Abonament radiowo-telewizyjny – czy masz obowiązek go płacić?
Strona główna » Informator » Kraj » Abonament radiowo-telewizyjny – czy masz obowiązek…

Abonament radiowo-telewizyjny – czy masz obowiązek go płacić?

INFORMATOR. Kraj

W.Press

zdrowemiasto.pl | dodane 13-08-2018


 
Zgodnie z polskim prawem każdy obywatel ma obowiązek zarejestrować posiadane radio i telewizor w ciągu 2 tygodni od momentu zakupu urządzenia, natomiast od kolejnego miesiąca – jest zobowiązany do płacenia abonamentu RTV. W praktyce jednak ściągalność abonamentu radiowo-telewizyjnego jest w Polsce znikoma, pomimo tego, że stawki należą do najniższych w Europie. Tylko czy rzeczywiście musimy płacić ten abonament?

Abonament radiowo-telewizyjny – koszty

Abonament RTV należy uiścić do 25. dnia okresu rozliczeniowego, przy czym znaczenie ma dzień, w którym dokonamy płatności, a nie ten, w którym środki wpłyną na rachunek bankowy Poczty Polskiej. Nawet jeśli środki pojawią się na koncie dwa dni później, to i tak nie zostaną nam naliczone karne odsetki.

W 2018 roku opłata za użytkowanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł miesięcznie. Najbardziej jednak opłaca się uregulowanie całej płatności z góry, bo wtedy będzie to kwota 75,6 zł. Jeśli mamy odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny, to wtedy opłaty są wyższe. Miesięczna wynosi 22,7 zł, a roczna 245,15 zł.

tv.jpg

Komputer a abonament RTV

Osoby, które nie mają w swoich domach ani telewizora, ani odbiornika radiofonicznego, a telewizję oglądają przy użyciu komputera, np. w ramach telewizji i internetu w UPC, mają problem z oceną, czy również powinny płacić abonament RTV. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma tutaj dosyć jednoznaczne stanowisko. Obywatel nie musi płacić abonamentu za samo posiadanie komputera. Jednak jeśli używa go do oglądania telewizji albo słuchania radia, to wtedy abonament dotyczy również i jego. Pojawia się jednak inne pytanie – w jaki sposób instytucje ścigające osoby, które nie płacą abonamentu, miałyby wykazać, że dana osoba faktycznie wykorzystuje komputer do oglądania telewizji czy słuchania radia? Trudno to sobie wyobrazić, ale pamiętajmy, że niepłacenie abonamentu wiązać się może z wysokimi karami.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Oczywiście pewne grupy osób są ustawowo zwolnione z płacenia abonamentu RTV. W praktyce takich osób jest wiele. Zwolnienie dotyczy:
  • osób, które ukończyły 75 lat;
  • wdów i wdowców po kombatantach;
  • osób korzystających z opieki społecznej;
  • bezrobotnych;
  • osób niewidomych i niedowidzących;
  • osób całkowicie niezdolnych do pracy;
  • pobierających rentę socjalną;
  • osób głuchych lub niedosłyszących;
  • otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne;
  • emerytów, którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura nie jest wyższa od 50 proc. wynagrodzenia w poprzednim roku.

Wszystkie osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia, muszą złożyć wniosek na poczcie. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie ludzi, którzy ukończyli 75 lat. W ich przypadku zwolnienie przysługuje automatycznie z chwilą osiągnięcia tego wieku. Zwolnienie dokładnie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba ukończyła wspomniany wiek. Powyżej nie zostały wymienione wszystkie tytuły, które powodują, że mamy prawo korzystania ze zwolnienia z płatności abonamentu.

Rząd szuka sposobów na niepłacących

Kwestia ściągalności abonamentu RTV jest problemem każdego z kolejnych rządów. Nowe projekty i propozycje rozwiązań pojawiają się co pewien czas. Jednym z pomysłów, które przedstawiono w 2017 roku, było nałożenie na dostawców usług telewizyjnych obowiązku przekazywania danych swoich klientów celem poprawy ściągalności abonamentu. W 2018 roku pojawiły się jeszcze ciekawsze informacje. Otóż jedną z teorii jest, że od 2019 roku przesądzone jest zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Media publiczne mają być utrzymywane z budżetu państwa. Ich finansowanie pochłania ponoć 2,5-3 mld zł rocznie, z czego 1 mld pokrywają wpływy z reklam. Jednak na razie nie wprowadzono przepisów, które miałyby to wszystko odmienić.

Płacić czy nie płacić?

Osoby, które posiadają odbiornik telewizyjny lub radiofoniczny, powinny obowiązkowo płacić abonament RTV. Jeśli tego nie robimy, narażamy się na kary.

W.Press, 13-08-2018, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe