PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Kobiety nie muszą umierać na raka szyjki macicy!

W Polsce rocznie ponad 1500 młodych kobiet umiera na raka szyjki macicy – na nowotwór, któremu można skutecznie zapobiegać poprzez szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest główną przyczyną powstawania raka szyjki macicy (RSM). Ministerstwo Zdrowia chce temu zaradzić – w Narodowej Strategii Onkologicznej walka z rakiem szyjki macicy jest jednym z priorytetów polityki zdrowotnej. NSO zapowiada rozpoczęcie szczepień przeciwko HPV jeszcze w tym roku dla dziewczynek, a następnie dla chłopców w wieku dojrzewania, wskazując na konkretny cel – zaszczepienie 60% populacji docelowej przeciwko HPV do końca 2028 roku. Pytanie tylko, jak wdrożyć to szczepienie, aby ten cel osiągnąć... więcej »

Upływa termin na zamówienie szczepionek przeciw grypie na sezon 2021/2022

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała rekomendacje dotyczące składu szczepionki przeciw grypie na sezon 2021/2022 na półkuli północnej. Jest to czas, w którym koncerny farmaceutyczne rozpoczynają długofalowy, trwający zwykle około 6 miesięcy proces produkcji szczepionek. Oznacza to, że w marcu upływa termin zgłaszania przez poszczególne kraje zapotrzebowania na szczepionki przeciw grypie. więcej »

Agencja Badań Medycznych uruchomiła Polską Sieć Badań Klinicznych

Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński podpisał porozumienie w sprawie utworzenia pierwszej Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK). Uruchomienie Sieci przyczyni się do powstania rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej marki, stanowiącej silne centrum badań klinicznych w kraju. więcej »

Późna diagnostyka skraca życie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Przewlekła choroba nerek negatywnie wpływa zarówno na długość, jak i jakość życia. Stanowi jeden z najsilniejszych znanych czynników ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych oraz usposabia do ciężkich powikłań infekcyjnych.Skuteczniejsza prewencja pierwotna i wtórna oraz wcześniejsza diagnostyka pozwoliłaby ocalić życie nawet 80 tys. pacjentów rocznie - uważa prof. Andrzej Jaroszyński, profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. więcej »

Prof. Andrzej Oko: Przewlekła choroba nerek to poważne schorzenie cywilizacyjne

W Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi nawet ponad 4 mln osób.Pandemia SARS-CoV-2 w znaczący sposób pogorszyła rokowania tej grupy pacjentów. Najwyższy czas położyć nacisk na poprawę prewencji pierwotnej i wtórnej oraz wczesnej diagnostyki i optymalnej terapii przewlekłej choroby nerek - mówi prof. Andrzej Oko, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. więcej »

Nauka jest Kobietą. 37 proc. głównych badaczy realizujących niekomercyjne badania kliniczne finansowane przez ABM to kobiety

8 marca świętujemy Dzień Kobiet, a niecały miesiąc temu – 11 lutego obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku, by przypominać o konieczności równego dostępu do nauki i uczestnictwa w niej. To dobry pretekst, by pokazać sylwetki kobiet naukowców i ich dokonania. O realizowanych projektach opowiadają prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka i dr n. med. Karolina Kryczka. więcej »

1,5 godziny więcej dziennie przed ekranem, 1,8 kg więcej na wadze – bilans roku dwóch pandemii w Polsce

Około 53% kobiet i 68% mężczyzn ma nadmierną masę ciała, a 25% Polaków choruje na otyłość. O pandemii otyłości mówiło się od dawna, ale pandemia koronawirusa, z którą mierzymy się od roku, dodatkowo obnażyła zagrożenia związane z otyłością. 4 marca był w tym roku wyjątkowo symboliczną datą, ponieważ dokładnie rok temu zdiagnozowano w naszym kraju pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2, a zarazem był to Światowy Dzień Otyłości – okazja do podsumowania roku dwóch pandemii. W minionym roku średnio o 1,5 godziny więcej dziennie spędziliśmy przed ekranem komputera lub TV, a średni przyrost masy ciała w całej populacji wyniósł niemal 2 kg. więcej »

Potrzebne ośrodki dla dorosłych z wrodzonymi wadami serca

Dziecko z wadą serca może funkcjonować niemal tak samo, jak jego zdrowi rówieśnicy, o ile zostanie objęte programem kompleksowej opieki od dzieciństwa po wiek dojrzały. Rehabilitacja kardiologiczna i psychologiczna nastolatków oraz dorosłych jest kluczowa dla dobrostanu pacjentów. Niestety, zdaniem ekspertów w Polsce to forma opieki praktycznie niedostępna. więcej »

Agencja Badań Medycznych tworzy Polską Sieć Badań Klinicznych

Agencja Badań Medycznych tworzy nową jakość w badaniach klinicznych. Po rozstrzygnięciu pierwszego konkursu na dofinansowanie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, działania Agencji przyspieszają w kierunku dalszego rozwoju sieci polskich ośrodków. Już na początku 2021 r. ruszył drugi konkurs na wsparcie kolejnych Centrów. Jednocześnie Agencja buduje nową polską markę pod nazwą Polska Sieć Badań Klinicznych. więcej »

Telemonitoring sprawdzi serce i uratuje życie

W Polsce każdego roku wszczepia się kilkadziesiąt tysięcy stymulatorów serca. Liczba zabiegów stale rośnie. Kontrole urządzeń i stanu pacjentów w normalnych warunkach odbywają się cyklicznie, ale w czasie pandemii COVID-19 wielu chorych obawiało się o prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo wizyt. Zdaniem ekspertów pacjenci objęci telemonitoringiem urządzeń wszczepialnych mogli czuć się bezpieczniej, ponieważ ta forma opieki chroniła ich przed przeoczeniem zagrażającego życiu pogorszenia stanu zdrowia. więcej »

Analiza: odsetek PKB na zdrowie w Polsce będzie spadać

Pomimo zapewnienia wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowia z ustawy „6% PKB na zdrowie”, odsetek PKB przeznaczanego na ten cel w danym roku spadnie z poziomu 5,08% w 2021 r. do 4,71% dwa lata później. Według ekspertów Public Policy jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest system składkowy,zasilający budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem analityków podwyższenie składki zdrowotnej tylko o 0,25% pozwoliłoby na zwiększenie przychodów NFZ o 2,66 mld zł rocznie. więcej »

Szpital Kopernika w Łodzi - pierwsza w regionie operacja mikrozespoleń naczyń żylno-limfatycznych

W Szpitalu Kopernika w Łodzi przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg mikrozespoleń naczyń żylno-limfatycznych z użyciem systemu obrazowania fluorescencyjnego. Zabieg rozszerza zakres możliwości i działalności Oddziału Chirurgii Onkologicznej. więcej »

Elektrofizjolodzy do zadań specjalnych

W Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie wykonuje się blisko 1 tys. zabiegów ablacji podłoża arytmii rocznie. Z tego nawet połowa to procedury najtrudniejsze: wykonywane u pacjentów z uszkodzonym sercem i skomplikowanymi arytmiami. O terapii najbardziej złożonych przypadków opowiadają kardiolodzy elektrofizjolodzy: prof. Mariusz Pytkowski, dr n. med. Michał M. Farkowski oraz dr hab. n. med. Aleksander Maciąg z II Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. więcej »

Bydgoskie Centrum Onkologii z pierwszym w Polsce prestiżowym certyfikatem EARL PET/CT

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy otrzymało certyfikat akredytacyjny EARL PET/CT. Dokument potwierdza, że procedury obrazowania izotopowego stosowane w ośrodku spełniają najwyższe normy jakości. Certyfikat został przyznany bydgoskiemu Centrum jako pierwszemu w Polsce ośrodkowi w ramach inicjatywy Research4life Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. więcej »

Rusza „Tydzień wiedzy o wrodzonych wadach serca”

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Wad Wrodzonych Serca przypadającego 14 lutego Fundacja Serce Dziecka rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną. Eksperci przypominają, że rocznie w Polsce diagnozowanych jest ok. 3 tys. dzieci z różnymi rodzajami wad serca. Najpilniejszym wyzwaniem pozostaje zapewnienie najmłodszym chorym stałej, wielospecjalistycznej opieki kardiologicznej od okresu wczesnodziecięcego przez cały okres życia dorosłego. więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe