Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi
Strona główna » Poczekalnia » Książki » Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci…

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi

POCZEKALNIA. Książki

Kamil Wójcik

impulsoficyna.com.plimpulsoficyna.com.pl | dodane 11-04-2013

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi
 
We współczesnym, wysoko rozwiniętym świecie, zaburzenia rozwoju o różnej etiologii dotyczą około 3% populacji dzieci. W ostatnich latach zaszły duże zmiany w poglądach na wrodzone zaburzenia rozwoju u dzieci, jednak nadal jest dużo niewiadomych i kontrowersji oraz zaniedbań w sferze diagnostycznej i terapeutyczno-rehabilitacyjnej. Nie docenia się dostatecznie potencjału rozwojowego dzieci z zaburzeniem rozwoju. W pierwszych latach życia, szczególnie w pierwszym roku rozwoju dziecka, istnieją największe możliwości przyspieszenia i wyrównania sprawności psychoruchowej dziecka i w przyszłości jego rozwoju intelektualnego. Autorzy podręcznika w każdym rozdziale podkreślają rolę wczesnej rehabilitacji, jak również wczesnej interwencji logopedycznej we wspomaganiu rozwoju dziecka z rzadkim zaburzeniem rozwoju.

Celem ksiązki jest przedstawienie aktualnej wiedzy medycznej, rehabilitacyjnej i logopedycznej obejmującej wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi, a także przekazanie doświadczenia autorów, nabytego w ciągu wieloletniej pracy z dziećmi z wrodzonymi zaburzeniami rozwoju. Prezentowane zagadnienia rehabilitacyjno-logopedyczne przedstawiono na podstawie wybranych zespołów genetycznych uwarunkowanych różnymi mechanizmami (zespół Downa, zespół Pradera-Willego, zespół CHARGE i zespół Freemana-Sheldona) oraz złożonych problemów rozwojowych (brak i niedorozwój ciała modzelowatego oraz sekwencja zaburzeń tyłomózgowia Dandy-Walkera).

Książka jest dedykowana lekarzom oraz specjalistom z dziedziny rehabilitacji, logopedii, psychologii oraz pedagogiki, którzy wspomagają rozwój dzieci z zaburzeniem rozwoju.

Autorzy podręcznika prezentują holistyczne podejście do dziecka nieprawidłowościami rozwojowymi obejmując opieką i wsparciem również jego rodzinę. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do złożonego zagadnienia (definicja, podziały, diagnostyka) wrodzonych zaburzeń rozwoju, wad narządów wewnętrznych oraz zespołów genetycznych. Oryginalnym podejściem do tego zagadnienia jest układ kolejnych rozdziałów dotyczących wspomagania rozwoju dzieci z konkretnymi zespołami genetycznymi. W pierwszej części tych rozdziałów autorzy przedstawiają wiedzę dotyczącą patomechanizmu powstawania zespołu, jego dziedziczenia i objawów – ma to na celu zrozumienie dziecka z wrodzonym zaburzeniem rozwoju, w kolejnych częściach rozdziałów autorzy szczegółowo opisują aktualną wiedzę teoretyczną oraz przedstawiają aspekty praktyczne wczesnej interwencji w leczeniu dzieci z konkretnymi zespołami genetycznymi lub grupami zaburzeń (rehabilitacji i opieki logopedycznej).

Podkreślając partnerską współpracę z rodzicami dzieci z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi, w ostatnim rozdziale książki przedstawiono rozważania i przemyślenia rodzica o jego roli w wychowaniu i edukacji dziecka z rzadką chorobą genetyczną. Z biegiem czasu to rodzice stają się najlepszymi specjalistami dla swoich dzieci z rzadkimi chorobami. Oni celnie i szybko identyfikują problemy oraz przeszkody w opiece nad dzieckiem z zaburzeniem rozwoju i wskazują optymalne rozwiązania.

Autorzy mają nadzieję, że podręcznik ten przyczyni się do poprawy rozwoju dzieci z chorobami genetycznymi poprzez stosowanie wczesnej rehabilitacji i opieki logopedycznej oraz poprawy jakości życia ich rodzin poprzez lepsze rozumienie potrzeb dzieci z zaburzonym rozwojem.

* * *

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi

Autor: Kaczan Teresa, Śmigiel Robert
Wydanie II, Kraków 2012
Format B5
Objętość 200 stron
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Wydawca: IMPULS
ISBN: 978-83-7850-080-3

Kamil Wójcik, 11-04-2013, impulsoficyna.com.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

Warto wiedzieć

Kaczan Teresa - dr nauk humanistycznych, logopeda, pedagog, terapeuta SI, ergoterapeuta, terapeuta metody Castillo Moralesa, od 28 lat pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi i genetycznymi; wykładowca na Akademii Medycznej – na wydziale zdrowia publicznego.

Śmigiel Robert - dr hab. med., specjalista z zakresu pediatrii i genetyki klinicznej, w pracy badawczej koncentruje się nad zagadnieniami wad rozwojowych, zespołów dysmorficznych i chorób rzadkich u dzieci. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji oryginalnych, kazuistycznych i poglądowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, odbył szereg staży naukowych za granicą. Jest również autorem kilku rozdziałów w podręcznikach naukowo-dydaktycznych oraz materiałów dydaktycznych w poradnikach dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
Pracuje społecznie w wielu stowarzyszeniach i fundacjach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim na rzecz dzieci i dorosłych z rzadkimi chorobami genetycznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.
REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe