Wypadek samochodowy za granicą – co robić?
Strona główna » Informator » Wypoczynek » Wypadek samochodowy za granicą – co robić?

Wypadek samochodowy za granicą – co robić?

INFORMATOR. Wypoczynek

W. Press

zdrowemiasto.pl | dodane 05-07-2016

Fot. zdrowemiasto.pl
 
Zdarzenie drogowe – kolizja lub wypadek – za granicą wiąże się z dużym napięciem. Oprócz stresu związanego z wypadkiem, pojawia się też problem trudności komunikacyjnych, wynikający z bariery językowej i dezorientacja. Jak się zachować w przypadku wypadku za granicą i jak ubiegać się o odszkodowanie?

W przypadku zdarzenia drogowego za granicą ubezpieczenie oc samochodu warto uzupełnić o wybrany pakiet assistance z odpowiednim zakresem terytorialnym. To dodatkowe ubezpieczenie umożliwi, np. skorzystanie z pomocy centrum alarmowego ubezpieczyciela, holowanie pojazdu, pomoc tłumacza lub udostępnienie pojazdu zastępczego.

Czynniki wpływające na sposób likwidacji szkód

Sposób likwidacji szkody zależy od tego, czy jesteśmy stroną poszkodowaną, czy sprawcą zdarzenia. Ubieganie się o odszkodowanie i procedura postępowania podczas wypadku za granicą uwarunkowane są też tym, czy dany kraj jest państwem członkowskim UE, czy nie. Bez względu na to, gdzie wydarzył się wypadek, nie należy podpisywać dokumentów, których treść nie jest nam znana. Możemy bowiem zrzec się odszkodowania lub potwierdzić niekorzystną dla siebie wersję zdarzenia.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Przed wyjazdem za granice warto zabrać ze sobą formularz oświadczenia o wypadku w wersji polsko-angielskiej. W przypadku braku gotowego oświadczenia należy spisać je ręcznie. W takim dokumencie znaleźć się powinny informacje o okolicznościach zdarzenia, dane ubezpieczycieli, pojazdów i ewentualnych uczestników zdarzenia.

Postępowanie strony poszkodowana w zdarzeniu drogowym za granicą

Zaleca się wezwanie na miejsce zdarzenia policji. Taka czynność jest szczególnie ważna, gdy sprawca dobrowolnie nie przyznaje się do winy. W niektórych państwach, np. w Czechach lub Serbii, o konieczności interwencji patrolu drogowego decyduje wysokość powstałej szkody. W Czechach konieczność ta zachodzi, gdy szkoda wynosi ok. 4 tys. EUR, a w Serbii 500 EUR. Trzeba mieć na uwadze, że w niektórych państwach z wezwaniem policji wiążą się koszty, np. w Austrii osoba, która wzywa policję, zobligowana jest zapłacić 36 EUR za przyjazd radiowozu.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie w kraju należącym do UE

Strona poszkodowana ma prawo dochodzić swoich roszczeń od zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Pomoże w tym polski zakład ubezpieczeń, który jest reprezentantem zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznej firmy ubezpieczeniowej należy znaleźć po powrocie do kraju. W tym celu trzeba zgłosić się do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) lub PBUK (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Posiadanie takiego reprezentanta jest obowiązkowe w każdym kraju unijnym. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma takiej osoby na terenie Polski, szkodę rozpatrzy PBUK.

kar1.jpg

Dochodzenie roszczeń w kraju nie należącym do Unii Europejskiej

W krajach, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej bądź nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, strona poszkodowana zobowiązana jest kierować wszelkie swoje roszczenia do ubezpieczyciela. Oznacza to, że jeśli wypadek miał miejsce w Rosji, poszkodowany musi ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio do firmy rosyjskiej a nie za pośrednictwem polskiego reprezentanta.

Postępowanie sprawcy zdarzenia drogowego

Sprawca zdarzenia drogowego, powinien spisać z poszkodowanym wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Przed podpisaniem dokumentu należy dokładnie przeczytać jego treść, aby nie potwierdzić niekorzystnych i nie prawdziwych informacji. Szkodę zgłasza zwykle poszkodowany. Jest ona likwidowana w kraju, w którym zdarzenie miało miejsce za pośrednictwem zagranicznego reprezentanta polskiej firmy ubezpieczeniowej.

Sprawca zdarzenia może też zgłosić zajście zdarzenia i dokładny opis okoliczności do swojego ubezpieczyciela. Takie postępowanie jest szczególnie pomocne, gdy kontekst zdarzenia nie był czytelny. 


W. Press, 05-07-2016, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe