Psycholog Online. Odnaleźć siebie w sieci
Strona główna » Poczekalnia » Rozmowy » Psycholog Online. Odnaleźć siebie w sieci

Psycholog Online. Odnaleźć siebie w sieci

POCZEKALNIA. ROZMOWY

Andrzej Gontarz

ComputerWorld  28/2004, Konteksty, 20.07.2004ComputerWorld 28/2004, Konteksty, 20.07.2004 | dodane 28-03-2008

Bassam Aouil, Ph.D in psychology, prof. nadzw. UKW. Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej, Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej (ACPP), Pracownia Pomocy Psychologicznej Online UKW, Bydgoszcz, ul. L. Staffa 1. Fot. computerworld.pl
 
A co z hierarchiami wartości? Jak postawy życiowe, uwarunkowania aksjologiczne - wynikające bądź to z funkcjonujących społecznie, bądź też wyniesionych z rodziny norm i zasad postępowania - nakładają się na sposoby korzystania z Internetu?
Aspekt aksjologiczny jest z pewnością z jednej strony nadal bardzo ważnym filarem życia społecznego. Z drugiej jednak stanowi również źródło konfliktów w strukturze tożsamości współczesnego człowieka, szczególnie w aspekcie jego poczucia przynależności do konkretnych grup społecznych i narodowych. Bo właśnie system wartości człowieka jest produktem jego przynależności kulturowo-rodzinnej i narodowej. Pod tym względem zmiany w funkcjonowaniu człowieka są niezależne od wieku. Zarówno młody, jak i dojrzały człowiek modyfikuje własny system wartości wobec presji aktualnych potrzeb i warunków czy konieczności przystosowania się do otoczenia, a także własnego dążenia do realizacji swoich aspiracji i siebie samego w świecie nieograniczonych dzisiaj możliwości pokonywania granic fizycznych, mentalnościowych czy kulturowych. Nie sądzę jednak, aby te przemiany w obszarze wartości osobistych były tylko wynikiem funkcjonowania w sieci, ponieważ istotne w tym zakresie są przede wszystkim własne zaangażowanie i gotowość do zmian.

Internet jest co prawda globalnym medium komunikacyjnym, ale korzystają z niego ludzie osadzeni w konkretnej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Jak te różnice kulturowe wpływają na sposób wykorzystania sieci?
Od chwili narodzin znajdujemy się pod wpływem społecznym. Celem procesu socjalizacji jest dokonywanie takich zmian w naszym zachowaniu, by było ono zgodne z normami i oczekiwaniami społecznymi. W trakcie tego procesu każdy z nas dostrzega, że może mieć dzięki niemu wiele korzyści dla siebie i stąd nieraz świadomie poddajemy się jego wpływowi, choć czasami robimy to nieświadomie. W tym aspekcie zarówno obserwowana identyfikacja z grupą, która polega na uznaniu siebie za członka grupy, jak i naśladownictwo, czyli skłonność do powtarzania zachowań innych w celu nieodróżniania się od nich, są wyjaśnieniem przyczyn zanikania różnic w zachowaniu w obrębie tego samego społeczeństwa, a także regionu czy też świata. To również sposoby reagowania, używania slangów i podobnych terminów w czatach i e-mailach.

Andrzej Gontarz, 28-03-2008, ComputerWorld 28/2004, Konteksty, 20.07.2004

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

Warto wiedzieć

Pomoc psychologiczna Online jest współczesną formą praktyki klinicznej i obejmuje obecnie co najmniej cztery rodzaje usług psychologicznych:
1. psychoterapia - wyłączny bezpośredni kontakt przez sieć internetową (jedno- lub kilkurazowy) pomiędzy Klientem i Psychologiem z inicjatywy klienta, polegający na udzielaniu pomocy psychologicznej klientowi w zakresie zdrowia psychicznego lub wsparcia emocjonalnego;
2. konsultacja lub rada - jest to odpowiedź psychologa lub psychiatry wyłącznie przez sieć na pytania poszczególnych Klientów; ta usługa służy również w kontekście dodatkowego kontaktu w celu wzbogacania i uzupełniania oddziaływań psychoterapii klasycznej;
3. wsparcie psychoemocjonalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji będących przed lub w trakcie korzystania z pomocy;
4. psychoedukacja, promocja zdrowia psychicznego - jest to działanie adresowane do wszystkich ludzi z myślą o wzbogacenie ich wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego i możliwości prowadzenia prozdrowotnego i funkcjonalnego stylu życia.
Poradnia internetowa - doświadczenia w stosowaniu różnego rodzaju pomocy psychologicznej i medycznej za pomocą środków masowego przykazu (telemedycyna) sięgają trzeciej dekady XX wieku: w czasopismach specjalistycznych i popularnych, poprzez pocztę, w rodzącej się sieci radiowej i telewizyjnej oraz za pomocą sieci telefonicznej. Usługi poradnicze przez internet rozwijają się od lat 70-tych ub. wieku - pierwsze doświadczenie polegało na demonstrowaniu bezpośredniej sesji psychoterapeutycznej przy wykorzystaniu dwóch komputerów na uniwersytetach Stanford i UCLA during ICCC w USA w 1972 r. Obecnie relacja przez internet może być dodatkową formą w tradycyjnej terapii psychologicznej lub nawet alternatywną, jeśli np. życzeniem Klienta jest zachowanie pełnej anonimowości i zainteresowany jest możliwością prowadzenia takiej właśnie terapii. Komunikowanie się za pomocą internetu (poczta elektroniczna, komunikatory głosowe czy tekstowe) pozwala na jedno- lub kilkurazową konsultację, a może również być wykorzystane do uzyskania wtórnych opinii od innych psychologów, a także ekspertów w zakresie medycyny. Ważnym atutem poradni internetowej - oprócz jej ogólnodostępności - jest możliwość wdrażania takich usług dla celów profilaktycznych (misja edukacyjna) i wspierających tak, aby pozostać w kontakcie z Klientem (a w przypadku poradnictwa medycznego - Pacjentem) po zakończeniu terapii.
Psychoonkologia - interdyscyplinarna dziedzina medycyny, zajmująca się psychoprewencją i promocją zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ułatwiających zapobieganie, wczesne wykrywanie oraz leczenie choroby nowotworowej, usuwaniem lub łagodzeniem psychologicznych i psychopatologicznych następstw choroby i leczenia u pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin, a także działaniami psychoprofilaktycznymi, nastawionymi na personel medyczny zatrudniony na oddziałach onkologicznych.
REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe