PORADNIA INTERNETOWA - ZDROWIE i MEDYCYNA - ZdroweMiasto.PL - LEKARZE DLA INTERNAUTÓW

Nowotwory krwi - najważniejsze informacje

Szacuje się, że na świecie co pół minuty diagnozowany jest nowotwór krwi. W Polsce na nowotwory krwi choruje ponad 100 tys. osób, a każdego roku diagnozowanych jest 6000 nowych przypadków. Do niedawna uważano, że nowotwory krwi dotykały osób starszych, po 60. roku życia. Niestety, coraz częściej są one diagnozowane u osób w wieku 20-40 lat, a nawet u dzieci. więcej »

Pacjent onkologiczny w obliczu pandemii koronawirusa

Choroba nowotworowa należy do tych schorzeń, w trakcie których dochodzi do zaburzeń odporności. Z tego powodu pacjenci onkologiczni w czasie pandemii w sposób szczególny powinni być ostrożni, unikać czynników ryzyka zakażenia koronawirusem, ale także dbać o prawidłowy stan odżywienia, gdyż niedożywienie może przyczyniać się do spadku odporności. więcej »

Chirurgia cytoredukcyjna i dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii w leczeniu nowotworów otrzewnej

Liczne nowotwory przewodu pokarmowego, a także nowotwory żeńskiego narządu rodnego, mają potencjalne możliwości rozsiewu do jamy otrzewnej. Sytuacja ta jest często związana z progresją choroby i niekorzystnym rokowaniem. Obecność przerzutów do otrzewnej nowotworów przewodu pokarmowego uważa się zazwyczaj za stan fazy terminalnej choroby nowotworowej i często decyzja onkologa odnośnie leczenia sprowadza się jedynie do postępowania objawowego. Zastosowanie chemioterapii systemowej nie przynosi spodziewanych korzystnych efektów leczniczych... więcej »

Chłoniaki - rozpoznanie i leczenie

Chłoniaki (łac. Lymphoma) to grupa nowotworów układu chłonnego (limfatycznego), na które zachorować mogą osoby w każdym wieku. Wszystkie chłoniaki są nowotworami złośliwymi, jednak wyróżnia się postaci o mniejszej i większej złośliwości. Przyczyny powstawania chłoniaków wciąż nie są znane, a według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba zachorowań co roku wzrasta o około 4-5%. Na całym świecie żyje ponad milion osób chorych na nowotwory układu chłonnego. Chłoniaki wywodzą się z nieprawidłowo zmienionych limfocytów, czyli komórek układu odpornościowego. Nowotworowe limfocyty mogą być obecne we krwi oraz w szpiku kostnym, z których poprzez naczynia krwionośne mogą przedostać się do każdego miejsca w organizmie – żołądka, nosa, piersi, czy serca. Dlatego też nowotwór układu chłonnego trudno jest szybko i właściwie rozpoznać. więcej »

Guzy neuroendokrynne – utajony, nietypowy nowotwór

Guzy neuroendokrynne (NET) to rzadkie, nietypowe nowotwory występujące w 70% przypadków w układzie pokarmowym[1]. Diagnozowane są u 3-5 osób na 100 000 rocznie[1]. Z uwagi na niespecyficzne objawy (biegunki, zaczerwienienie skóry, bóle brzucha, skurcze mięśni)[2] diagnostyka jest bardzo opóźniona, trwa nawet kilka lat. Często pomimo nawet znacznego zaawansowania choroby istnieje możliwość leczenia hamującego postęp choroby i poprawiającego jakość życia pacjentów. Konieczna jest współpraca między lekarzami różnych specjalizacji, która poprawi diagnostykę i leczenie tej choroby. więcej »

Mielofibroza – nieznany nowotwór z ciężkim przebiegiem

Mielofibroza (włóknienie szpiku kostnego) to rzadki nowotwór krwi, na który w Polsce cierpi około 1000 osób. Powiększona śledziona i wątroba, niedokrwistość, nocne poty czy utrata wagi są głównymi objawami choroby. Wyniszczające objawy chorobowe znacząco obniżają jakość życia pacjentów z mielofibrozą. więcej »

Przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa (łac. myelosis leukaemica chronica, ang. chronic myeloid leukemia, CML) jest rzadką odmianą raka krwi i szpiku kostnego. Organizm wytwarza nowotworowe komórki białych krwinek. Określenie „przewlekła” oznacza, że nowotwór ten stosunkowo wolno się rozwija i może upłynąć wiele lat do znaczącej progresji choroby. Określenie „szpikowa” dotyczy typu białych krwinek, których nadprodukcja występuje w organizmie. U blisko połowy pacjentów przewlekła białaczka szpikowa rozpoznawana jest przypadkowo, przy okazji wykonywania badania morfologicznego. Najczęściej rozpoznanie stawiane jest w fazie przewlekłej choroby. więcej »

Psychoonkolog. Chorować po męsku

Od zarania wieków wychowanie chłopców wiązało się z kultem siły, nieokazywania słabości i bycia nienaruszalną podporą dla rodziny. Dzisiejszy świat wnosi w ten obraz dodatkowe oczekiwania. Z jednej strony mężczyzna ma być silny, szorstki, niezałamujący się, a z drugiej strony oczekuje się, że będzie umiał okazywać uczucia, mówić otwarcie o swoich i partnerki potrzebach, być empatyczny i bez problemów poradzić sobie z przenikaniem się ról męskich i żeńskich. więcej »

Leczenie chorych na raka piersi

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet, w 2009 roku zachorowało na niego w Polsce ponad 15 tys. kobiet i liczba ta stale rośnie. Od kilku lat liczba zgonów utrzymuje się na podobnym poziomie – ponad 5 tys. na rok. Uważa się, że jest to efektem zarówno poprawy w wykrywalności szczególnie postaci wczesnych jak i coraz skuteczniejszych metod leczenia. W leczeniu chorych na raka piersi wykorzystywane są wszystkie 3 metody leczenia stosowanego w onkologii: chirurgia, radioterapia i leczenie systemowe, czyli ogólnoustrojowe. więcej »

Epidemiologia raka piersi

Nowotwory złośliwe w ciągu ostatnich 40 lat stały się jednym z głównych problemów zdrowotnych w Polsce, szczególnie w populacji kobiet, gdzie obecnie wśród młodych kobiet (20-44 lat) 31% zgonów wynika z chorób nowotworowych, a wśród kobiet w średnim wieku (44-64 lat) 47%. W tym czasie struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce zmieniła się znacząco. więcej »

Onkolog. Solaria – moda szkodząca zdrowiu i życiu

Solaria to urządzenia elektryczne, których zasadniczym elementem są lampy wytwarzające promieniowanie ultrafioletowe (UVR) w zakresie fal UVA (320-400 nm) i UVB (280-320 nm), podobne do promieniowania słonecznego. Pierwsze tego typu urządzenie zostało wyprodukowane w latach 70-tych XX wieku. więcej »

Onkolog. Nowotwory skóry

Nowotwory skóry są zmianami zlokalizowanymi na całej powierzchni ciała najczęściej w miejscach, w których nastąpiło uszkodzenie skóry. Najważniejszym czynnikiem etiologicznym jest promieniowanie ultrafioletowe (UV), zarówno to emitowane przez słońce jak i inne źródła np. solaria. więcej »

Onkolog. Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka sutka

Najważniejszym czynnikiem, który umożliwia zmniejszenie umieralności na raka sutka, jest wczesne wykrycie choroby. Podjęcie decyzji klinicznych ułatwiają zalecenia amerykańskiej organizacji National Comprehensive Cancer Network (NCCN), dotyczące badań przesiewowych stosowanych w celu wczesnego wykrycia raka sutka. więcej »

Onkolog. Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka szyjki macicy

Pomimo znacznego zmniejszenia liczby zachorowań na raka szyjki macicy i śmiertelności związanej z tym nowotworem szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych w 2006 roku 9719 kobiet zachoruje na tę chorobę, a 3700 z tego powodu umrze. (W Polsce rak szyjki macicy występuje częściej niż w USA; w 2003 roku na ten nowotwór zachorowało 3439, a zmarło 1825 kobiet - przyp. tłum.) Amerykańska organizacja National Comprehensive Cancer Network (NCCN) opracowała zalecenia dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy stosowanych w celu wczesnego wykrycia tego nowotworu. więcej »

Onkolog. Badania przesiewowe stosowane w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego

Rak jelita grubego (tj. zarówno rak okrężnicy, jak i odbytnicy) to trzeci co do częstości występowania nowotwór rozpoznawany u kobiet i mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że w USA w 2005 roku na raka okrężnicy zachorowało 104 950 osób, a na raka odbytnicy 40 340. Zgodnie z szacunkami w tym samym roku z powodu wymienionych nowotworów zmarło 56 290 chorych. (W Polsce w 2003 roku na raka jelita grubego zachorowało 12 321 osób, a zmarło z tego powodu 8137 osób - przyp. tłum. więcej »

REKLAMA
Leczymy urazy sportowe