Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów w Polsce coraz biżej realizacji - kolejny partner dołączył do inicjatywy
Strona główna » Informator » Kraj » Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów w Pol…

Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów w Polsce coraz biżej realizacji - kolejny partner dołączył do inicjatywy

INFORMATOR. Kraj

Katarzyna Kowalska

zdrowemiasto.pl | dodane 14-02-2017

Helix Immuno-Oncology
 
Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dołączyła właśnie do tworzonego przez Helix Immuno-Oncology Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów (ECIN). Na mocy podpisanego 18 stycznia br. listu intencyjnego, Klinika wzmocniła grono partnerów ECIN – Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Wojskowy Instytut Medyczny z Warszawy.

Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów będzie pierwszą na świecie kliniką, wykorzystującą przełomowe połączenie rozwijanych przez Helix Immuno-Oncology (Helix IO) technologii Tumour Defence Breaker TM i Solid Cancer CAR-T. Podpisany list intencyjny obejmuje współpracę badawczo-rozwojową w zakresie wspomnianej terapii.

Dzięki połączeniu sił z tak prestiżową instytucją, jak Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,będziemy  mogli jeszcze efektywniej dążyć do zwiększenia skuteczności terapii nowotworów litych. Efektywność leczenia może osiągnąć poziom porównywalny z tym, który zaobserwowano  przy zastosowaniu technologii CAR-T w przypadku nowotworów hematologicznych, czyli ok. 95%. Razem z naszymi partnerami będziemy mieli niepowtarzalną szansę, by pomóc pacjentom nawet w zaawansowanym stadium choroby – mówi dr Paweł Wiśniewski, Prezes Helix Immuno-Oncology.

W skład Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów wejdzie 5 klinik satelitarnych – utworzonych z już istniejących polskich szpitali oraz 1 klinika centralna – przeznaczona do immunoterapii nowotworów. Otwarcie kliniki centralnej dla polskich pacjentów planowane jest na 2020 r. W ECIN leczonych będzie ok. 5 000 osób rocznie z możliwością zwiększenia tej liczby do 10 000 chorych.

CZYM JEST TUMOUR DEFENCE BREAKER TM?

Tumour Defence Breaker TM zmienia mikrośrodowisko nowotworów z kwaśnego na zasadowe. Umożliwia to lekom przeciwnowotworowym i immunoterapiom eliminację komórek nowotworowych. Badania nad tą metodą leczenia prowadzone są od 10-ciu lat w Kanadzie przez firmę Helix Bio Pharma. W ostatnich 12-tu miesiącach znaczna część technologii została przetransferowana do działającej w Polsce firmy Helix Immuno-Oncology.

* * *

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – jest wiodącym ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym w Polsce. Pełni on także rolę doradczą oraz wykonawczą w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Dbając o swój rozwój naukowy i kliniczny, Instytut aktywnie poszukuje możliwości wdrażania najskuteczniejszych terapii przeciwnowotworowych.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – jest jednym z najbardziej znaczących ośrodków medycznych w Polsce. Poprzez rozwój badań interdyscyplinarnych zapewnia on kompleksową, nowoczesną opiekę medyczną, opartą o najwyższe standardy. Celem ośrodka jest również prowadzenie interdyscyplinarnych badań i edukacja oraz promocja innowacji poprzez podejmowanie szeroko zakrojonych działań wspierających rozwój innowacyjnych terapii.

Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
– jest wiodącą placówką naukową i kliniczną w Polsce, która ma istotne osiągnięcia zwłaszcza w obszarze onkologii doświadczalnej i klinicznej. Klinika Onkologii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Rodryga Ramlau koncentruje swoje działania na rozwoju nowoczesnych terapii nowotworów litych, w tym również terapii eksperymentalnych. Dbając o swój rozwój naukowy i kliniczny,Klinika aktywnie poszukuje możliwości wdrażania najskuteczniejszych terapii przeciwnowotworowych.

Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów (ECIN) – projekt Helix Immuno-Oncology, zakładający utworzenie w Polsce nowoczesnego ośrodka immunoterapii złożonego z 5 klinik satelitarnych  oraz 1 kliniki centralnej. ECIN będzie prowadziło terapię opartą na przełomowym połączeniu technologii Helix – Tumour Defence Breaker TM i Solid Cancer CAR-T, które pozwolą na osiągnięcie ponad 95% skuteczności w leczeniu nowotworów litych.

Tumour Defence Breaker TM – pierwszy immunokoniugat
– kandydat na lek, oparty na nowej platformie technologicznej DOS47, która zmienia mikrośrodowisko guza z kwaśnego na zasadowe. Tumour Defence Breaker reprezentuje innowacyjne podejście terapeutyczne, które poprzez modyfikację mikrorodowiska komórek nowotworowych, prowadzi do usunięcia bariery dla skutecznego działania leków przeciwnowotworowych, jak i nowoczesnych immunoterapii.

CAR-T
– reprezentuje nowe podejście terapeutyczne, wykorzystujące układ immunologiczny pacjenta do walki z rakiem. Od chorego izoluje się limfocyty-T, które następnie są modyfikowane poprzez dołączenie receptora CAR rozpoznającego komórki nowotworowe. W dalszej kolejności komórki CAR-T podaje się z powrotem do krwiobiegu pacjenta. Helix Immuno-Oncology koncentruje swoje prace badawcze na dwóch rodzajach CAR – skierowanych przeciwko antygenom CEACAM6 i VEGFR2 – oraz rozwija oparte na nich terapie nowotworów litych w różnorodnych wskazaniach medycznych. Dodatkowo, spółka prowadzi także program badawczy oparty na CAR CD19 i CD22, mający na celu opracowanie terapii nowotworów hematologicznych.

Katarzyna Kowalska, 14-02-2017, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

Inne w tym dziale:

REKLAMA
REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe