Kardiolodzy elektrofizjolodzy odznaczeni Orderami Odrodzenia Polski
Strona główna » Informator » Kraj » Kardiolodzy elektrofizjolodzy odznaczeni Orderami …

Kardiolodzy elektrofizjolodzy odznaczeni Orderami Odrodzenia Polski

INFORMATOR. Kraj

Marta Sułkowska

zdrowemiasto.pl | dodane 05-02-2020

Order Odrodzenia Polski
 
We wtorek 4 lutego 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie prof. dr hab. med.Włodzimierz Kargul i prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak zostali oznaczeni Orderami Odrodzenia Polski. Wybitni kardiolodzy elektrofizjolodzy zostali wyróżnieni z uwagi na wyjątkowe zasługi w dziedzinie prewencji, diagnostyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych u polskich pacjentów.

Profesor Włodzimierz Kargul był wieloletnim (1974-2007) pracownikiem Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego). Pełnił funkcję ordynatora Oddziału Rozruszników Serca ŚOK w Katowicach, a następnie do 2007 kierownika Kliniki Elektrokardiologii i Oddziału Elektrokardiologii ŚUM w Katowicach. Był promotorem 11 rozpraw doktorskich, recenzentem 16 prac doktorskich i dwóch prac habilitacyjnych. Po przejściu na emeryturę prowadził wykłady i był promotorem pięciu prac magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne.

Prof. W. Kargul był członkiem Zarządu Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK (1992-2007), a następnie (1998-2004) pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu tej Sekcji. W latach 2000-2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Katowickiego PTK, organizując w tym czasie kilkadziesiąt zebrań naukowo-szkoleniowych dla lekarzy z zakresu kardiologii. Pełniąc funkcję Kierownika Kliniki Elektrokardiologii zorganizował w Katowicach wraz ze swoim zespołem pięć edycji (2004-2008) ogólnopolskich Jesiennych Warsztatów Resynchronizacyjnych. Jego wieloletnie kontakty z naukowcami z zagranicy zaowocowały udziałem w licznych badaniach międzynarodowych. Ich wyniki zostały opublikowane w renomowanych czasopismach,takich jak New England Journal of Medicine. Prof. W. Kargul był przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Grupie Roboczej EHRA. W latach 1990-2000 był społecznym członkiem Centralnej Komisji Przetargowej przy Ministerstwie Zdrowia, zaopatrującej wszystkie ośrodki implantacyjne w Polsce w urządzenia ratujące życie.

a3.jpg

Prof. Włodzimierz Kargul przez wiele lat swojej aktywności społecznej był szczególnie rozpoznawalny jako osoba odnosząca się z wielką uwagą do wszystkich pacjentów oraz kolegów - przedstawicieli środowiska leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce, służąc wsparciem nie tylko merytorycznym, ale przede wszystkim ludzką pomocą i troską – mówi dr hab. med. Andrzej Przybylski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Profesor Jarosław Kaźmierczak jest kierownikiem Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Szczecinie.

W latach 2009-2014 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii dla województwa zachodniopomorskiego. Zainicjował i doprowadził do wprowadzenia systemu teletransmisji w zespołach ratownictwa medycznego. Od 2014 jest konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii. W latach 2015-2016 aktywnie uczestniczył w pracach nad programem Koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca (KOS-zawał), wprowadzonym w 2017 roku (który już w 2018 roku wykazał istotną poprawę rocznej przeżywalności po zawale serca), a w latach 2016-2018 nad programem Koordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca (KONS), zapoczątkowanym w listopadzie 2018 roku, w latach 2016-2017 - nad Mapami Potrzeb Zdrowotnych w dziedzinie kardiologii. Od 2016 roku jest członkiem Rady Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia.

a2.jpg

Prof. J. Kaźmierczak jest od wielu lat aktywnym członkiem Sekcji Rytmu Serca PTK. Był członkiem zarządu Sekcji w latach 2007-2009, a w latach 2013-2015 był Przewodniczącym Sekcji Rytmu Serca PTK. Doprowadził do wprowadzenia certyfikatów indywidualnych umiejętności zawodowych kardiologów w zakresie elektroterapii i elektrofizjologii oraz akredytacji pracowni elektroterapii oraz zainicjował cykl stypendiów Sekcji Rytmu Serca PTK na szkolenia w zakresie zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu serca.

– Profesor Jarosław Kaźmierczak jest czynnym zawodowo, bardzo aktywnym kardiologiem i nauczycielem akademickim. To pionier nowoczesnej elektroterapii i elektrofizjologii w Polsce, w szczególności leczenia defibrylatorami serca. Pan Profesor jest jednym z pierwszych lekarzy wykonujących w Polsce ablacje. Szczególne zasługi położył w szkoleniu lekarzy z całej Polski (w ponad 20 ośrodkach) w wykonywaniu krioablacji migotania przedsionków, obecnie najczęściej wykonywanego przyczynowego zabiegu leczniczego w migotaniu przedsionków – mówi dr hab. med. Maciej Sterliński, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

a1.jpg

Marta Sułkowska, 05-02-2020, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
kardiolog Bydgoszcz
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe