Agencja Badań Medycznych. Wsparcie dla badań akademickich w 2020 roku
Strona główna » Informator » Kraj » Agencja Badań Medycznych. Wsparcie dla badań akade…

Agencja Badań Medycznych. Wsparcie dla badań akademickich w 2020 roku

INFORMATOR. Kraj

Monika Szwugier

zdrowemiasto.pl | dodane 30-12-2020


 
W 2020 roku Agencja Badań Medycznych ogłosiła 4 konkursy poświęcone:
1.    Niekomercyjnym Badaniom Klinicznym (NBK) - przeprowadzone w ramach trzech rund,
2.    Wsparciu tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK),
3.    Opracowaniu polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie oraz
4.    Przeciwdziałaniu pandemii COVID-19.


W sumie do ABM w ramach powyższych konkursów złożono 267 wniosków. Średni czas ich oceny wyniósł 3,5 miesiąca. W procesie rozpatrywania wniosków korzystano z bazy Ekspertów dziedzinowych, prowadzonej przez ABM, których jest obecnie 260.

W 2020 roku ABM zawarło z Beneficjentami 81 umowy na łączną kwotę 885 057 518,44 zł. W ramach tej kwoty dofinansowanie przyznano m.in. na 17 projektów z dziedziny kardiologii, 16 z onkologii, 10 z pediatrii, 6 z hematologii, 10 na wsparcie Centów Badań Klinicznych.

ob0.jpg
ob1.jpg

Wsparcie badań akademickich

Agencja  do grudnia 2020 podpisała 44 umowy z uniwersytetami medycznymi, które stały się Beneficjentami konkursów ABM. Umowy zostały zawarte na łączną kwotę 522 731 897,18 zł.

Najczęściej o dofinansowanie ABM aplikował Gdański Uniwersytet Medyczny, składając aż 24 wnioski na łączną kwotę 558682422,39 zł. Często aplikowały również Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (14 złożonych wniosków) oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (13 złożonych wniosków).

W wyniku procedur konkursowych największą liczbą wniosków, którym przyznano dofinansowanie mogą pochwalić się Warszawski Uniwersytet Medyczny (11 podpisanych umów na łączną kwotę 126 729 475,80 zł) oraz Gdański Uniwersytet Medyczny (8 podpisanych umów na łączną kwotę 114 986 356,07 zł).

Największą liczbę umów z uniwersytetami medycznymi zawarto w ramach konkursu Niekomercyjne Badania Kliniczne (NBK) 2019, gdzie Beneficjentami zostały 22 uniwersytety medyczne (łączna kwota dofinansowania 372 050 139,75 zł). Na drugim miejscu pod względem liczby zawartych umów plasuje się konkurs dedykowany zwalczaniu pandemii COVID-19,w którego ramach 11 uniwersytetów medycznych podpisało umowę o dofinansowanie z ABM (łączna kwota dofinansowania 27 064 189,14 zł).

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą konkursową ABM oraz za możliwość dofinansowywania ważnych projektów, dotyczących istotnych obszarów ochrony zdrowia.

Monika Szwugier, 30-12-2020, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe