PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Przemysł pornograficzny w Polsce zbiera żniwo - coraz więcej dzieci korzysta z pornografii dzięki mobilnemu internetowi

22 czerwca 2015 odbyła się w Sejmie konferencja „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii‶, na której najwybitniejsi specjaliści z Polski, USA i Wielkiej Brytanii dyskutowali o skutkach działalności przemysłu pornograficznego. Organizatorzy wzywają organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, w tym szczególnie firmy telekomunikacyjne oraz organy i instytucje publiczne do działań chroniących dzieci przed przemysłem pornograficznym. Stowarzyszenie zaprezentowało alarmujące dane oraz 10 postulatów mających tworzyć lepsze środowisko dla rozwoju dzieci i młodzieży. więcej »

Przychodzi Polak do lekarza... i nie stosuje się do jego zaleceń

Wśród Polaków chorych przewlekle jedynie 65% deklaruje, że zawsze przyjmuje wszystkie zalecone przez lekarzy dawki leków[1]. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów jest niezwykle istotnym problemem, na który składają się m.in. takie czynniki jak: ograniczona wiedza pacjenta na temat zagrożeń choroby czy brak wiedzy o pozytywnych skutkach systematycznego stosowania się do zaleceń lekarza. więcej »

Historyczny moment dla polskiej transplantologii

Transplantolodzy Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przeprowadzili pierwsze w Polsce przeszczepienie łańcuchowe nerek. 23 czerwca 2015 r. zespół specjalistów Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, przeprowadził pierwsze w Polsce przeszczepienie łańcuchowe nerek, w którym udział wzięły 3 pary pacjentów. Operację pobrania nerek i ich przeszczepienia wykonali: prof. Andrzej Chmura, prof. Artur Kwiatkowski oraz dr n. med. Rafał Kieszek. Pary do przeszczepienia przygotowane zostały przez zespół nefrologów: dr n. med. Jolantę Gozdowską oraz dr Martę Serwańską-Świętek. Koordynatorem transplantacyjnym była mgr Aleksandra Tomaszek. więcej »

Pomoc psychologa przy pierwszym w Polsce przeszczepie łańcuchowym

Zespół transplantologów ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przeprowadził 23 czerwca przełomowy zabieg pobrania i przeszczepienia nerki pomiędzy trzema obcymi parami. O społecznym znaczeniu tego medycznego przedsięwzięcia i roli psychologicznego wsparcia pacjentów w procesie przeszczepu mówi członek interdyscyplinarnego zespołu transplantacyjnego – dr Mateusz Zatorski, psycholog Uniwersytetu SWPS Poznań. więcej »

Choroba nowotworowa. Własne zasoby wsparciem w chorobie

Na raka płuc według danych WHO umiera rocznie około 1,4 mln ludzi. To jeden z nowotworów o najwyższej śmiertelności wśród mężczyzn, jak również od niedawna wśród kobiet w Polsce. Jak wesprzeć chorych w walce o jakość życia w trakcie i po przebytej chorobie nowotworowej? Wnioski cenne dla służby zdrowia przynoszą badania z Uniwersytetu SWPS Wrocław. więcej »

10 maja - Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

Aż 30% udarów mózgu spowodowanych jest migotaniem przedsionków. Skuteczną, lecz wciąż zbyt rzadko stosowaną w Polsce metodą ich leczenia jest zabieg ablacji. W 2014 r. wykonano w Polsce około 2200 takich zabiegów, tj. około 50 ablacji na milion mieszkańców, podczas gdy np. w Czechach wykonuje się ok 200 ablacji AF na mln mieszkańców, a w Niemczech 145. To 2-3 razy mniej niż wynosi średnia europejska. więcej »

Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika

W Polsce, co roku, rozpoznaje się około 3500 nowych zachorowań na raka jajnika i odnotowuje 2500 zgonów. Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika jest okazją, aby zwrócić uwagę na problem raka jajnika i zwiększyć czujność onkologiczną kobiet. Jedną z nielicznych metod oceny ryzyka wystąpienia raka jajnika, obok wywiadu rodzinnego, jest badanie obecności mutacji w genie BRCA1/2. więcej »

Pacjenci apelują w Sejmie: Dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii koniecznością, nie kwestią wyboru

21 kwietnia br. w Sejmie odbyła się konferencja „Epidemiologia, diagnostyka i terapia HCV” poświęcona zmianom w opiece nad pacjentami z WZW typu C. Brak dostępu do badań diagnostycznych, nowoczesnych terapii, ogromne koszty leczenia choroby i jej powikłań sprawiają, że obciążenie budżetu państwa związane z leczeniem HCV w najbliższych latach będzie stale rosnąć. Organizatorem konferencji była Podkomisja stała ds. Zdrowia Publicznego, a inicjatorem Koalicja Hepatologiczna. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka RP, Radosława Sikorskiego. więcej »

2015 rokiem walki z powikłaniami grypowymi. Nagrody i wyróżnienia dla placówek medycznych

Światowe organizacje zdrowia publicznego uderzają na alarm i wyznaczają cele dotyczące ograniczania śmiertelności wśród osób chorujących przewlekle. Organizatorzy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy włączają się w nurt tych działań i rok 2015 dedykują walce z powikłaniami grypowymi, na które w najwyższym stopniu narażeni są pacjenci z cukrzycą, chorobami układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego. więcej »

Dziecięce porażenie mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to zaburzenia centralnego układu nerwowego, wynikające z uszkodzenia mózgu. Może być ono spowodowane urazem mózgu powstałym przed, po lub w trakcie porodu. Ponad połowa chorych z MPD należy do grupy o najwyższym stopniu upośledzenia funkcjonalnego. Objawy towarzyszące porażeniu mózgowemu to: zaburzenia ruchu, spastyczność mięśni, zmniejszenie siły mięśniowej, ruchy mimowolne. Objawom tym często towarzyszy padaczka, zaburzenia słuchu, mowy, widzenia, czy zaburzenia funkcji poznawczych. Ponad połowie pacjentów z porażeniem mózgowym towarzyszy spastyczność. więcej »

5 milionów Polek z mięśniakami macicy narażonych na okaleczenie!

„Dlaczego kobiety muszą być okaleczane, skoro pojawiła się zupełnie nowa jakość w medycynie, która zrewolucjonizowała system leczenia mięśniaków i dała szansę wielu kobietom na zachowanie macicy?” – to pytanie zadaje Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia. Stowarzyszenie alarmuje, bo chociaż nieinwazyjna metoda farmakologiczna leczenia mięśniaków macicy jest dostępna w Polsce, to niestety nie dla wszystkich! więcej »

Konkursy dla uczniów z okazji Światowego Tygodnia Mózgu

Egzaminy to czas kiedy umysł pracuje na najwyższych obrotach. Twórcy serwisu Neurogra.pl we współpracy z SWPS ruszają z kolejną odsłoną akcji „Podrasuj sobie mózg”. Młodzież gimnazjalna i licealna już od 10 marca może rozpocząć bezpłatny trening online, który zmotywuje do nauki i przygotuje do egzaminów. więcej »

Wcześniak kosztuje więcej

W Polsce przed planowanym terminem rodzi się rocznie ok. 26.000 dzieci. Ponad 32 miliony złotych (ok. 8 milionów euro) każdego roku wydają łącznie z własnej kieszeni rodzice polskich wcześniaków. Tak wynika z danych Fundacji „Wcześniak, Rodzice-Rodzicom”, które zostały przedstawione w raporcie z Międzynarodowego Forum dotyczącego poprawy standardów opieki nad noworodkami „Postawmy razem pierwsze kroki”. Głównie są to wydatki na prywatną służbę zdrowia. Dlaczego tak się dzieje? W placówkach publicznych czas oczekiwania na wizytę do specjalisty jest bardzo długi, a wcześniaki nie mogą czekać. Powikłania zdrowotne, z jakimi rodzą się dzieci przed planowanym terminem, wymagają wizyt kontrolnych w określonym czasie, dlatego większość rodziców, bo ponad 63%, korzysta z prywatnych wizyt u specjalistów. Koszt utrzymania wcześniaka do momentu osiągnięcia wieku szkolnego jest 4-krotnie wyższy niż koszt utrzymania dziecka urodzonego o czasie. więcej »

Światowy Dzień Walki z Rakiem. Terapie zwalczające nowotwory są w naszym zasięgu

„Cancer. Not beyond us” – pod takim hasłem odbywają się w tym roku obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem. Głównym jego przekazem ma być podkreślenie, że pomimo, iż nowotwór wciąż zabija miliony ludzi na całym świecie, w naszym zasięgu istnieją coraz skuteczniejsze metody jego zwalczania. Jedną z nowoczesnych form terapii dających nadzieję pacjentom jest immunoonkologia. więcej »

Wyróżnienie dla Akademii Czerniaka w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014

Akademia Czerniaka zdobyła wyróżnienie w prestiżowym konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014. Kapituła uhonorowała Akademię w kategorii Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa. Nagrodę z rąk Tomasza Latosa, przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia odebrał prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, Kierownik Kliniki Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe