ak traktować osoby ze stymulatorami serca i kardiowerterami-defibrylatorami
Strona główna » Zdrowy Mieszczanin » Kardiologia » Jak traktować osoby ze stymulatorami serca i kardi…

Jak traktować osoby ze stymulatorami serca i kardiowerterami-defibrylatorami

PORADNIK MEDYCZNY. Kardiolog

dr n. med. Patryk Krzyżak, kardiolog

zdrowemiasto.pl | dodane 12-09-2013

dr n. med. Patryk Krzyżak, Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Kardiologicznej, Szpital Bielański w Warszawie
 
Kiedy zobaczysz nieprzytomną osobę na ulicy, a na jej ręku niebieską bransoletkę z napisem “Mam kardiowerter-defibrylator” lub zieloną „Mam stymulator serca”, natychmiast zadzwoń na Pogotowie Ratunkowe (999) lub numer alarmowy (112) i przekaż informacje, że pomocy potrzebuje pacjent z implantem kardiologicznym, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami dyspozytora.

Pamiętaj – udzielając pomocy osobie z urządzeniem kardiologicznym, która straciła przytomność, możesz uratować jej życie.

Uciśnięcia klatki piersiowej są najważniejszym elementem zabiegów reanimacyjnych i dlatego nie powinny być powodem wątpliwości, czy "przy okazji" nie uszkodzimy wszczepionego urządzenia, tym bardziej, iż nie ma takiego ryzyka. Zatem z punktu widzenia resuscytacji nie ma znaczenia czy osoba nieprzytomna ma wszczepiony stymulator lub kardiowerter-defibrylator i reanimacja tych pacjentów powinna wyglądać tak samo jak u osób bez implantu kardiologicznego.
Może się jednak zdarzyć, że podczas akcji resuscytacyjnej kardiowerter-defibrylator dostarczy wyładowanie. Dla osoby ratującej fakt ten nie jest groźny, ale może być powodem uczucia nieprzyjemnego "mrowienia" skóry. Można się przed tym uchronić zakładając gumowe/silikonowe rękawiczki.

Osoby z implantem kardiologicznym mogą być również reanimowane przy użyciu zewnętrznych defibrylatorów[1]. Dotyczy to także urządzeń automatycznych (AED), które są coraz powszechniej spotykane na lotniskach, w sklepach, czy urzędach, a udostępnione do użytku dla osób bez przeszkolenia medycznego. Jednak w przypadku pacjentów z wszczepionym urządzeniem należy zwrócić uwagę na istotne różnice w postępowaniu.

Pierwsza z nich, bardzo ważna zasada, dotyczy umiejscowienia elektrod defibrylujących AED. Jedna z nich powinna być umieszczona w górnej, prawej części klatki piersiowej. Ważne jest, aby upewnić się, czy w zalecanej okolicy nie znajduje się implant, gdyż elektroda AED nie powinna być umieszczona w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ może uszkodzić wszczepione urządzenie.

Druga różnica dotyczy pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem. Gdy kardiowerter-defibrylator dostarczy wyładowanie, mięśnie gwałtownie się kurczą, a ciałem pacjenta wstrząsa konwulsja. Jeśli podczas przygotowań do defibrylacji zewnętrznej zauważymy podobny objaw, warto poczekać od 30 do 60 sekund. Jeśli w tym czasie osoba poszkodowana nie odzyska przytomności i/lub urządzenie nie powtórzy interwencji, można przeprowadzić defibrylację zewnętrzną.

Jeśli widzisz osobę z opisaną wyżej bransoletką, która siedzi na ławce i widać, że źle się czuje, to zaoferuj jej swoją pomoc. Zapytaj co jej dolega, a w przypadku takich objawów jak bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, czy uczucie zbyt wolnej lub nierównej pracy serca, koniecznie powiadom o tym fakcie Pogotowie Ratunkowe. Osoby z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem mogą też czasem doświadczać wyładowań urządzenia; pacjent po pojedynczej interwencji zwykle nie wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, ale sytuacja, w której wyładowania powtarzają się raz za razem, powinna być jak najszybciej oceniona przez wykwalifikowany personel medyczny. Wezwanie Pogotowia Ratunkowego w tym przypadku może uratować tej osobie życie.

W sklepie, kiedy przechodzi osoba z niebieską lub zieloną silikonową bransoletką i włącza się alarm, a Ty jesteś pracownikiem ochrony, nie traktuj jej z niechęcią jak złodzieja. Poproś o pokazanie karty implantu i jeśli zachodzi potrzeba dokonaj dodatkowej kontroli, ale bez wykrywacza metali. Nie narażaj też pacjenta na przebywanie w środowisku pola magnetycznego, gdyż może mieć ono wpływ na pracę urządzenia i spowodować negatywne konsekwencje zdrowotne dla pacjenta.

Na lotnisku, jeśli jesteś pracownikiem kontroli i pasażer zgłosi Ci, że ma wszczepiony implant kardiologiczny, albo zobaczysz niebieską lub zieloną bransoletkę na jego ręku, poproś, aby płynnie przeszedł przez bramkę. Używanie do kontroli wykrywacza metalu nie jest zalecane, a używanie detektora z przodu lub z tyłu implantu jest zabronione. Najlepiej dokonywać kontroli ręcznie, bez wykrywacza metalu.

W innych instytucjach, gdzie są bramki magnetyczne należy postępować tak samo, jak w przypadku kontroli na lotnisku.

[1] Wytyczne dotyczące zastosowania defibrylacji u osób z wszczepionymi implantami kardiologicznymi zostały opracowane m.in. przez zespół ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA). Tam można szukać szczegółowych informacji.

dr n. med. Patryk Krzyżak, kardiolog, 12-09-2013, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe