Zespół Placówek Edukacyjnych dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem
Strona główna » Informator » Edukacja » Oni mają wyjątkowe serca. Zespół Placówek Edukacyj…

Oni mają wyjątkowe serca. Zespół Placówek Edukacyjnych dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem

INFORMATOR. Edukacja

Karolina Kucharska

zdrowemiasto.pl | dodane 30-12-2013

Fot. NCI
 
Zwiększający szybkość myślenia biofeedback, hydro i dogoterapia, integracja sensoryczna i wiele innych. Nie jest to oferta wyszukanego ośrodka rehabilitacyjnego, ale opis zajęć dostępnych bezpłatnie dla podopiecznych Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Placówka jest publiczna, jednak prowadzona w sposób innowacyjny, bo zarządzana przez Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce. To nowoczesne podejście pozwala umożliwić godną edukację wszystkim potrzebującym dzieciom.

Dzięki temu czterystu czterdziestu podopiecznych ośrodka, w szczególności dzieci i młodzież z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi ma możliwość zachowania ciągłości edukacji w ZPE korzystając jednocześnie z najnowocześniejszej infrastruktury, szerokiej oferty zajęć edukacyjno-rehabilitacyjnych i opieki blisko dwustu, wysoko wykwalifikowanych pracowników.

„Wszystko jest trudne, zanim stanie się proste”

To słowa pomysłodawczyni i inicjatorki Stowarzyszenia Wandy Agnieszki Jabłońskiej, dyrektorki Zespołu Placówek Edukacyjnych.
Pierwsze kroki to otwarcie w 1998 roku oddziału dla dzieci z autyzmem w Zespole Placówek Przedszkolnych nr 1. Dwa lata później powołano Społeczną Szkołę Podstawową dla Dzieci Autystycznych a w 2002 roku Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce, które obecnie współprowadzi ZPE. Idea kontynuacji nauki w jednym miejscu od przedszkola do szkoły średniej pchnęła zarząd do powołania we wrześniu 2002 Zespołu Placówek Edukacyjnych w skład którego na dzień dzisiejszy wchodzą:
  • Przedszkole Publiczne z Oddziałem Integracyjnym nr 25,
  • Przedszkole Specjalne nr  11 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem, 
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
  • Gimnazjum nr 1 dla uczniów z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2.

Innowacja w zarządzaniu placówką edukacyjną


Dzięki efektywnemu zarządzaniu Placówka została rozbudowana o część edukacyjno-rehabilitacyjną. A korzysta z niej wielu, bo ZPE jest miejscem nauki nie tylko dla około 190 przedszkolaków i 120 uczniów szkoły podstawowej, ale też 50 gimnazjalistów. Tylu uczniów wymaga odpowiedniej kadry i pomocy opiekunów – toteż w Placówce zatrudnionych jest ponad dwieście osób. Pracownicy widząc codziennie uśmiech dziecka na korytarzu wyremontowanej placówki wiedzą, iż to co robią w pracy ma ogromne znaczenie. To ich działania i ciężka, wieloletnia praca sprawiły, że Olsztyn może pochwalić się placówką innowacyjną i nowoczesną, a przede wszystkim bezpieczną i dostosowaną do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. To zaangażowanie i przedsiębiorczość trzech stowarzyszeń (Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce, Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie  oraz Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie), które połączyły swe siły w imię dostępu do nauki oraz integracji, Zespół Placówek Edukacyjnych jest dziś ważnym ośrodkiem na mapie kraju w zakresie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Edukacja i rehabilitacja

Jedną z nowoczesnych naturalnych metod wspomagających rozwój uczniów jest trening umysłu czyli biofeedback. Pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć oraz poprawia sen. Rehabilitacja ruchowa, hydroterapia, integracja sensoryczna i terapia Tomatis oraz dogoterapia – każdy z uczniów ma szansę skorzystania z zajęć dopasowanych do jego potrzeb.
Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce, które prowadzi innowacyjny park pracy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych. 

Sięgać wyżej, mierzyć dalej

Szkoły, z której wszyscy możemy być dumni, nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie i oddanie rodziców, nauczycieli i zarządu ZPE, których starania stworzyły przestrzeń dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa setkom uczniów. A co dalej? Kolejne marzenie i wyzwanie –  budowa i otwarcie pierwszej Warmińskiej Kuźni Pracy „Modrak” czyli miejsca, gdzie dorośli podopieczni placówki mogliby kontynuować swoją edukację oraz rozwijać się zawodowo i społecznie. Równocześnie ma to być miejsce zamieszkania podopiecznych Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce działające na zasadach spółdzielni socjalnej, co pomoże im usamodzielnić się i dążyć do samowystarczalności. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie: www.wyjatkoweserce.pl

plakat_zimowa_szkoła.jpg

Karolina Kucharska, 30-12-2013, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe