Coraz więcej niepełnosprawnych podejmuje studia wyższe
Strona główna » Informator » Edukacja » Coraz więcej niepełnosprawnych podejmuje studia wy…

Coraz więcej niepełnosprawnych podejmuje studia wyższe

INFORMATOR. Edukacja

PAP

naukawpolsce.plnaukawpolsce.pl | dodane 25-02-2013

Fot. zdrowemiasto.pl
 
Liczba niepełnosprawnych studentów i doktorantów na polskich uczelniach wyższych stale wzrasta. W roku akademickim 2011/2012 było ich ponad 30 tys. na 1 mln 700 tys. wszystkich studentów – poinformował podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Jacek Guliński.

Informację o dostępie osób z niepełnosprawnościami do edukacji w szkołach wyższych podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przedstawił w czwartek podczas posiedzenia sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

„Przy malejącej ogólnej liczbie studentów liczba studentów niepełnosprawnych rośnie. W roku akademickim 2011/2012 było ich ponad 30 tys. na ponad 1 mln 700 tys. wszystkich studentów” – powiedział Guliński.

Jak wynika z danych MNiSW, na ponad 40 tys. doktorantów w roku akademickim 2011/2012 - 679 to osoby niepełnosprawne, co stanowi 1,69 proc. wszystkich doktorantów.

Na zwiększającą się liczbę studentów niepełnosprawnych wpływ miało np. zniesienie powszechnych egzaminów wstępnych na studia i większe możliwości realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Znaczenie mają też nowe inwestycje realizowane m.in. z funduszy europejskich, które uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. „Dzięki temu uczelnie zyskują odpowiednią infrastrukturę, która wspomaga i wspiera studentów niepełnosprawnych” – powiedział Guliński.

Przypomniał, że w ramach ostatniej reformy szkolnictwa wyższego w 2011 roku MNiSW wprowadziło zmiany, które miały ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do szkolnictwa wyższego. Stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych ustanowiono jednym z podstawowych zadań uczelni.

Uczelnie musiały znowelizować regulaminy studiów. W wyniku reformy minister nauki nie musi już zatwierdzać poszczególnych regulaminów, ale analizuje wprowadzane nimi zmiany.

Uczelnie ustalają np. wysokość i tryb przyznawania stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych. „Oczywiście nie są one szokująco wysokie, ale dotyczą szerokiego grona osób. Otrzymało je prawie 28 tys. studentów i doktorantów” – powiedział Guliński. W roku akademickim 2011/2012 średnie miesięczne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wynosiło nieco ponad 240 zł.

„Przez ostatnich kilka lat warunki uczestnictwa studentów i doktorantów z niepełnosprawnością w procesie kształcenia zmieniły się diametralnie, aczkolwiek mamy jeszcze wiele do zrobienia zarówno w zakresie finansowania jak i organizacji studiów” – zaznaczył Guliński.

PAP, 25-02-2013, naukawpolsce.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe