PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW
Strona główna » Zdrowy Mieszczanin » Interna » Interna. Hematologia

Interna. Hematologia

Dr n. med. Artur Jurczyszyn, Piotr Paweł Karbowniczek

zdrowemiasto.pl | dodane 26-03-2009

Typowe plazmocyty w szpiczaku mnogim Źródło: Collegium Medicum UJ
 
Współczesna hematologia jest nauką interdyscyplinarną, korzystającą i zazębiającą się w teorii i praktyce z wieloma dziedzinami z zakresu ogólnej wiedzy technicznej, fizyki, chemii, genetyki, cytogenetyki, biologii molekularnej, cytoenzymologii itd. oraz z nieomal wszystkimi dziedzinami klinicznej wiedzy medycznej.

Częstość występowania chorób nowotworowych układu krwiotwórczego wciąż się zwiększa, co ma zapewne związek z zanieczyszczeniem środowiska i wpływem czynników chemicznych na organizm ludzki, a zwłaszcza na szczególnie wrażliwe komórki macierzyste, wreszcie z ingerencją wirusów w przemiany komórkowe.

Postęp w dziedzinie hematologii w ostatnim dziesięcioleciu jest zawrotny. Okazało się, że wiele z chorób do niedawna uważanych za bezwzględnie śmiertelne można wyleczyć lub przynajmniej przedłużyć chorym życie o kilka czy kilkanaście lat.

Hematologia - nauka o krwi, narządach krwiotwórczych (gr. haima - krew) oraz ich chorobach. Dział medycyny zajmujący się badaniem składu, funkcji, właściwości i chorób krwi (patogeneza, przebieg, leczenie), jak również zastosowaniem krwi i preparatów krwiopochodnych do celów leczniczych. Obraz krwi bardzo często stanowi obraz fizjologii całego organizmu.
Rozpoznanie hematologiczne ma zatem istotny wpływ na nasze zdrowie i często życie.

W centrum zainteresowania współczesnej medycyny są m.in. badania nad metodami hodowli tkankowych, w których istotną rolę odgrywa poznanie komórek krwiotwórczych (np. wykorzystanie multipotencjalnych komórek macierzystych). Podstawową metodę w pracy klinicznej stanowi analiza komórek krwi i szpiku w mikroskopie (kiedyś) świetlnym a obecnie pośród wielu technik przede wszystkim stosuje się mikroskopię optyczną i elektronową, a także hodowlę komórkową, metody mikrochemiczne, analizę immunofenotypową, cytogenetyczną oraz molekularną badanych komórek. Techniki te znalazły również zastosowanie w histopatologii.

W zakresie roli krwi w zjawiskach odpornościowych hematologia wiąże się bardzo ściśle z immunologią oraz serologią. Zagadnienia dotyczące przetaczania krwi zapoczątkowały nową, bardzo ważną dziedzinę wywodzącą się z hematologii - transfuzjologię.

Działy hematologii:

  1. Histologia (gr. histos - utkanie) - nauka o tkankach, bada rozwój, budowę i funkcję tkanek. Histologia poza histologią ogólną obejmuje również histologię szczegółową (anatomię mikroskopową) - naukę o mikroskopowej budowie narządów, a także cytologię;
  2. Cytologia (biologia komórki);
  3. Morfologia (gr. morphē - kształt; forma).

Zakres zainteresowań współczesnej histologii zbliża ją do biologii molekularnej.

Dr n. med. Artur Jurczyszyn, Piotr Paweł Karbowniczek, 26-03-2009, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe