PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW
Strona główna » Informator » Spotkania » Bydgoszcz. II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe

Bydgoszcz. II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe

SPOTKANIA

ACPP

ukw.edu.pl | dodane 11-04-2007
Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Sekcja Poradnictwa i Prezentacji Medialnych Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego oraz Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zapraszają na II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Media - Komunikacja: Zdrowie i Psychologia - szanse i zagrożenia", które odbędzie się pod honorowym patronatem Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Cel seminarium
Głównym celem seminarium jest przedyskutowanie zagadnień dotyczących następujących obszarów problemowych w kategoriach szans i zagrożeń:
 1. Psychospołeczne aspekty i problemy wykorzystywania mediów w procesów psychoedukacji i psychoprofilaktyce problemów zdrowotnych i zachowania człowieka
 2. Pomoc medyczna i psychospołeczna w mediach – bariery i perspektywy
 3. Media w komunikacji społecznej - Komunikacja w mediach
 4. Media a promocja zdrowia fizycznego i psychicznego
 5. Media w procesie wspomagania życia człowieka przez całe życie i podwyższenia jakości jego życia.

Mamy nadzieję, że wymiana informacji i poglądów podczas Seminarium stanie się źródłem inspiracji dla nowych pomysłów do współpracy i opracowania wspólnych projektów, a także przyczyni się do integracji wiedzy oraz coraz lepszej współpracy i rozwoju działalności na rzecz rozwiązywania problemów psychospołecznych człowieka i promocji zdrowia w Polsce.
Organizatorzy seminarium planują, aby znowu zebrany materiał został opracowany i opublikowany w formie książki pod redakcją, stanowiąc tym samym punkt wyjścia do dalszych rozważań w trakcie kolejnych spotkań i w konsekwencji dalszych działań, służących zapewnieniu należytego miejsca mediów w systemie oddziaływań psychologicznych i społecznych.

Miejsce seminarium
psyche_6.jpg

Collegium Psychologicum UKW w Bydgoszczy, ul. L. Staffa 1

Termin: 18 kwietnia 2007 roku.

Naukowy Komitet Programowy
Prof. dr hab. Roman Ossowski, prof. dr hab. Janusz Trempała, prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, prof. dr hab Stanisław Kowalik, prof. dr hab. Lechosław Gapik, Bassam Aouil - prof. UKW.

Formuła seminarium i harmonogram przygotowań
Obrady prowadzone będą w formie panelów dyskusyjnych związanych z głównymi tematami referatów i komunikatów.
 • Karty zgłoszeń oraz tezy referatów wraz ze streszczeniami (łącznie 1 strona maszynopisu) należy przesłać do 31 marca 2007 r. na adres organizatorów seminarium wraz z zapisem na dyskietce w edytorze Word.
 • Do 6 kwietnia 2007 r. prosimy przesłać na adres organizatorów teksty referatów nie przekraczające 20 stron maszynopisu wraz z krótkim streszczeniem w języku angielskim. Bardzo prosimy o przesłanie wystąpień na dyskietce w edytorze Word + 2 wydruki. Dołączenie dyskietki do referatu stanowi warunek zamieszczenia go w materiałach konferencyjnych po odpowiedniej recenzji!
Sprawy organizacyjne
Wpłaty zgodnie z wyliczeniem wynikającym z tabeli kosztów, należy dokonać do 6 kwietnia 2007 r. na konto KREDYT BANK S.A. Oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000. Koniecznie z dopiskiem – „Media – Komunikacja”.

Opłata rejestracyjna 200 zł
Opłata rejestracyjna obejmuje: wstęp i uczestnictwo, książkę z poprzedniego I Ogólnopolskiego Seminarium w 2006 oraz materiałami konferencyjnymi, kawę, herbatę i lunch w dniu seminarium.
Uczestnicy seminarium otrzymują certyfikat potwierdzający ich udział.

Korespondencja:
INSTYTUT PSYCHOLOGII, 85- 867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1, faks 052 370 84 01, tel. 052... lub 370 84 08, e-mail: acpp@ukw.edu.pl

Komitet Organizacyjny
Bassam Aouil, prof. nadzw. UKW – przewodniczący
Mgr Krzysztof Korona – wiceprzewodniczący
Dr Wojciech Maliszewski - sekretarz

Wykłady i referaty
 • Prof. dr hab. Lechosław GAPIK – Seks w mediach
 • Prof. dr hab. Bronisław SIEMIENIECKI – Media a patologie – zarys problemów
 • Prof. dr hab. Zygfryd JUCZYNSKI – Media w promocji i psychologii zdrowia
 • Prof. dr hab. Stanisław KOWALIK - Czynniki warunkujące skuteczność w kształtowaniu zachowań prorehabilitacyjnych
 • Prof. Bassam AOUIL - Pomoc psychologiczna Online – Czas na refleksje
 • Dr Tomasz ROWIŃSKI– Determinanty dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu
 • Mgr Krzysztof KORONA - Programy telewizyjne reality show – kontrowersje psychologiczne
 • Lek. med. Ewa WOJAS, prof. Bassam AOUIL, Piotr Paweł KARBOWNICZEK – Edukacja i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego Online na przykładzie funkcjonowania poradni internetowej www.zdrowemiasto.pl
 • Dr Jolanta ROSIŃSKA–WŁODARCZYK - Standardy etyczne w pomocy Online
 • Mgr Monika TRZCIŃSKA - Problemy seksualne w pomocy psychologicznej Online
 • Mgr Karolina DOMIŃSKA - Pomoc psychologiczna Online w systemie pomocy psychologicznej
 • Mgr Justyna BERNDT - Zasady skutecznego udzielania pomocy psychologicznej Online
 • Dr n. med. Marzena SAMARDAKIEWICZ - Postrzeganie służby zdrowia w świetle ostatnich doniesień medialnych
 • Dr Arkadiusz WĄSIŃSKI - Dzieci i rodzice wobec rzeczywistości mediów – dwie epoki, dwie kultury, dwie tożsamości i wspólna przyszłość
 • Mgr Anita MACHAJ, Mgr Edyta ŁOPACKA–SĘCZYK - Psychologiczne konsekwencje wizerunku kobiet w reklamie
 • Mgr Izabella PRZYBEK–CZUCHROWSKA - Promocja praw dziecka w mediach
 • Mgr Anna OSIŃSKA–NOWAK - Komunikacja przez Internet a osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Imam Rafał BERGER - Islam w mediach

ACPP, 11-04-2007, ukw.edu.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe