92 proc. stażystów zdało Lekarski Egzamin Państwowy - poinformowało Centrum Egzaminów Medycznych
Strona główna » Informator » Edukacja » 92 proc. stażystów zdało Lekarski Egzamin Państwow…

92 proc. stażystów zdało Lekarski Egzamin Państwowy - poinformowało Centrum Egzaminów Medycznych

INFORMATOR. Edukacja

PAP

naukawpolsce.plnaukawpolsce.pl | dodane 01-03-2012

Fot. zdrowemiasto.pl
 
Centrum Egzaminów Medycznych ogłosiło w poniedziałek wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2012 r. Egzamin zdało 92 proc. stażystów.

Jak poinformowało CEM, w całym kraju do egzaminu przystąpiło 2991 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 135,8 punktów, maksymalny - 176 punktów, minimalny - 43 punkty.

230 lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200.

Do egzaminu mogą przystępować też lekarze, którzy już wcześniej zdali LEP i uzyskali prawo wykonywania zawodu, jednak chcą ponownie zdać egzamin, aby osiągnąć wyższy wynik. W sesji wiosennej wśród 572 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 126,4 punktów (minimum - 0, a maksimum 161).

Egzamin w sesji wiosennej odbył się 25 lutego 2012 r. w jedenastu ośrodkach CEM: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (z możliwymi do wyboru odpowiedziami).

Zgodnie z zapisami ustawy o zawodzie lekarza ci, którzy kończą staż podyplomowy, muszą zdać LEP, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza. Do egzaminu mogą również przystępować lekarze jeszcze w trakcie odbywania stażu, którzy mają ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza.

Lekarze, którzy nie posiadają prawa wykonywania zawodu, otrzymują po zdanym LEP odpowiednie świadectwo, na podstawie którego mogą wystąpić o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej. Do zdania LEP wymagane jest uzyskanie co najmniej 56 proc. możliwych do uzyskania punktów. Osoby, które nie osiągną tego minimum, nie otrzymują żadnego świadectwa i mają prawo do przystępowania do kolejnych egzaminów.

Natomiast lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu nie obowiązuje próg 56 proc. punktów wymaganych do zdania egzaminu, jednak osoby, które nie osiągną tego progu, nie otrzymają świadectwa LEP (mogą wystąpić do CEM o wydanie zaświadczenia o uzyskanym wyniku).

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM) podlega Ministerstwu Zdrowia. Celem działalności CEM jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne.

W lipcu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która likwiduje staż lekarski i zmienia system kształcenia medyków. MZ wyjaśniło, że zmiany obejmą dopiero osoby rozpoczynające studia 1 października 2012 r. Studenci medycyny i stomatologii będą zdawali Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy jeszcze w 2011 i 2012 r. Potem zastąpi je Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK).

PAP, 01-03-2012, naukawpolsce.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe