Prof. Renata Mikołajczak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, została przewodniczącą grupy roboczej Komisji Farmakopei Europejskiej
Strona główna » Informator » Kraj » Prof. Renata Mikołajczak z Narodowego Centrum Bada…

Prof. Renata Mikołajczak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych przewodniczącą grupy roboczej Komisji Farmakopei Europejskiej

INFORMATOR. Kraj

Marta Sułkowska

zdrowemiasto.pl | dodane 16-07-2020

dr hab. inż. Renata Mikołajczak przewodniczącą grupy roboczej Komisji Farmakopei Europejskiej, prof. NCBJ. Fot. NCBJ
 
Farmakopea Europejska (https://www.edqm.eu) jest zwartym dokumentem referencyjnym dotyczącym kontroli jakości leków. Jej celem jest ujednolicenie wymagań dotyczących jakości leków i metod ich badania obowiązujących w krajach będących stronami Konwencji. Zawarte w dokumencie oficjalne standardy stanowią naukową i prawną podstawę do kontroli jakości podczas całego cyklu życia produktu leczniczego. Normy te są prawnie wiążące, zgodnie z Konwencją Rady Europy o opracowaniu Farmakopei Europejskiej oraz w unijnym i krajowym ustawodawstwie farmaceutycznym. Standardy jakości Farmakopei Europejskiej stają się obowiązujące w tym samym dniu we wszystkich Państwach-Stronach konwencji.

Komisja Farmakopei Europejskiej (EDQM, Strasburg - https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-commission) jest organem decyzyjnym Farmakopei Europejskiej i odpowiada za opracowanie i utrzymanie jej treści. Komisja przyjmuje wszystkie teksty, które zostaną opublikowane w Farmakopei i podejmuje decyzje techniczne na drodze konsensusu. W pracach Komisji Farmakopei Europejskiej i jej grup eksperckich bierze udział 25 przedstawicieli z Polski.

renata_mikolajczak_4000.jpg

Dr hab. inż. Renata Mikołajczak
jest profesorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Pełnomocnikiem Dyrektora OR POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej. W Komitecie Farmakopei Europejskiej pokieruje grupą roboczą zajmującą się opracowywaniem monografii dla prekursorów radiofarmaceutyków, Precursors for RadiopharmaceuticalPreparations (PRP Working Party). Swoją funkcję objęła po rekomendacji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodzie Ministerstwa Zdrowia i formalnym zatwierdzeniu na 166 sesji Komisji Farmakopei Europejskiej.

– Pani Prof. Renata Mikołajczak jest pierwszą osobą z Polski, której Komisja Farmakopei Europejskiej powierzyła tak odpowiedzialne zadanie i kolejną kobietą na wysokim stanowisku w europejskiej medycynie nuklearnej (Pani dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska jest prezesem-elektem Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, EANM). Pani Prof. Renata Mikołajczak pokieruje pracami ważnego gremium, dbającego o najwyższe standardy jakości produktów leczniczych w Europie. Niezwykle cieszy, że wiedza, zdolności, umiejętności i aktywność Pani Prof. Renaty Mikołajczak, które od lat obserwujemy na polu polskiej radiofarmacji i medycyny nuklearnej, dostały dostrzeżone i docenione także w najwyższych strukturach europejskich. Dodatkowo, sukces Pani Profesor jest kolejnym dowodem na ogromny potencjał radiofarmacji i medycyny nuklearnej jako dziedziny i specjalizacji, w której perspektywy kariery są niemal nieograniczone. W imieniu Zarządu i Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej składam Pani Profesor najserdeczniejsze gratulacje – mówi dr hab. n. med. Bogdan Małkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Marta Sułkowska, 16-07-2020, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe