PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Zakażenie HIV i inne współtowarzyszące zakażenia wirusowe

Dzięki wprowadzeniu skutecznej terapii antyretrowirusowej (HAART), znacznie zmniejszyła się liczba zachorowań na AIDS i spadła liczba zgonów z powodu tej choroby. Średni czas przeżycia pacjenta, który we właściwym momencie rozpoczyna leczenie antyretrowirusowe, wynosi ponad 30 lat. Wśród pacjentów zakażonych HIV daje się natomiast zauważyć wzrost częstości występowania niewydolności wątroby. Jest to często wynikiem współwystępujących z zakażeniem HIV zakażeń wirusami HBV i HCV. Ze względu na drogi szerzenia się zakażeń, ich łączne występowanie u tego samego pacjenta (koinfekcja) jest zjawiskiem dość powszechnym. Szczególnie dotyczy to pacjentów stosujących dożylnie środki odurzające. więcej »

Zrób test na HIV! Dlaczego tak trudno przełamać opór?

Większość Polaków, mimo posiadanej wiedzy o drogach zakażenia HIV, uważa, że problem ich nie dotyczy. W 2010 r. test w kierunku obecności wirusa wykonało nieco ponad 25 tys. osób. To jednak wciąż kropla w morzu potrzeb. Test powinien wykonać każdy, kto choć raz w swoim życiu podjął ryzykowne zachowanie seksualne lub inne mogące go narazić na kontakt z wirusem. Nawet jeśli jesteśmy przekonani, że nic złego się nie stało i zawsze byliśmy doskonale zabezpieczeni. więcej »

Zakażenie wirusem HIV - warto przełamać mit. Choroba, która może dotknąć każdego z nas

Ponad 15 tysięcy Polaków ma zdiagnozowane zakażenie wirusem HIV. Rzeczywistą liczbę osób żyjących w Polsce z wirusem szacuje się na ponad 35 tysięcy. Tylko nieco ponad 1/3 z nich zakaziła się poprzez dożylne zażywanie narkotyków. To nieprawda, że HIV dotyczy tylko osób homoseksualnych i narkomanów. Wirusem może zakazić się dosłownie każdy - bez względu na pochodzenie rasowe, religię, orientację seksualną, wykonywany zawód, płeć, czy wiek. Siedem na dziesięć zakażonych osób nie ma pojęcia o swojej chorobie. Na koniec września 2011 roku leczeniem antyretrowirusowym objętych było tylko 5438 pacjentów, w tym 128 dzieci. więcej »

Choroby zakaźne. Prawdy i mity o zakażeniu wirusem HIV

O AIDS (zespole nabytego niedoboru odporności) mówimy, gdy osoba zakażona HIV zachoruje na tzw. chorobę wskaźnikową tj. chorobę oportunistyczną, umieszczoną na liście chorób wskaźnikowych sporządzonej przez CDC (Center for Diseases Control) w Atlancie. Choroby wskaźnikowe występują u osób ze znacznie zniszczonym układem immunologicznym. Dzieje się to zwykle w 7-10 lat po zakażeniu, choć coraz częściej okres ten jest krótszy. więcej »

Pulmonologia. Badanie przesiewowe. Co to jest spirometria?

Spirometria jest słowem pochodzenia łacińskiego i oznacza pomiar oddychania. Podczas badania spirometrycznego mierzy się pojemność płuc, czyli objętość powietrza jaką można nabrać podczas najgłębszego wdechu lub wydychając z płuc podczas najsilniejszego wydechu. więcej »

Przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy

Choroba Hashimoto (Morbus Hashimoto, ang. Hashimoto Thyroiditis) - pierwszy opisał ją Japończyk dr Hakiro Hashimoto - inaczej wole Hashimoto lub przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy, zaliczane do chorób autoimmunologicznych (autoimmunologiczne zapalenie tarczycy... więcej »

Sepsa (posocznica, zespół posocznicowy)

Sepsa (gr. sepsis - gnicie) w języku polskim określana także jako posocznica (posoka - w pierwotnym znaczeniu krew rannego bądź zabitego zwierzęcia) lub zespół posocznicowy jest ogólną reakcją organizmu człowieka na zakażenia bakteryjne, grzybicze lub wirusowe... więcej »

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza jest najczęstszą chorobą metaboliczną uwarunkowaną genetycznie. Częstość występowania to 1/2 500 u noworodków rasy białej (jest to zdecydowanie choroba rasy białej, u noworodków o kolorowej skórze występuje z częstością ok. 1/25 000 urodzeń) Gen odpowiedzialny za chorobę jest zlokalizowany w długim ramieniu chromosomu 7. Gen koduje białko błonowe o nazwie CFTR odpowiedzialne za transport przez błonę komórkową jonów Ci i Na. więcej »

Dna moczanowa jest chorobą metaboliczną

Dna jest chorobą przebiegającą z nawrotowym zapaleniem stawów wywołanym odkładaniem się w tkankach (stawach i strukturach okołostawowych) kryształów moczanów jednosodowych. Moczany wytrącają się w przypadku podwyższonego stężenia kwasu moczowego we krwi, szczególnie w okolicach o małym ukrwieniu i obniżonej temperaturze - stąd zmiany dotyczą więzadeł, ścięgien głównie małych, dystalnie położonych stawów. więcej »

Dna moczanowa - leczenie i lista produktów zabronionych

Zazwyczaj dna moczanowa jest chorobą na całe życie. Jeśli jej przyczyną są inne choroby (np. choroby rozrostowe), ich wyleczenie spowoduje ustanie napadów dny. Jeśli jednak doszło do powikłań w postaci zmian w nerkach czy destrukcji stawów, dolegliwości z tego wynikające będą się utrzymywać. Nowoczesne leczenie uwalnia chorych od dolegliwości (często na bardzo długi okres - okresy międzynapadowe znacznie się wydłużają) oraz zapobiega powstawaniu powikłań. więcej »

Rozpoznawanie raka płuc

Częstość występowania raka płuca i śmiertelność powodowana tą chorobą jest w dalszym ciągu bardzo duża. Rocznie zachorowuje na świecie ponad milion osób. Jest to równocześnie choroba prawie w 100% śmiertelna: przeżycia 5-letnie w USA nie przekraczają 10%, w Polsce 3-5%. Według danych z 1980 r. rak płuca najbardziej rozpowszechniony jest w Europie, najmniej w Afryce. więcej »

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Od pewnego czasu w środkach przekazu: czasopismach, gazetach codziennych, telewizji przewija się nazwa nieznanej choroby - POChP. Jest to skrót od "przewlekła obturacyjna choroba płuc", co nadal może nie być dla każdego zrozumiałe, jakkolwiek to choroba znana od dawna, nazywana kiedyś potocznie przewlekłym bronchitem, rozedmą lub nieprawidłowo - astmą. więcej »

Interna. Hematologia

Współczesna hematologia jest nauką interdyscyplinarną, korzystającą i zazębiającą się w teorii i praktyce z wieloma dziedzinami z zakresu ogólnej wiedzy technicznej, fizyki, chemii, genetyki, cytogenetyki, biologii molekularnej, cytoenzymologii itd. oraz z nieomal wszystkimi dziedzinami klinicznej wiedzy medycznej. więcej »

Interna - tzw. królowa nauk medycznych

Interna - tzw. królowa nauk medycznych (łac. internus - wewnętrzny), jest to dział medycyny zajmujący się schorzeniami narządów wewnętrznych (m.in. choroby układu krążenia, układu oddechowego, układu trawiennego, układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej) i jest podstawą wiedzy oraz umiejętności dla wielu specjalności szczegółowych. więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe