PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Infekcyjne powikłania elektroterapii - kluczowe jest optymalne postępowanie

Zdaniem ekspertów Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego infekcje to jedne z najgroźniejszych powikłań zabiegów implantacji kardiologicznych elektronicznych urządzeń wszczepialnych (ang. Cardiac Implantable Electronic Devices, CIED). Choć nie są bardzo częste, mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjentów. Specjaliści zwracają uwagę, że kluczowe dla optymalnego leczenia infekcji CIED jest właściwe postępowanie: możliwie wczesne rozpoznanie, kwalifikacja do zabiegu usunięcia implantu i przeprowadzenie procedury w skuteczny i bezpieczny sposób. Końcowym etapem leczenia jest, w przypadku konieczności, ponowna implantacja układu. więcej »

Wręczenie certyfikatów„Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”

Rada ekspertów programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” już po raz trzeci zakończyła proces certyfikacji szpitali i wyłoniła zwycięzców. W tegorocznej edycji do programu zgłosiło się aż 34 jednostek szpitalnych z całej Polski.8 placówek zostało nagrodzonych za świadczenie wysokiej jakości procedur z aspektu leczenia żywieniowego. . Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” obowiązuje przez dwa lata, dlatego III edycji certyfikacji towarzyszył proces re certyfikacji placówek z pierwszej edycji programu. Rada Ekspertów zdecydowała, że 26 placówek może zachować certyfikaty.Uroczysta gala wręczania certyfikatów odbyła się 9 czerwca 2022 podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN w Jachrance. więcej »

Dlaczego ścieżka pacjenta do szczepień w Polsce jest skomplikowana pomimo wzrastającego ryzyka epidemiologicznego?

Podczas ostatniego posiedzenia Podkomisji stałej ds. zdrowia publicznego eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaznaczyli, że zwiększa się ryzyko epidemii grypy oraz wielu innych chorób zakaźnych spowodowane zarówno przez zbyt niską wyszczepialność, jak i wielką migracje ludzi z terenów objętych wojną. Eksperci zwrócili uwagę na konieczność skrócenia ścieżki pacjenta do szczepień i wprowadzenia ułatwień w dostępie do prewencji grypy w kolejnym sezonie 2022/2023. Jednym z kluczowych działań mogłoby być powszechne skierowanie tak jak w przypadku COVID-19. Zaapelowano o podniesienie wyszczepialności w polskiej populacji poprzez promocję i zaangażowanie wszystkich zawodów medycznych, tak by skutecznie poprawić realizację szczepień sezonowych oraz minimalizować liczbę uchyleń od tych obowiązkowych, która - jak podano w trakcie spotkania -była dwukrotnie wyższa w zeszłym roku niż w latach ubiegłych. więcej »

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry. Profilaktyka to pierwszy krok do zdrowia

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na szybsze i skuteczniejsze leczenie, a przede wszystkim na wyleczenie pacjenta. Z punktu widzenia ekonomicznego jest odciążeniem dla budżetu państwa, ponieważ dzięki niej zmniejszają się koszty terapii. Z wykonywania diagnostyki już na wczesnym etapie rozwoju choroby wynikają same korzyści, a mimo to nawyk chodzenia Polaków na badania profilaktyczne wciąż nie jest na zadowalającym poziomie. więcej »

12 maja - Dzień Wiedzy o Fibromialgii

Ciągłe zmęczenie, ból mięśni i stawów, problemy ze snem – te dolegliwości mogą świadczyć o rzadkiej chorobie, trudnej do zdiagnozowania. Fibromialgia, o której mowa, jest schorzeniem z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi mięśni i stawów. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłego bólu uogólnionego mięśniowo-stawowego oraz bólu w tzw. punktach uciskowych. Choć jest nieuleczalna, można minimalizować jej objawy.Na dzień 12 maja przypada Światowy Dzień Wiedzy o Fibromialgii – choroby, której świadomość nadal jest bardzo niska. więcej »

Zapobieganie wystąpienia padaczki u niemowląt ze stwardnieniem guzowatym

15 maja obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Guzowatego. Jedno na 6000 dzieci rodzi się ze zmutowanym genem, czyli rocznie w Polsce jest to około 50 dzieci. Pacjenci już od urodzenia borykają się z licznymi objawami. więcej »

Co dalej ze szczepieniami?

Rada Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) przygotowała rekomendacje na zbliżający się sezon grypowy 2022/2023, które zostały ujęte w raporcie pt. „Skoordynowany Plan dla Grypy i COVID-19”. Najważniejsze z nich to m.in. skracanie ścieżki pacjenta poprzez umożliwienie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie przez farmaceutów i pielęgniarki, wprowadzenie powszechnego systemu skierowań na szczepienia, rekomendowanie i realizację szczepień przez lekarzy medycyny pracy, jak również prowadzenie akcji szczepień w placówkach opiekuńczo wychowawczych, przedszkolach i szkołach. Priorytetowo szczepione powinny również być grupy ważne dla utrzymania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Plan ma za zadanie uporządkować system masowych szczepień w Polsce i wskazać konieczne do podjęcia zmiany systemowe, które przyczynią się do systematycznego zwiększania wyszczepialności społeczeństwa przeciw grypie. więcej »

Grypa nie odpuszcza - w drugim tygodniu kwietnia zarejestrowano w Polsce ponad 120 tys. zachorowań

Dzieci chorują na grypę trzy razy częściej, niż dorośli i są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby, ale także na rozwój powikłań pogrypowych.[1] Warto zwrócić uwagę, że okresem wzmożonej zachorowalności na grypę jest wiosna. Jak pokazują najnowsze dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w dniach od 8 do 15 kwietnia 2022 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 120.649 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Tak wysoki wskaźnik zachorowalności pokazuje, jak ważne są szczepienia przeciwko grypie. Pomimo wykazanej skuteczności szczepień przeciwko grypie, jak wykazują szacunki Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy w grupie wiekowej 0-4 zaszczepionych zostało jedynie 2,8% dzieci, natomiast w grupie wiekowej 5-14 około 2,6%, to prawie tak niewiele jak w poprzednim sezonie. więcej »

Czy raka trzustki można odziedziczyć?

Czy za raka trzustki mogą odpowiadać geny? Czy predyspozycje do tego nowotworu można odziedziczyć po rodzicach, albo po dziadkach? Czy rak jajnika u matki, albo rak prostaty u ojca mogą mieć wpływ na ryzyko zachorowania na raka trzustki? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w najnowszym poradniku dla pacjentów "Znaczenie badań genetycznych w raku trzustki". Poradnik został opracowany przez dr n. med. Małgorzatę Stawicką-Niełacną z Katedry Genetyki Klinicznej i Patomorfologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. więcej »

Pacjenci z niewydolnością serca wdzięczni Ministrowi Zdrowia za refundację flozyn

Zgodnie z projektem nowego obwieszczenia Ministra Zdrowia od początku maja br. refundowane mają być długo wyczekiwane przez pacjentów z niewydolnością serca inhibitory SGLT2 – flozyny. –Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni Ministerstwu Zdrowia za decyzję o refundacji tych terapii. Dla wielu chorych na niewydolność serca flozyny to realna szansa na dłuższe nawet o kilka lat i lepszej jakości, samodzielne życie. To rzadko osiągalne w innych dziedzinach medycyny i wprost bezcenne korzyści zdrowotne! – podkreślają zgodnie organizacje pacjentów i klinicyści. więcej »

Terapia, która może uratować niejedno życie

Polscy chorzy z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym, najczęściej występującym pierwotnym nowotworem złośliwym wątroby, ze zniecierpliwieniem i olbrzymią nadzieją oczekują na dostęp do nowej immunoterapii skojarzonej. Śladem pacjentów z 10 krajów europejskich (Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec i Szwecji) chcą korzystać ze zdobyczy współczesnej medycyny – mieć dostęp do optymalnej terapii, mogącej uratować ich życie. Obecnie w Polsce refundowane jest leczenie pacjentów z zaawansowanym lub nieresekcyjnym nowotworem wątrobowokomórkowym jedynie jednym lekiem ukierunkowanym molekularnie. Przez ponad 12 lat była to jedyna opcja leczenia. Aż wreszcie doczekaliśmy się leczenia skutecznego u większości chorych, a na dodatek u części z nich kończącego się całkowitą remisją choroby. To wielki sukces medycyny – mówi dr n. med. Leszek Kraj, specjalista onkologii klinicznej z Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowa immunoterapia skojarzona znalazła się na projekcie majowej listy leków refundowanych, więc wkrótce będzie dostępna również dla pacjentów w Polsce. więcej »

Terapia dla wszystkich chorych z niewydolnością serca - po raz pierwszy niezależnie od frakcji wyrzutowej lewej komory!

Innowacyjne cząsteczki stosowane w farmakoterapii okazują się mieć dodatkowe korzystne działania i ostatecznie szersze zastosowanie, aniżeli pierwotnie przewidywano. Tak jest między innymi w przypadku flozyn, które początkowo były stosowane w diabetologii a obecnie znajdują coraz szersze zastosowanie w kardiologii. Przykładowo wyniki badania EMPA-REGOUTCOME przyczyniły się do dalszego rozwoju badań z empagliflozyną w populacji pacjentów z niewydolnością serca, zarówno z obniżoną, jak i zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Pozwoliło to na szersze zastosowanie tej terapii– mówi prof. Małgorzata Lelonek, FESC, FHFA, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. więcej »

Migotanie przedsionków: sprytne sposoby na podstępną arytmię

Migotanie przedsionków (atrialfibrillation, AF) to najczęściej występujący rodzaj zaburzeń rytmu serca. Dotyczy głównie osób w podeszłym wieku, ale… nie zawsze. Daje charakterystyczne objawy, chyba, że… nie daje żadnych. Nie zawsze poddaje się pierwszej próbie terapii, ale często ulega kolejnej. Migotanie przedsionków to podstępna arytmia, mamy jednak coraz więcej „sprytnych” sposobów na jej skuteczne leczenie – mówi dr n. med. Marcin Witkowski z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. więcej »

Choroba Devica (NMOSD) i stwardnienie rozsiane – dwa różne, choć często mylone, schorzenia

Co najmniej 20% pacjentów z rozpoznaniem choroby Devica (inaczej: NMOSD) było początkowo zdiagnozowanych jako osoby chorujące na stwardnienie rozsiane (inaczej: SM). To dlatego, że jeszcze do niedawna uważano NMOSD za odmianę stwardnienia rozsianego – odmianęo ciężkim, opornym na leczenie przebiegu. Dziś już wiadomo, że są to dwie odrębne jednostki chorobowe, różniące się m.in. mechanizmem powstawania, niektórymi objawami, rokowaniem oraz odpowiedzią naleczenie. Jak zatem odróżnić NMOSD od stwardnienia rozsianego i co warto wiedzieć o chorobie Devica? więcej »

Amyloidoza serca – tajemnicze wyzwanie diagnostyczne

W przeszłości uznawana za chorobę rzadką, obecnie diagnozowana jest coraz częściej. Daje niespecyficzne, często wręcz mylące objawy. Prowadzi do niewydolności mięśnia sercowego. Amyloidozę serca można skutecznie diagnozować i coraz lepiej leczyć. Ważna jest świadomość specyfiki schorzenia i zastosowanie właściwych procedur, koniecznie na właściwym etapie, ponieważ chorzy nie mają czasu na długotrwały proces diagnostyczny – przekonuje prof. Magdalena Kostkiewicz, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ekspert Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe