Książki. Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet
Strona główna » Poczekalnia » Książki » Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuują…

Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet

POCZEKALNIA. Książki

Kamil Wójcik

impulsoficyna.com.plimpulsoficyna.com.pl | dodane 10-02-2012

Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet
 
Zagadnienie należy do drażliwych kwestii społecznych, ale nadal skąpo wyjaśnionych w czasach współczesnych w Polsce. Pojawiły się np. nowe okoliczności co do form i motywów uprawiania tego procederu przez polskie dziewczęta i kobiety (sponsoring). (…) Dane na temat procederu prostytucji kobiet polskich zostały uzyskane poprzez wywiad internetowy od niewielkiej populacji. Chociaż materiał o charakterze jakościowym stanowi dobrą ilustrację badanej kwestii i wyjaśnia ją dostatecznie.        Z recenzji prof. zw. dr hab. Stanisława Kawuli, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Stanowi ona bogate i fachowo przygotowane studium wiedzy na temat współczesnej kobiecej heteroseksualnej prostytucji. Autorka fachowo porusza się po obszarach teoretycznych współczesnej pedagogiki, socjologii, seksuologii i antropologii kultury, dokonując rzetelnego przeglądu nowych prac teoretycznych i ujęć badawczych, powstałych na gruncie polskim. (…) Przedłożoną mi do recenzji książkę (…) uważam za nowatorską, twórczą, oryginalną i  interdyscyplinarną analizę zjawiska prostytucji w Polsce. Książkę mogącą nie tylko czytelnika zaciekawić, ale przede wszystkim pobudzić do refleksji, nauczyć wieloaspektowego postrzegania tego - co zdawało mu się oczywiste, a tym samym społecznej tolerancji wobec kobiet, których życiowe losy potoczyły się często niezgodnie z jego własnym systemem wartości. To „uwrażliwienie społeczne” na doświadczenia i przeżycia kobiet prostytuujących się uważam za najcenniejszy walor rekomendowanej do wydania pracy.        Z recenzji dr Doroty Zaworskiej-Nikoniuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

* * *

Wstęp
Rozdział 1
Zjawisko prostytucji w świetle literatury


1.1. Pojęcie prostytucji w literaturze naukowej
1.2. Fenomen prostytucji w wybranych kulturach – rys historyczny
1.2.1. Prostytucja starożytna
1.2.2. Epoka średniowiecza
1.2.3. Epoka renesansu
1.2.4. Epoka galanterii
1.2.5. Epoka pruderii
1.2.6. Prostytucja końca XX i początku XXI wieku
1.3. Sponsoring
1.4. Prawne uregulowania zjawiska prostytucji w Polsce

Rozdział 2
Etiologia, zagrożenia i profilaktyka prostytucji


2.1. Teorie rozwoju i funkcjonowania prostytucji
2.1.1. Nurt biologiczno-psychologiczny
2.1.2. Nurt społeczno-ekonomiczny
2.1.3. Nurt kulturowy i środowiskowy
2.1.4. Wnioski wynikające z dotychczasowych ustaleń
2.2. Zagrożenia i skutki uprawiania prostytucji
2.2.1. Konsekwencje prostytucji dla zdrowia psychicznego
2.2.2. Konsekwencje prostytucji dla zdrowia fizycznego
2.2.3. Zagrożenia płynące ze strony społeczeństwa
2.3. Dyskursy wokół profilaktyki i legalizacji prostytucji

Rozdział 3
Metodologia badań własnych


3.1. Model badawczy
3.2. Cel i przedmiot badań
3.3. Problematyka badań
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.5. Organizacja i przebieg badań
3.6. Charakterystyka badanych kobiet

Rozdział 4
Zjawisko prostytucji w doświadczeniu badanych kobiet


4.1. Okres dzieciństwa i relacje z najbliższymi osobami
4.2. Prostytuowanie się badanych kobiet
4.2.1. Przyczyny rozpoczęcia uprawiania prostytucji
4.2.2. Wpływ prostytuowania się na związek partnerski
4.2.3. Ewentualne zaprzestanie uprawiania prostytucji
4.3. Samoocena badanych kobiet
4.4. Preferowane sposoby uprawiania prostytucji
4.5. Stanowisko wobec klientów
4.6. Ocena zjawiska prostytucji w Polsce
4.7. Oczekiwania związane z przyszłością

Zakończenie
Bibliografia
Aneks


* * *

Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet
Autor: Katarzyna Charkowska
Wydanie I, Kraków 2010
Format B5
Objętość 216 stron
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN: 978-83-7587-276-7

Kamil Wójcik, 10-02-2012, impulsoficyna.com.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

Warto wiedzieć

Charkowska Katarzyna - absolwentka pedagogiki społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od roku 2009 doktorantka w Katedrze Pedagogiki Społecznej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie pedagogiki społecznej oraz resocjalizacyjnej (patologie i dewiacje seksualności człowieka, patologie społeczne oraz społeczno-kulturowy wpływ na istnienie i znaczenie płci).
REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe