POLCRIN – międzynarodowe wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych
Strona główna » Informator » Kraj » POLCRIN - międzynarodowe wsparcie niekomercyjnych …

POLCRIN - międzynarodowe wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych

INFORMATOR. Kraj

Monika Szwugier

zdrowemiasto.pl | dodane 06-04-2020

POLCPolish Clinical Research Infrastructure Network
 
W związku z przyjęciem Polski do Europejskiej Sieci Infrastruktury ds. badań Klinicznych (ECRIN) z dniem 23 sierpnia 2019 r., na okres trzech lat w charakterze obserwatora, Agencja Badań Medycznych utworzyła jednostkę POLCRIN (eng. Polish Clinical Research Infrastructure Network).

W związku z powołaniem Sieci, Agencja Badań Medycznych uruchomiła do dyspozycji polskich badaczy oraz ich zespołów stronę internetową organizacji: https://polcrin.abm.gov.pl. Strona przekazuje informacje o sieci POLCRIN, jak również rzetelne treści wspomagające prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych.

POLCRIN (Polish Clinical Reasearch Infrastructure Network) to krajowa sieć ośrodków prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będąca częścią ogólnoeuropejskiej sieci ECRIN - Europejska Sieć Infrastruktur Badań Klinicznych, (ang. European Clinical Research Infrastructure Network). Sieć ECRIN (https://www.ecrin.org) jest organizacją typu non-profit, która powstała, aby  promować i ułatwiać prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych na naszym kontynencie. Działalność organizacji skupia się na badaniach klinicznych zainicjowanych przez sponsorów akademickich.

- Sieć ECRIN umożliwia międzynarodową niekomercyjnych badań klinicznych. Dotychczas Polska na mapie takich przedsięwzięć była, niestety, białą plamą. Dzisiaj to zmieniamy. Dzięki przystąpieniu naszego kraju do sieci i powołaniu jednostki POLCRIN, polscy pacjenci będą mogli stać się uczestnikami dużych międzynarodowych badań klinicznych, a tym samym korzystać z najnowszych terapii, bez konieczności wyjeżdżania z kraju - podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych – dr n.med. Radosław Sierpiński.

Instytucją reprezentującą nasz kraj w ECRIN została Agencja Badań Medycznych. W związku z dołączeniem do Sieci, Prezes ABM dr n. med. Radosław Sierpiński powołał jednostkę POLCRIN, która tak jak Słowacja i Szwajcaria uzyskała status obserwatora ECRIN. Status członka organizacji posiadają natomiast Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy oraz Portugalia.

Wielu badaczy i sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych nie bierze udziału w badaniach międzynarodowych, obawiając się różnych barier formalnych, czy logistycznych (np. spełnienia różnych wymogów prawnych poszczególnych krajów, konieczności mnogiej oceny bioetycznej, kwestii zarządzania badaniem i jego finansami). W efekcie badania niekomercyjne ciągle częściej przeprowadza się w jednym tylko kraju w porównaniu z badaniami sponsorowanymi przez podmioty komercyjne (np. firmy farmaceutyczne). Zadaniem POLCRIN jest wsparcie badaczy w pokonywaniu powyższych przeszkód.

Jak mówi Dyrektor Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" - Koordynator Krajowy ds. Badań Pediatrycznych w POLCRIN - dr n. med. Marek Migdał: "Utworzenie przez ABM infrastruktury POLCRIN daje szansę na zwiększenie liczby prowadzonych w Polsce międzynarodowych, wieloośrodkowych badań klinicznych przyszłych produktów leczniczych. Poprzez POLCRIN polskie ośrodki badawcze będą mogły być włączone w dobrze zorganizowane struktury badawcze działające w 12 europejskich krajach. Wspólne działanie daje szanse na szybsze prowadzenie badań klinicznych z zapewnieniem najwyższej jakości ich prowadzenia. W chwili obecnej to także szansa na szybkie włączenie polskich ośrodków do badań dotyczących leków przeciwwirusowych, czy szczepionek mogących pomóc w zwalczaniu pandemii wywołanej SARS-CoV-2."

Celem nadrzędnym POLCRIN jest wzrost ilości niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce o charakterze międzynarodowym, pamiętając o potencjale naszych badaczy, a także o korzyściach wynikających ze współpracy międzynarodowej. W związku z powyższym uruchomiony został portal https://polcrin.abm.gov.pl/

Monika Szwugier, 06-04-2020, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
kardiolog Bydgoszcz
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe