Anna Kupiecka z Fundacji OnkoCafe podsumowuje wrześniową listę leków refundowanych
Strona główna » Informator » Kraj » Anna Kupiecka z Fundacji OnkoCafe podsumowuje wrze…

Anna Kupiecka z Fundacji OnkoCafe podsumowuje wrześniową listę leków refundowanych

INFORMATOR. Kraj

Adriana Misiewicz

zdrowemiasto.pl | dodane 12-09-2022

Fotografia ilustracyjna
 
Od 1 września br. obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Przyniosła wiele dobrych decyzji pacjentom hematoonkololgicznym. Zmienił się program lekowy leczenia ostrej białaczki szpikowej – pacjenci uzyskali dostęp do leczenia gilterytynibem w monoterapii w 2. linii leczenia opornej lub nawrotowej postaci tej choroby, a pacjenci nowozdiagnozowani do leczenia 2 nowymi schematami: wenetoklaksem w połączeniu z lekiem hipometylującym oraz gemtuzumabemozogamycyny w skojarzeniu ze standardową chemioterapią. Dostęp do skutecznego leczenia otrzymali również pacjenci z chłoniakiem z rozlanych dużych komórek B. A to nie wszystko. Pozytywne zmiany dotyczą również nowotworów głowy i szyi. Anna Kupiecka z Fundacji OnkoCafe podsumowuje obowiązującą od 1 września br. listę leków refundowanych.

– Ogromnie cieszymy się ze zmian, jakie od 1 września zostały wprowadzone do programu lekowego dotyczącego ostrej białaczki szpikowej. Do tej pory pacjenci z tą chorobą mieli dostęp do jednej nowoczesnej terapii – midostauryny, która została zrefundowana w maju 2021 roku. Ten lek zabezpieczał jednak potrzeby jedynie 25-30% pacjentów z tą chorobą, u których występowała mutacja genu FLT3. Rozszerzenie dostępu do terapii dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową było wskazywane jako niezbędne zarówno przez organizacje pacjentów, jak i klinicystów. Dziękujemy, że Ministerstwo Zdrowia realizuje plan polityki lekowej, który ma na celu zwiększenie dostępu do skutecznego i bezpiecznego leczenia nowotworów krwi. Mamy nadzieję na dalsze pozytywne decyzje w tym obszarze w kolejnych miesiącach – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe.

Pani Anna Kupiecka zwraca uwagę, że pozytywne zmiany dotyczą również pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Lista leków refundowanych obowiązująca od 1 września br. zakłada dostęp do immunoterapii stosowanej w leczeniu właśnie tej grupy nowotworów, co wraz z zapowiadanym uruchomieniem populacyjnego programu szczepień przeciw HPV pozwoli zatrzymać niekorzystne trendy związane z epidemiologią oraz skutecznością leczenia tych chorób. Podczas Forum Ekonomicznego, które odbywa się w Karpaczu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że szczepienia przeciwko HPV zostaną wprowadzone od początku 2023 roku.

Jednak, jak podkreśla Anna Kupiecka, „białych plam” w leczeniu systemowym pacjentów onkologicznych jest jeszcze kilka.

– Choć w obszarze hematoonkologii wydarzyło się wiele dobrego w ostatnich miesiącach, to nie mogę nie wspomnieć o pacjentach, którzy wciąż czekają na dobre decyzje refundacyjne. Potrzeby pacjentów z nowotworami krwi przedstawiliśmy w raporcie HematoKoalicji. Chodzi przede wszystkim o pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, zwłaszcza tych ze złymi czynnikami rokowniczymi, którzy czekają na dostęp do akalabrutynibu w 1. linii leczenia oraz rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla ibrutynibu. Pacjenci ze szpiczakiem czekają na przeniesienie iksazomibu do 2. linii leczenia oraz zapewnienie możliwości stosowania schematu czterolekowego z wykorzystaniem daratumumabu. Pacjenci z chłoniakiem anaplastycznym czekają na dostęp do brentuksymabu, a z chłoniakiem z komórek płaszcza na dostęp do ibrutynibu – dodaje Anna Kupiecka.

Braki refundacyjne nie dotyczą tylko obszaru hematoonkologicznego. Jak podkreśla Anna Kupiecka niezbędne jest zabezpieczenie potrzeb pacjentek z rakiem piersi, zwłaszcza tych z potrójnie ujemnym podtypem tego nowotworu, które nie mają dostępu do skutecznych metod leczenia w postaci immunoterapii. Konieczne jest uzupełnienie metod leczenia HER2 dodatniego raka piersi oraz dostęp do terapii dla pacjentek, u których występuje mutacja w genie PIK3CA i BRCA. Fundacja OnkoCafe zwraca również uwagę na konieczność dalszego rozszerzania wskazań refundacyjnych dla terapii stosowanych w leczeniu raka gruczołu krokowego, nowelizację schematu leczenia raka płuca, ze szczególnym uwzględnieniem terapii stosowanych we wczesnym stadium choroby oraz zapewnienie leczenia pacjentkom z zaawansowanym rakiem trzonu macicy.

– Aktualnie prowadzona przez Ministerstwo Zdrowia polityka lekowa oraz zwiększenie nakładów publicznych w ramach całkowitego budżetu na refundację pozwala nam mieć nadzieję, że następne listy refundacyjne przyniosą pozytywne decyzje i zmiany dla kolejnych grup pacjentów z nowotworami złośliwymi. Dziękujemy całemu resortowi zdrowia za dotychczasową realizację zapowiedzi i planów – dodaje Anna Kupiecka.

Adriana Misiewicz, 12-09-2022, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe