Wszystko o ergonomicznym stanowisku pracy
Strona główna » Informator » Rozmaitości » Wszystko o ergonomicznym stanowisku pracy

Wszystko o ergonomicznym stanowisku pracy

INFORMATOR. Rozmaitości

ergotest.pl

zdrowemiasto.pl | dodane 24-11-2009

Prawo

Prawidłowa organizacja i wyposażenie stanowiska pracy jest obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z poniższych rozporządzeń:
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973).

Pracodawca zobowiązany jest do oceny i dokumentacji ryzyka związanego z wykonywaniem określonej pracy oraz stosowania odpowiednich środków profilaktycznych. Powinien tak zorganizować pracę i stanowisko pracy swoich pracowników, aby zabezpieczyć ich przed czynnikami i uciążliwościami szkodliwymi ich dla zdrowia – głównie przez stosowanie odpowiednich technologii, urządzeń i materiałów.[1]

Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, zapewniając swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.[2]

Każdemu pracownikowi pracodawca zobowiązany jest zapewnić:
- co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia
- co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.)[3]
- światło dzienne i dodatkowe oświetlenie elektryczne o odpowiednich parametrach.[4]
W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może spadać poniżej 18 stopni Celsjusza.[5]

Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy na stanowiskach komputerowych szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973). Szczegółowo opisuje obowiązki pracodawcy i wymagania wobec stanowisk komputerowych, jakie wyznacza bezpieczeństwo i ergonomia.
Pracodawca zobowiązany jest do wszechstronnej oceny warunków pracy oraz eliminacji wykrytych zagrożeń i uciążliwości. W szczególności chodzi tu o:

-    nieprawidłowe rozmieszczenie elementów wyposażenia,
-    obciążenie wzroku,
-    obciążenie układu mięśniowo szkieletowego,
-    nieodpowiednie oświetlenie,
-    obciążenia psychiczne związane z organizacja pracy. [6]

Pracodawca ma też obowiązek umożliwić pracownikom łączenie pracy przy komputerze z pracą
nie obciążającą wzroku i wykonywaną w innej pozycji. Limit nie przerywanej pracy przy komputerze wynosi 60 minut. Po każdej godzinie pracownik ma prawo do 5 minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy.
Jeśli wyniki badań okulistycznych wykażą taką potrzebą, pracodawca musi zapewnić pracownikowi odpowiednie okulary do pracy przy monitorze.

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 § 39
[2] Tamże, § 45
[3] Tamże § 15 i 19
[4] Tamże § 25 i 26
[5] Tamże § 30

[6] Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973, § 4 i 5


ergotest.pl, 24-11-2009, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
kardiolog Bydgoszcz
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

Warto wiedzieć

 
Praca szkodzi zdrowiu
(...) Jak wynika z badań polscy pracownicy siedzą na niewygodnych i nie do końca wyregulowanych krzesłach - prawie połowa nie ma wcale lub posiada jedynie częściową możliwość dostosowania siedziska do własnych indywidualnych potrzeb Dodatkowo ponad połowa pracowników biurowych ma źle ustawiony monitor ekranowy, a prawie jedna trzecia pracuje przy nieodpowiednio ustawionej klawiaturze. Aż w 83 proc. przypadków nadgarstki podczas pisania na klawiaturze są ułożone nieprawidłowo - zawieszone w powietrzu lub uciskane przez krawędź biurka, a nie tak jak powinny, podparte na żelowej podkładce. Większość pracowników w Polsce nie ma także zapewnionych odpowiednich, ergonomicznych akcesoriów biurowych. Jedynie 13% korzysta z podkładek na dokumenty, a 19% z podnóżka. Jak wiadomo praca przy stanowisku komputerowym nie spełniającym wymogów ergonomii może powodować różne bóle i dolegliwości, a w konsekwencji prowadzić do przewlekłych chorób. (...)
Ergotest to ogólnopolska kampania edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia płynące z codziennej pracy biurowej. Mimo, iż ten rodzaj pracy uchodzi za lekki i pozornie niegroźny, to  może być przyczyną licznych schorzeń. Bóle ramion, problemy z krążeniem, zaburzenia wzroku – to skutki nieergonomicznych stanowisk pracy. O tym jak prawidłowo siedzieć przy biurku z monitorem komputera dowiedzą się Państwo z filmu. Źródło: ergotest.pl
REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe