Humanizacja medycyny
Strona główna » Poczekalnia » Książki » Humanizacja medycyny

Humanizacja medycyny

POCZEKALNIA. Książki

Kamil Wójcik

impulsoficyna.com.plimpulsoficyna.com.pl | dodane 11-04-2013

Humanizacja medycyny
 
Podstawowym celem tej książki jest uzasadnienie potrzeby pilnego zwrócenia uwagi na kwestie humanizacji medycyny zarówno przez poprawienie jakości kształcenia, jak i krytycznie spojrzenie na obecnie realizowane programy i metody nauczania przedmiotów humanistycznych.

Medycyna od początku swego istnienia wyrastała z humanistycznego myślenia o człowieku, umieszczając jego dobro w centrum swoich podstawowych wartości.

Postęp nauki i techniki, jaki dokonuje się we współczesnym świecie, znajduje istotne odzwierciedlenie w dzisiejszym kształcie medycyny. Medycyna staje obecnie wobec zupełnie nowych problemów, wynikających nie tylko ze wspomnianego postępu, ale także z przemian cywilizacyjnych, zmian społecznych oraz uwarunkowań ekonomicznych. W konsekwencji przynosi to narastające obawy przed instrumentalizacją medycyny, przed odchodzeniem od jej humanistycznego rdzenia, w którym człowiek ma stanowić najwyższą wartość. Wobec tych zagrożeń niezwykle istotą sprawą staje się dzisiaj dążenie do kształtowania postaw intelektualnie i moralnie skierowanych na człowieka. Zadania takie powinny stawać w pierwszym rzędzie przed uczelniami przygotowującymi do wykonywania zawodu pracownika ochrony zdrowia, a w szczególności do zawodu lekarza.

Pojmowanie medycyny wymaga obok wiedzy biologicznej uwzględnienia również innych elementów związanych z istota natury ludzkiej, potrzebami i wartościami wyznawanymi  przez człowieka, a także z jego uwarunkowaniami psychospołecznymi, socjalnymi, prawnymi  czy ekonomicznymi. Do właściwej realizacji zadań medycznych nieodzowne jest wszechstronne postrzeganie człowieka żyjącego przecież w określonych warunkach, które nie tylko wpływają na jego zdrowie, lecz także na jego rozumienie choroby, na umiejętności jej zwalczania czy przystosowania się do niej.

* * *

Humanizacja medycyny
Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych
Autor: Suchorzewska Janina, Olejniczak Marek
Wydanie I, Kraków 2011
Format B5
Objętość 244 stron
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Wydawnictwo: IMPULS
ISBN: 978-83-7587-923-0

Kamil Wójcik, 11-04-2013, impulsoficyna.com.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

Warto wiedzieć

Janina Suchorzewska – dr hab. medycyny, emerytowana profesor nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, wieloletni kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Gdańsku, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, członek Niezależnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, członek Sądu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dwóch pierwszych kadencji, organizator i wykładowca, a obecnie kurator Zakładu Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Marek Olejniczak – dr nauk humanistycznych, filozof, etyk, autor publikacji z zakresu filozofii oraz etyki w medycynie, w latach 2001–2005 pracownik naukowo-dydaktyczny Śląskiej Akademii Medycznej, obecnie adiunkt w Zakładzie Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.
REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe