Chorzy psychicznie mogą pracować
Strona główna » Zdrowy Mieszczanin » Psychiatria » Chorzy psychicznie mogą pracować

Chorzy psychicznie mogą pracować

PORADNIK MEDYCZNY. PSYCHIATRA

odnalezcsiebie.pl

zdrowemiasto.pl | dodane 01-06-2009

Ogólnopolski Program Zmian Postaw Wobec Psychiatrii „Odnaleźć Siebie”
 
W rozwoju zawodowym ludzi chorych dużą rolę odgrywają pracodawcy. – mówi doc. Joanna Meder, ekspert programu „Odnaleźć siebie” – Ponad 80%1 Polaków jest przekonanych, że osoby dotknięte chorobą psychiczną są traktowane na rynku pracy gorzej niż osoby zdrowe.
Dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy to obciążenie, które utrudnia im powrót do zdrowia. Nierówne traktowanie sprawia, że czują się oni nieakceptowani i niepotrzebni. Co prawda, rynek i prawo pracy wprowadziły rozwiązania, które pomagają w walce z dyskryminacją, ale kluczową rolę w tym procesie odgrywają pracodawcy i środowisko zawodowe.

Co pracodawca musi zagwarantować choremu psychicznie pracownikowi?
 • Osoba chora psychicznie, czyli z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, nie może pracować więcej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.
 • Pracownik z zaburzeniami psychicznymi ma prawo do dodatkowej przerwy w ciągu dnia i dodatkowego urlopu – dziesięciu dni,
  po przepracowaniu jednego roku.
 • Jeśli czynności związane z rehabilitacją nie mogą być wykonane poza godzinami pracy, osoba chora ma prawo do zwolnienia na wykonanie czynności związanych z leczeniem i rehabilitacją.
 • Chory psychicznie nie może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Jak przygotować miejsce pracy, by chory czuł się komfortowo?
 • Ważne jest wyraźne wyznaczenie obowiązków, które powinny być dostosowane do możliwości pracownika. Dzięki temu osoba zatrudniona będzie mieć poczucie podmiotowości.
 • Czynności wykonywane przez osobę z zaburzeniami psychicznymi powinny być obserwowane przez pracownika, który zawsze może służyć pomocą.
 • Warto przygotować warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji,
  czy walki ze stresem. Mogą okazać się pomocne w codziennych relacjach pracowniczych.
 • Zorganizowanie zajęć integracyjnych może pomóc w rozluźnieniu atmosfery.

Jakie korzyść odniesie pracodawca, zatrudniając pracownika chorującego psychicznie?
 • Pracodawcy zatrudniającemu osobę chorą przysługuje dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie emerytalne.
 • Do korzyści zaliczyć można również zwrot kosztów szkolenia osób chorujących – nawet do 80%.
 • Zatrudniając osobę z zaburzeniami psychicznymi firma zyskuje zaangażowanego i lojalnego pracownika, który będzie cenił pracę.
 • Zatrudnienie pracownika chorującego psychicznie pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy, która przyczynia się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych.


1CBOS, Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie, lipiec 2005 r; Badanie Aktualne problemy i wydarzenia (181), 3 – 6 czerwca 2005 r. reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N-1037).


odnalezcsiebie.pl, 01-06-2009, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

Warto wiedzieć

Do osób, które z wielkim sukcesem realizowały się w pracy, mimo trapiących je chorób psychicznych należeli: matematyk John Nash, pisarz Ernest Hemingway, malarz Vincent Van Gogh, poetka Sylwia Plath.
REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe