PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Zatrucia pokarmowe. Biegunka bakteryjna

Latem wzrasta liczba bakteryjnych zatruć pokarmowych. Aby uniknąć problemów zdrowotnych podczas wakacji i wyjazdów urlopowych, pamiętajmy o częstym myciu rąk, dokładnym myciu warzyw i owoców. Zwracajmy także szczególną uwagę na stan higieny i zaplecze chłodnicze kupując lody, jedzenie w „budkach” czy w przydrożnych barach i restauracjach. Te same zalecenia stosujmy podczas egzotycznych podróży, szczególnie gdy zatrzymujemy się w tanich pensjonatach oraz na campingach. Jeśli już jednak dopadną nas uciążliwe dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunka podróżnych czy biegunka pokarmowa, powinniśmy nawadniać organizm i przestrzegać lekkostrawnej diety. W leczeniu biegunek bakteryjnych, najważniejsze jest zlikwidowanie przyczyny, a nie objawów choroby, dlatego zaleca się rozważenie podania leków przeciwbakteryjnych). Nie powinniśmy natomiast zażywać od razu środków przeciwbiegunkowych, ponieważ opóźniają one wydalenie toksyny drogą naturalną. więcej »

Rola jelita grubego w organizmie

Jelito grube stanowi odcinek przewodu pokarmowego, w którym nie zachodzi wchłanianie produktów trawienia. Natomiast poza gromadzeniem i wydalaniem kału jelito grube spełnia istotną rolę w procesie wchłaniania wody i elektrolitów, nie jest więc wyłącznie zbiornikiem "na resztki", ale elementem układu pokarmowego aktywnie uczestniczącym w zachowaniu homeostazy organizmu. więcej »

Żołądek. Regulacja wydzielania kwasu solnego

Kwas solny produkowany jest przez komórki okładzinowe ściany żołądka. Również wydzielanie kwasu solnego jest zjawiskiem stałym i w okresie między trawiennym waha się od 0 do 5 mmoli/godzinę. Jest to tzw. wydzielanie stałe, całodobowe, ze szczytem wydzielania między 18 a 24, i spadkiem między 05 a 11 rano, wynikające ze stałej impulsacji ze strony nerwu błędnego i synchroniczne do jego aktywności oraz stałej, niewielkiej sekrecji gastryny. więcej »

Żołądek. Czynność wydzielnicza żołądka

Żołądek spełnia w organizmie człowieka trzy ważne funkcje: gromadzi i przechowuje pokarm, wyjaławia go oraz trawi. Pierwsza z nich - gromadzenie i przechowywanie spożytego pokarmu jest wynikiem aktywnego, świadomego (zazwyczaj) działania, natomiast trawienie i wyjaławianie pokarmu jest nieświadomym, niezależnym od woli procesem, regulowanym na drodze odruchowej. Żołądek wyścielony jest błoną śluzową zbudowaną z różnych typów komórek (okładzinowych, głównych, śluzowych) wydzielających sok żołądkowy. więcej »

Żołądek. Anatomia żołądka

Żołądek stanowi duży zbiornik, o zmiennym, zależnym od stopnia wypełnienia kształcie i położeniu. Najbardziej stałym punktem topograficznym jest wpust żołądka - znajduje się na wysokości X kręgu piersiowego w pozycji leżącej (lub o jeden krąg niżej w pozycji stojącej), około 3 cm pod przeponą, nieco po lewej stronie kręgosłupa. więcej »

Choroba Crohna

Choroba Crohna to nieswoiste, przewlekłe zapalenie jelit, najczęściej występujące w końcowym odcinku jelita krętego i okrężnicy, choć może też dotyczyć innych odcinków przewodu pokarmowego. Zmiany obejmują całą grubość ściany jelita. Przyczyna choroby jest nieznana, choć wskazuje się i predyspozycje genetyczne, i dietetyczne, i zakaźne... więcej »

Czynnościowe zaburzenia jelitowe. Gazy, odbijania, wzdęcia.

Gazy, odbijania, wzdęcia? Tak. To częste dolegliwości, na jakie uskarżają się pacjenci. Gazy jelitowe powstają w wyniku procesów fermentacji jelitowej, dyfundują z krwi do światła jelita oraz są połykane wraz z pokarmem. Gazy jelitowe są usuwane przez przewód pokarmowy jako "odbijanie powietrza" i "gazy" (wiatry) oraz dyfuzję gazu do krwi i dalej przez płuca. Wszystkie te procesy są normalnymi, fizjologicznie występującymi zjawiskami. Czasami jednak sprawiają prawdziwe kłopoty! więcej »

Czynnościowe zaburzenia jelitowe. Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego (IBS - Irritable Bowel Syndrom) to bardzo często występująca, a trudna do leczenia choroba. Ocenia się, że zespół jelita drażliwego (inaczej: zespół jelita nadpobudliwego, zespół jelita nadwrażliwego, zespół spastycznego jelita, okrężnica spastyczna) jest drugim, po przeziębieniach, powodem absencji w pracy i przyczyną co drugiej konsultacji gastrologicznej! więcej »

Najczęściej występujące (w listach od Państwa!) choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego. Lamblioza

Lamblioza jest chorobą wywoływaną namnażaniem się w świetle przewodu pokarmowego wiciowca Giardia lamblia. Pasożyt kolonizuje górny odcinek przewodu pokarmowego - dwunastnicę i jelito czcze. Tu przyczepiają się do ścianki jelita i intensywnie mnożą. W świetle jelita dochodzi do przeobrażenia w bardzo oporne na warunki środowiskowe cysty, które są wydalane z kałem... więcej »

Najczęściej występujące (w listach od Państwa!) choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego. Owsica

Owsica (enterobiasis, oxyuriasis), czyli zakażenie pasożytem jelitowym o nazwie Enterobius, jest najczęściej występującym zakażeniem pasożytniczym przewodu pokarmowego w naszej strefie klimatycznej. Dość powiedzieć, że około 1/4 dzieci jest zakażonych, a w specyficznych warunkach (np. dom dziecka, przedszkole) - praktycznie wszystkie. Pasożyt bytuje w dolnym odcinku przewodu pokarmowego... więcej »

Mechanizm współdziałania prebiotyków i probiotyków w przewodzie pokarmowym człowieka

Probiotyki są to produkty zawierające wyselekcjonowane szczepy bakterii (Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, infantis, lactis, lungum itd.), zmieniających florę bakteryjną jelit w sposób korzystny dla zdrowia konsumenta. Według definicji są to... więcej »

Felieton gastroenterologiczny

Czy wiecie, drodzy mieszczanie, gdzie kończy się Wasze miasto a zaczyna wieś? Zapewne każdy z Was mógłby podać ulicę najostatniejszą z ostatnich w szeregu, lub wskazać ten obszar miasta, który do niego już nie należy. I powiedzieć - tam przebiega granica... więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe