Szpitale zobowiązują się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa personelu i pacjentów
Strona główna » Informator » Kraj » Szpitale zobowiązują się do przestrzegania najwyżs…

Szpitale zobowiązują się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa personelu i pacjentów

INFORMATOR. Kraj

Szymon Miron

zdrowemiasto.pl | dodane 06-03-2023

Zdjęcie ilustracyjne
 
Zawody medyczne należą do profesji trudnych i odpowiedzialnych, jak również niebezpiecznych. Jak wynika z danych WHO, co roku dochodzi aż do 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego, z czego 37% to zakażenia WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% to zakażenia wirusem HIV. Takie sytuacje, nie są jedynie zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy często w dotkliwy sposób doświadczają chwiejności w funkcjonowaniu szpitali. Zauważając ten problem Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali zachęca do podpisania deklaracji „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, oraz do wzięcia udziału w II edycji programu certyfikacyjnego poświadczający stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Według obowiązujących przepisów już dziś: pracodawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia procedur, które wyeliminują lub ograniczą narażenie na zranienie ostrymi narzędziami oraz pracownik ma obowiązek ich przestrzegania. Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, w której skład wchodzą: Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa, która została przygotowana w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych technicznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych, wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.Poparcie deklaracji przez dyrekcję placówki medycznej, ma na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa codziennej pracy – bezpieczeństwa personelu a tym samym pacjenta.

„Zmiana procedur, które wpłyną na bezpieczeństwo personelu, jest od początku priorytetem działania Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. W celu edukacji, a także promowania placówek medycznych, które spełniają najwyższe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Dokument deklaracji opracowany przez Radę Ekspertów, podpisało się już ponad 100 szpitali z całej Polski” – komentuje dr Paweł Witt Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Według licznych danych to właśnie zespół pielęgniarski jest najbardziej narażony na możliwość zakażenia, ponieważ ich praca w głównej mierze opiera się na używaniu sprzętu niespełniającego kryteriów bezpieczeństwa takiego jak skalpele, czy igły. Niepokojące wyniki dostarcza raport „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w Polskich szpitalach”, z którego wynika, iż blisko 70% personelu medycznego zraniła się nawet do 5 razy podczas swojego stażu pracy. Co więcej, 40% z nich nie zgłosiło takiej sytuacji przełożonym.

„Edukacja personelu w tym zakresie powinna być na pierwszym miejscu. Jeśli chcemy zapobiegać takim sytuacjom, kluczową kwestią dla bezpieczeństwa zespołów medycznych, powinny odgrywać szkolenia, które przyczynią się do zwiększenia świadomości, a co za tym idzie, do zmniejszenia incydentów zakłuć i zakażeń”– dodaje Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Każda jednostka składając podpis pod deklaracją (pracodawca, szpital) jest zobowiązany do konsekwentnego przestrzegania zasad oraz deklaruje chęć przystąpienia do „Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”. Dokument można podpisać online, który jest dostępny na stronie internetowej: https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/

Szymon Miron, 06-03-2023, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe