Dzieci od 12. roku życia chorujące na czerniaka z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
Strona główna » Informator » Kraj » Dzieci od 12. roku życia chorujące na czerniaka z …

Dzieci od 12. roku życia chorujące na czerniaka z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii

INFORMATOR. Kraj

Aleksandra Chromiec

zdrowemiasto.pl | dodane 28-03-2024

Zdjęcie ilustracyjne
 
Decyzją Ministra Zdrowia, zgodnie z informacjami zawartymi w Obwieszczeniu z dnia 18 marca 2024 roku[1] , od 1 kwietnia modyfikacji ulega program lekowy dla chorych z czerniakiem. Zmiany dotyczą m.in. refundacji nowego leczenia – skojarzenia niwolumabu i relatlimabu – u dzieci od 12. roku życia i dorosłych z zaawansowaną postacią tej choroby. To pierwsza nowoczesna terapia refundowana w tym wskazaniu u osób poniżej 18. roku życia.

Polacy chorują na czerniaka znacznie rzadziej niż inni Europejczycy,ale częściej z jego powodu umierają. Statystyki mówią, że wskaźnik ten jest aż o 20% wyższy[2] .Chociaż czerniak należy do nowotworów złośliwych o wysokim odsetku wyleczeń, niestety wciąż u dużej części pacjentów diagnoza stawiana jest w zaawansowanym stadium choroby, co wpływa na pogorszenie rokowań pacjentów i zwiększenie ryzyka nawrotu choroby[3] .

Na czerniaka zachorować może każdy, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i regularna kontrola znamion i pieprzyków występujących na skórze i błonach śluzowych. Eksperci wskazują, że z roku na rok obserwowany jest wzrost liczby zachorowań u dzieci i młodych dorosłych, a znaczący wzrost chorych w Polsce wskazuje, że powoli stajemy się populacją o podwyższonym ryzyku zachorowania na czerniaka[4] .

Dostęp do leczenia na światowym poziomie

Nawet w momencie, gdy zmiana jest zbyt rozległa lub występują przerzuty odległe i nie ma możliwości przeprowadzenia skutecznego leczenia chirurgicznego, dzięki rewolucyjnym zmianom w dostępie do leczenia czerniaka możliwe jest uzyskanie wieloletnich przeżyć. W Polsce 5 lat od postawienia diagnozy zaawansowanego czerniaka przeżywa dziś 40% chorych[5] , co związane jest z możliwością stosowania refundowanego leczenia celowanego i immunoterapii.Od 1 kwietnia program lekowy B.59 „LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH (ICD-10: C43)” ulega poszerzeniu o kolejną opcję – pierwsze połączenie dwóch inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych - skojarzenie przeciwciała anty-PD-1 (niwolumabu) oraz przeciwciała anty-LAG-3 (relatlimabu). Skojarzenie niwolumabu i relatlimabu powoduje zwiększoną aktywację limfocytów T w porównaniu z aktywnością każdego z tych przeciwciał osobno. Blokada LAG-3 potęguje przeciwnowotworowe działanie blokady PD-1, hamując wzrost guza i sprzyjając jego regresji[6] . Leczenie niwolumabem i relatlimabem może być wdrożone u pacjentów z czerniakiem w stopniu zaawansowania III lub IV i z ekspresją PD-L1 < 1%. Co ważne, jest to pierwsza terapia możliwa do zastosowania u dzieci od 12. roku życia.

- Dostępne do tej pory leczenie czerniaka w ramach programu lekowego nie obejmowało dzieci, więc uwzględnienie tej grupy w zapisach bardzo nas cieszy – szczególnie biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zachorowań na czerniaki u młodszych pacjentów. Jest to też pozytywna zmiana dla dorosłych – badania wskazują, że stosowanie skojarzenia niwolumabu i relatlimabu wiąże się też z mniejszym spektrum działań niepożądanych, co oznacza następną skuteczną i bezpieczną terapię dla pacjentów chorujących na rozsianego czerniaka–komentuje Kamil Dolecki, Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

1] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r. - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
2] poradnik-dla-chorych-na-czerniaka-2023.pdf (akademiaczerniaka.org)
3] https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/wykaz_tli/RAPORTY/2023/16_Opdualag_reoptr.pdf
4] poradnik-dla-chorych-na-czerniaka-2023.pdf (akademiaczerniaka.org)
5] Prof. Piotr Rutkowski: co nowego w terapii czerniaka? (immuno-onkologia.pl)
6] https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/wykaz_tli/RAPORTY/2023/16_Opdualag_reoptr.pdf

Aleksandra Chromiec, 28-03-2024, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe