Polska neurologia w Senacie na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia
Strona główna » Informator » Kraj » Polska neurologia w Senacie na posiedzeniu Senacki…

Polska neurologia w Senacie na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia

INFORMATOR. Kraj

Adriana Misiewicz

zdrowemiasto.pl | dodane 25-03-2019

Fot. NCI
 
Szybko rosnąca liczba ludzi starszych w Polsce spowoduje wzrost liczby pacjentów z chorobami mózgu, co sprawi, że koszty leczenia tych schorzeń gwałtownie wzrosną. Niestety polski rząd nie uwzględnia chorób mózgu w swojej polityce zdrowotnej na najbliższe lata, a brak rozwiązań systemowych pogłębia problemy polskiej neurologii. Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Neurologicznego od kilku miesięcy apelują o zmiany, które poprawią sytuację środowiska neurologicznego i zapewnią bezpieczeństwo pacjentom.

W ostatnim posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia, które odbyło się 19.03.2019 roku, wzięli udział eksperci medyczni oraz przedstawiciele organizacji pacjentów związanych z chorobami neurologicznymi. Na ręce Waldemara Kraski, Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia i obecnego na posiedzeniu wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego zostały złożone postulaty dotyczące poprawy sytuacji w polskiej neurologii.

Postulaty Polskiego Towarzystwa Neurologicznego:

 1. Wpisanie chorób mózgu do priorytetów Polityki Zdrowotnej Państwa na najbliższe 20 lat.

 2. Wpisanie neurologii na listę specjalizacji priorytetowych (wobec kryzysu kadrowego, szczególnie w obrębie lecznictwa szpitalnego).

 3. Wyrównanie dostępu do procedur wysokospecjalistycznych w neurologii:
  a). objęcie pilotażem w zakresie leczenia interwencyjnego udaru mózgu (trombektomia mechaniczna) całego kraju (co najmniej 24, a nie 7 ośrodków),
  b). wyrównanie dostępu do leczenia stwardnienia rozsianego w skali kraju,
  c). refundacja leczenia jedynej, jak dotąd, metody leczenia postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego,
  d). objęcie refundacją w jak najszybszym trybie nowych terapii w neurologii i podtrzymanie refundacji obecnych w ramach programów lekowych,
  e). objęcie refundacją wszystkich sprawdzonych pod względem medycznym terapii chorób rzadkich w neurologii (w szczególności choroby Fabry’ego).

 4. Zmiana wyceny i sposobu rozliczania oraz uproszczenie systemu raportowania (tzw. SMPT) w programach lekowych.

 5. Zdjęcie ograniczenia czasowego dla hospitalizacji chorych (np. 3 dni dla padaczki, migreny, 8 dni dla udaru mózgu), co udrożni przepływ chorych i zmniejszy kolejki oczekujących.

 6. Stworzenie możliwości hospitalizacji jednodniowej dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi, takimi jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, których hospitalizacja niesie za sobą ryzyko przedłużenia i powikłań. Odpowiednia wycena takiej jednodniowej hospitalizacji, w ramach której można wykonać kompleksowe badania (MRI, EEG, psycholog, badania laboratoryjne etc.).

 7. Uporządkowanie sposobu kwalifikacji do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu w neurologii w systemie kwalifikacji i prowadzenia pacjenta po zabiegu neurochirurgicznym przez wyspecjalizowane ośrodki neurologiczne (kwalifikacja – programowanie stymulatora –programowanie farmakoterapii).

 8. Wprowadzenie pilotażowo programów wielospecjalistycznej opieki koordynowanej w niektórych dziedzinach, takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona (lub szerzej choroby neurozwyrodnieniowe).

 9. Zmiana systemu wyceny porad ambulatoryjnych w neurologii (obecnie za pierwszą wizytę neurolog nie otrzymuje rekompensaty finansowej) oraz zróżnicowanie systemu wyceny w zależności od referencyjności ośrodka leczącego.

 10. Rozwijanie dialogu na linii Ministerstwo Zdrowia – Narodowy Fundusz Zdrowia – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Parlamentarne Zespoły związane z problematyką opieki zdrowotnej – organizacje pacjentów, a Polskie Towarzystwo Neurologiczne i jego sekcje (grupy eksperckie).

– Sytuacja polskiej neurologii jest zła i jeżeli szybko nie wprowadzimy konkretnych zmian i rozwiązań systemowych, to za kilka lat będziemy mieć ogromny, być może już niemożliwy do naprawy, problem spowodowany brakami kadrowymi i złym finansowaniem. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązanie wszystkich kwestii, o których mówimy, to proces, który wymaga czasu. Jednak warto, aby decydenci dostrzegli całą gamę problemów i rozważyli, w jakiej kolejności można się nimi zająć. Jako Polskie Towarzystwo Neurologiczne jesteśmy gotowi do wspólnej pracy nad najlepszymi rozwiązaniami, jesteśmy otwarci na dialog i współpracę – a wszystko po to, aby polski pacjent był odpowiednio zaopiekowany i bezpieczny – powiedział po posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Adriana Misiewicz, 25-03-2019, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
kardiolog Bydgoszcz
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe