Szpital Kopernika w Łodzi - Unit Urologiczny już działa
Strona główna » Informator » Kraj » Szpital Kopernika w Łodzi - Unit Urologiczny już d…

Szpital Kopernika w Łodzi - Unit Urologiczny już działa

INFORMATOR. Kraj

Justyna Teubler

zdrowemiasto.pl | dodane 28-11-2019


 
W dniu dzisiejszym w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono celowość i zasady funkcjonowania Unitu Urologicznego oraz zaprezentowany został jego zespół. Zaprezentowano ponadto akcje zorganizowane przez Szpital, nawiązujące do listopada jako miesiąca profilaktyki i solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego i rakiem jąder: Distinguished Gentelman`s Ride oraz akcja profilaktyczna dla mężczyzn w Poradni Urologii.

Zapoczątkowane na bazie Oddziału Brachyterapii działania związane z wdrożeniem skoordynowanej opieki nad pacjentami z rakiem prostaty oraz duża zgłaszalność mężczyzn z różnymi schorzeniami urologicznymi (nie tylko z rakiem prostaty) pokazały konieczność rozwoju Szpitala w tym kierunku. W celu poprawy jakości opieki nad pacjentem i optymalizacji pracy zespołu medycznego zdecydowano o reorganizacji działalności funkcjonującego unitu. Działania te mają na celu większą koncentrację działań opieki uroonkologicznej skoncentrowanych wokół danych, konkretnych jednostkach chorobowych. Zdecydowano o reorganizacji pracy, poprzez utworzenie Unitu Urologicznego, w którego skład wchodzić będą dwa zespoły: indescyplinarny zespół ds. raka nerki i pęcherza moczowego oraz zespoł ds. raka prostaty (Prostate Cancer Unit).

Uczestnicy konferencji:
  • Piotr Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
  • Andrzej Kasprzyk, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  • Magdalena Janus- Hibner, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i Promocji Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, Kierownik Zakładu Teleradioterapii
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski, Kierownik Oddziału Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia – Kliniki Chemioterapii Nowotworów
  • prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański, Kierownik Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii UM w Łodzi
  • dr n. med. Jacek Wilkosz, Z-ca Kierownika Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii UM w Łodzi

kop1.jpg

kop2.jpg

Rak prostaty (inaczej gruczołu krokowego, stercza) stanowi olbrzymi i w dodatku stale rosnący problem medyczny, społeczny i niestety również ekonomiczny.

Jest drugim co do częstości rozpoznawania rakiem u mężczyzn stanowiąc ponad 13% zachorowań na nowotwory złośliwe. Według danych rejestru w ciągu trzydziestu lat liczba zachorowań wzrosła około 5-krotnie. Możemy wręcz mówić o wyzwaniu jakim dla nas wszystkich jest epidemia raka prostaty. Na szczęście dzięki postępowi diagnostyki opartej na powszechnym oznaczaniu stężenia specyficznego antygenu sterczowego (PSA) zahamowano w latach dziewięćdziesiątych wzrost śmiertelności z powodu tego nowotworu. Nie bez znaczenia jest tu rosnąca świadomość pacjentów i ich rodzin, a obecnie refundowanie badania PSA przez NFZ.

Większość zachorowań na raka prostaty przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia. Wprawdzie ryzyko zachorowania osiąga maksimum po 75 roku życia to jednak pacjenci dużo młodsi (50 i 60 latkowie) potencjalnie mogą odnieść najwięcej korzyści ze wczesnego rozpoznania i radykalnego leczenia o ile choroba została rozpoznana dostatecznie wcześnie.


kop5.jpg

W ostatnich latach całkowicie zmieniono podejście do diagnostyki i leczenia raka prostaty, które w chwili obecnej jest wielodyscyplinarne (multimodalne). Oznacza to, że od postawienia rozpoznania po wyleczenie lub śmierć z powodu raka w leczeniu pacjentów zaangażowani są lekarze różnych specjalności: urolodzy, radiolodzy, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni, histopatolodzy, rehabilitanci, seksuolodzy, specjaliści opieki paliatywnej, geriatrzy, psychiatrzy oraz psycholodzy kliniczni czy fizycy jądrowi zaangażowani w planowanie radioterapii. Innymi osobami dodatkowo pomagającymi pacjentom od samego początku procesu diagnostyczno-terapeutycznego lub wspierającymi zespół są pielęgniarki koordynujące, koordynatorzy, sekretarki medyczne a nawet rzecznik praw pacjenta, pracownik socjalny i osoba zarządzająca danymi na każdym etapie leczenia. Oprócz sztabu wykwalifikowanych pracowników i nakładów finansowych wymaga to również odpowiedniej infrastruktury, organizacji w tym koordynacji. Bardzo istotnym w leczeniu pacjentów jest systematyczna i chronologicznie zaplanowana współpraca wszystkich osób pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych na każdym etapie w ten proces.

kop6.jpg

W tym celu powstają na świecie, głównie w Europie Zachodniej ośrodki wielospecjalistycznego leczenia nowotworów ukierunkowane na konkretny narząd/nowotwór w tym oczywiście ośrodki specjalizujące się w leczeniu raka prostaty (ang. Prostate Cancer Unit). Dochodzi w nich do swoistej synergii działań – opieki skoordynowanej, owocującej ostatecznie lepszymi wynikami leczenia pacjenta. Liczne badania potwierdzają, że jest to kierunek świetnie oceniany i preferowany przez pacjentów. Również lekarze podkreślają, że określenie ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej pacjenta, jej wszystkich etapów, trzymanie się ustalonych wskazań czy udział w multidyscyplinarnych spotkaniach dotyczących tzw. „trudnych przypadków” ułatwiają lub niekiedy wręcz umożliwiają optymalne leczenie pacjenta.

Podkreślane jest, że kluczem do sukcesu są zaangażowani ludzie, wierzący w sukces przedsięwzięcia, gotowi na wykonanie dodatkowej pracy i co ważniejsze akceptujący ograniczenia w podejmowaniu indywidualnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi jest optymalnym miejscem do powołania w nim Unitu Urologicznego. Jako jedyna jednostka w makroregionie łódzkim dysponuje odpowiednimi kadrami wraz z infrastrukturą. Znajdują się tu kluczowe kliniki i oddziały: urologii, radioterapii i onkologii klinicznej wraz z poradniami specjalistycznymi niezbędnymi do działania ośrodka. Również nie bez znaczenia jest sprzęt, którym dysponuje szpital oraz zalążki organizacji ośrodka jakim jest pakiet onkologiczny i działająca od kilku lat w ramach pakietu kompleksowa koordynacja tzw. zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego – DiLO lub choćby kadra informatyków wraz z odpowiednią infrastrukturą. W jednostce pacjenci są również leczeni w ramach programów lekowych MZ i prowadzonych badań klinicznych.

Osoby zainteresowane zapisem do Unitu Urologicznego proszone są o kontakt z WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi pod numerem 42 6895262.

Justyna Teubler, 28-11-2019, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
kardiolog Bydgoszcz
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe