Seksuolog, porady seksuologa, poradnik seksuologiczny. Seksuolog. Samobójstwo w alkowie. Wbrew woli (gwałt). Big Zbok (podglądacz)
Strona główna » Zdrowy Mieszczanin » Seksuologia » Seksuolog. Samobójstwo w alkowie. Wbrew woli (gwał…

Seksuolog. Samobójstwo w alkowie. Wbrew woli (gwałt). Big Zbok (podglądacz)

SEKS W ZDROWYM MIEŚCIE. SEKSUOLOG

dr Wiesław Ślósarz, seksuolog, psycholog

zdrowemiasto.pl / seksuolog.pl | dodane 04-09-2009

Dr Wiesław Ślósarz seksuolog, psycholog
Prywatny Gabinet Seksuologiczny we Wrocławiu
www.seksuolog.pl
 
Samobójstwo w alkowie
Wyjątkowo ciekawym fenomenem życia seksualnego jest autassassinofilia. Jest to upodobanie do pozorowania własnego zabójstwa. Satysfakcja seksualna w tym przypadku ma jednocześnie cechy ekshibicjonizmu i masochizmu. Podłożem tego rodzaju zachowań są najczęściej wczesnodziecięce doświadczenia wynikające z relacji z rodzicami oraz pierwsze doświadczenia seksualne. Parafilii tej często towarzyszą zaburzenia osobowości, kompleksy, nieśmiałość oraz lęk wobec płci przeciwnej. Co ciekawe zaburzenie to częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Ma to swoje odzwierciedlenie w statystykach dotyczących samobójstw. Omawiając ten problem najczęściej definiuje się go w kategoriach dwóch podstawowych cech: zamiaru i wyniku. Są takie przypadki samobójstw, kiedy zamiar odebrania sobie życia jest oczywisty: skok z wysokiego budynku, czy strzał w głowę. Inne, takie jak odkręcenie gazu, kiedy samochód męża wjeżdża do garażu, czy zażycie tabletek nasennych i telefonowanie do przyjaciół, żeby ich poinformować o tym fakcie sugerują, że zadanie sobie śmierci nie było realnym zamiarem. Jeżeli chodzi o próby samobójstw, to kobiety są reprezentowane trzykrotnie częściej niż mężczyźni. W jednym z badań stwierdzono, że 69% wszystkich usiłowań samobójstw popełniają kobiety, natomiast próby mężczyzn są zdecydowanie bardziej skuteczne - popełniają oni 70% udanych samobójstw.

Wbrew woli
Specyficzną odmianą sadyzmu jest raptofilia (ang. rape = gwałt). Polega ona na osiąganiu rozkoszy i satysfakcji erotycznej poprzez gwałcenie partnerów seksualnych. Parafilia ta (dawniej: zboczenie płciowe, dewiacja seksualna) występuje zarówno u heteroseksualistów, jak i homoseksualistów. Wydaje się, że jest to zachowanie absurdalne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy bez żadnych problemów, 24 godziny na dobę, można odwiedzić salon masażu erotycznego, agencję towarzyską, czy zamówić sobie prostytutki obu płci do domu. Problem raptofila polega jednak na tym, że satysfakcja, którą osiąga podczas gwałtu jest nieporównywalnie większa niż podczas normalnego współżycia. Często jest też tak, że w ogóle nie jest on w stanie osiągnąć podniecenia seksualnego przed i podczas stosunku, na który wyraża przyzwolenie partner. Innymi słowy, jak jest zgoda na seks, to raptofil jest impotentem. Mężczyzni skłonni do przemocy seksualnej posiadają pewien charakterystyczny zestaw cech: niską samoocenę, impulsywność, przesadne akcentowanie własnej męskości, pochodzenie z najniższych warstw społecznych, poczucie bycia odrzuconym przez kobiety i wrogość wobec nich. Badania naukowe dowodzą, że 5-15% kobiet (najczęściej poniżej 36. roku życia) doświadczyło gwałtu, a ich sprawcami w 64% są „chłopcy”, narzeczeni, czy mężowie ofiar.

Big Zbok
Podglądanie innych osób może przynosić satysfakcję seksualną i stymulować rozwój parafilii (zboczeń seksualnych). W klinice seksuologii często spotyka się pacjentów czerpiących satysfakcję seksualną z podglądania i podsłuchiwania innych. Praktykom tym zazwyczaj towarzyszy masturbacja, co dodatkowo wzmacnia częstotliwość występowania tego typu zachowań. W seksuologii istnieją osobne jednostki kliniczne, które systematyzują to zjawisko i dokładnie je opisują. Skoptofilia (gr. skopein - oglądać, philia - skłonność) inaczej voyeuryzm (franc. voyeur - oglądacz) to osiąganie podniecenia i rozkoszy seksualnej poprzez podglądanie cech płciowych lub czynności płciowych wykonywanych przez inne osoby. Jest to odwrotność ekshibicjonizmu, gdzie satysfakcja seksualne związana jest z ekspozycją własnych genitalii. Wspólnymi cechami obu tych parafilii jest anonimowość kontaktu seksualnego i zasadnicza rola wzroku. Eksaudyryzm jest akustycznym odpowiednikiem skopofilii. Tutaj satysfakcja seksualna jest osiągana poprzez podsłuchiwanie odgłosów stosunku płciowego lub innych praktyk seksualnych. W tej parafilii zasadniczą rolę odgrywa zmysł słuchu. Programy typu reality show dają voyeurom i ecouteurom całkowicie nową jakość w możliwości realizacji zachowań seksualnych.

dr Wiesław Ślósarz, seksuolog, psycholog, 04-09-2009, zdrowemiasto.pl / seksuolog.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe