Książki. Młodzież pogranicza - „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich
Strona główna » Poczekalnia » Książki » Młodzież pogranicza - „świnki”, czyli o prostytucj…

Młodzież pogranicza - „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich

POCZEKALNIA. Książki

Kamil Wójcik

impulsoficyna.com.plimpulsoficyna.com.pl | dodane 10-02-2012

Jacek Kurzępa
 
Przedmiotem książki jest zjawisko prostytuowania się nieletnich dziewcząt i chłopców. W obiegowym slangu o młodych dziewczętach inicjujących w procederze prostytucji mówi się, używając określenia „świnki”. Dotyczy to przede wszystkim rejonu pogranicza zachodniego, natomiast czasami zamiennie używa się określeń „lolitki”, „mewki”, „towar”. Zjawisko jako takie nie jest nowe, wszak o prostytucji mówi się, że jest najstarszym zawodem świata.

Książka przedstawia kilkuletni dorobek badawczy Autora, który dotarł do rozmaitych środowisk i stosując wielorakie metody badawcze próbował dokonać nie tylko ilościowy pomiar zjawiska, ale także starał się ukazać jego jakościowy charakter. Autor poznał około 150 jednostkowych przypadków i interesuje go, kim są prostytuujący się młodzi ludzie, z jakich pochodzą domów, co takiego działo się w ich domach, że zdecydowali się na taki sposób na życie, czemu to robią, jakie są motywacje i uzasadnienia ich postępowania.

Prezentowana publikacja nie jest łatwą literaturą. Miejscami Autor używa chropowatego języka, stosuje bezpośrednie cytaty dla zachowania realizmu sytuacji. Warto zapoznać się z tym problemem, bo okazuje się, że zjawisko prostytucji nieletnich (najmłodszy badany chłopiec ma 13 lat) staje się, w obecnych czasach w Polsce, zjawiskiem coraz poważniejszym.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział I

W poszukiwaniu kontekstu teoretycznego

1. Eksplanacyjna użyteczność teorii zróżnicowanych powiązań w odniesieniu do zachowań patologicznych na pograniczu

2. Leksykon patologii pogranicza

3. Nowe formy zaradności w świetle teorii patologii społecznej

4. Nowe formy zaradności w świetle teorii niedostosowania społecznego

5. Skala przestępczości młodzieży w Polsce

6. Charakterystyka okresu adolescencji

7. Namiętności okresu dojrzewania — powabny urok nowoczesności

Rozdział II

Wykorzystane procedury i warsztat badawczy

1. Cele i problemy badawcze

2. Metoda i organizacja badań

3. Etyczne aspekty prowadzonych badań

Rozdział III

Specyfika zachodniego pogranicza

1. Charakterystyka i opis pogranicza zachodniego

2. Przyśpieszenie ekonomiczno-społeczne wynikiem zmian politycznych

3. Odmienność postaw i strategie przetrwania

4. Pojawiające się napięcia i patologie

4.1. Przemyt

4.2. Nielegalna działalność handlowa i usługowa

4.3. Juma

5. Młodzież szkolna i jej opinie o działalności ekonomicznej

Rozdział IV

Badani w środowisku wychowania i socjalizacji

1. Ogólna charakterystyka badanych

1.1. Płeć i wiek badanych

1.2. Miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia i pochodzenie społeczne badanych

1.3. Zainteresowania badanych

2. Charakterystyka środowiska rodzinnego badanych

2.1. Struktura społeczna badanych rodzin

2.2. Wykształcenie i aktywność zawodowa rodziców

2.3. Warunki materialne i mieszkaniowe rodzin

2.4. Patogenne czynniki występujące w rodzinach badanych

2.5. Jakość życia rodzinnego w oczach badanych

2.6. Typ postaw rodzicielskich i atmosfera życia rodzinnego

3. Cechy środowiska rówieśniczego badanych

3.1. Poziom atrakcyjności grupy

3.2. Przejawy demoralizacji grupy rówieśniczej

3.3. Przejawy niedostosowania społecznego badanych

Rozdział V

Prostytucja nieletnich — portret socjologiczny

1. Jednostkowe biografie

2. Aktywność seksualna badanych

3. Prostytucja dziewcząt

4. Prostytucja chłopców

Rozdział VI

Przegląd zjawiska w skali globalnej i lokalnej

1. Prostytucja nieletnich na świecie

2. Prostytucja z punktu widzenia prawa polskiego

3. Etiologia badanych zjawisk — próba uogólnień

4. Dehumanizacja seksu

5. Próba oceny zjawisk zachodzących na zachodnim pograniczu

6. Oscylacja moralności pogranicza między wiernością a kalkulacyjnością

Wykaz cytowanej literatury

Słowniczek


* * *

Młodzież pogranicza - „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich
Autor: Jacek Kurzępa
Wydanie IV, Kraków 2010
Format B5
Objętość 232 strony
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN: 978-83-7587-455-6

Kamil Wójcik, 10-02-2012, impulsoficyna.com.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

Warto wiedzieć

Jacek Kurzępa - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: pedagogika społeczna. Specjalizuje się także w socjologii młodzieży, socjologii pogranicza, oraz socjologii wychowania. Rozprawa doktorska na temat: Deprywacja współczesnej młodzieży - fenomen "Jumy". Pracuje w Instytucie Socjologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe