliwe negatywne skutki takiej sytuacji, ponieważ COVID-19 wciąż prowadzi do ciężkich zachorowań, hospitalizacji, a niekiedy do śmierci. Ponadto osłabia naszą odporność, powoduje odległe i zróżnicowane powikłania. Brak dostępności do odpowiednich szczepień zwłaszcza u najmłodszych dzieci prowadzi do niepotrzebnych zachorowań i nadmiarowych hospitalizacji. więcej »

Mamy 20. gospodarkę świata, a na profilaktykę w postaci szczepień wydajemy ok. 3 euro na obywatela

Polska należy do grona 20 najbogatszych państw świata pod względem wielkości PKB. Pomimo tego zdrowie, a zwłaszcza profilaktyka zdrowotna są często finansowane na znacznie niższym poziomie niż w innych, także mniej zamożnych państwach. O tym, jak zwiększyć wysiłki państwa na rzecz profilaktyki, edukować pacjentów i lekarzy oraz zapewnić finansowanie szczepień rozmawiali eksperci biorący udział w panelu pt. „Zwiększenie dostępu do szczepień ochronnych dla dorosłych oraz optymalizacja ich finansowania” podczas konferencji „Priorytety w ochronie zdrowia 2024”. więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe