Bez paszportu daleko z dzieckiem nie wyjedziesz
Strona główna » Poczekalnia » Dzieci » Bez paszportu daleko z dzieckiem nie wyjedziesz

Bez paszportu daleko z dzieckiem nie wyjedziesz

POCZEKALNIA. Dzieci

Ewa Mąka

zdrowemiasto.pl | dodane 10-12-2013

Wojciech Alfawicki, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.
 
Okres świąteczny to czas rodzinnych wyjazdów, coraz częściej także tych zagranicznych. Kiedy wybieramy się z dzieckiem poza Polskę, odpowiednio wcześniej musimy pomyśleć o wyrobieniu dla niego koniecznych dokumentów.

Podczas zagranicznego wyjazdu nie tylko dorosły, ale i dziecko powinno posiadać dowód tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu. Ten pierwszy wystarczy w wypadku podróży do państw Unii Europejskiej natomiast, gdy chcemy wybrać się poza kraje UE, konieczne jest wyrobienie dziecku paszportu.

Co do zasady niezbędna jest zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych), którą wyrażają podpisując wniosek o wydanie paszportu (podpis musi zostać złożony w obecności pracownika urzędu). Formularz ten jest dostępny w każdym biurze paszportowym. Należy go wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Dopełniając formalności, rodzice muszą pamiętać o swoim dokumencie tożsamości, aby umożliwić weryfikację danych wpisanych we wniosku. W przypadku dzieci do lat 5, podczas składania wniosku nie jest wymagana ich obecność, natomiast od dzieci, które ukończyły 5 rok życia pobiera się odciski palców, dlatego muszą one zjawić się w urzędzie razem z opiekunami.

Jak długo ważny paszport małoletniego


Od 27 lutego 2013 r. obowiązuje ustawa o dokumentach paszportowych, która wprowadziła zmianę w zakresie m.in. daty ważności paszportu osoby małoletniej. Po ostatniej nowelizacji ważność paszportu wynosi 10 lat, jednak w przypadku osób, które nie ukończyły 13 lat okres ten to 5 lat. Opłata za wydanie dokumentu wynosi 140 zł dla paszportu ważnego 10 lat. Uczniowie od lat 13 oraz studenci korzystają z 50% ulgi – płacą więc 70 zł, natomiast należność za paszport dla dziecka, które nie ukończyło lat 13 jest równa 30 zł.

Jakie przeszkody

Dokumenty konieczne do wyrobienia paszportu małoletniemu W Urzędzie Wojewódzkim lub jego Delegaturze (oddział paszportowy) należy złożyć:
  • wypełniony wniosek o wydanie paszportu,
  • fotografię biometryczną małoletniego dziecka,
  • dowód uiszczenia opłaty.
- Pewne trudności z wyrobieniem paszportu mogą pojawić się w przypadku kiedy rodzice nie wychowują małoletniego wspólnie albo w przypadku, gdy oboje nie mogą stawić się jednocześnie w celu wyrażenia zgody – mówi Wojciech Alfawicki, radca prawny.  - Przeszkodą jest także sytuacja, w której jeden z rodziców nie chce wyrazić zgody na wydanie paszportu – dodaje ekspert.

Jeżeli oboje rodzice nie mogą równocześnie podpisać wniosku, to możliwe jest złożenie podpisu przez jednego z opiekunów przy jednoczesnym przedłożeniu pisemnej zgody drugiego rodzica potwierdzonej przez organ paszportowy lub notariusza. W sytuacji kiedy jeden z opiekunów prawnych został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została mu ona ograniczona, wystarczy podpis rodzica sprawującego władzę rodzicielską w pełnym zakresie. - W takim przypadku konieczne jest przedłożenie w biurze paszportowym orzeczenia Sądu, z którego wynika ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego opiekuna – tłumaczy ekspert.

Gdy jeden z rodziców odmawia podpisania wniosku lub porozumienie z nim napotyka ciężkie do przezwyciężenia przeszkody, należy się zwrócić do Sądu Rodzinnego o wydanie orzeczenia zastępującego tę zgodę.

Ile trwa procedura

Okres oczekiwania na wydanie paszportu nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Jednak w czasie wakacji może on ulec wydłużeniu z uwagi na zwiększoną liczbę składanych wniosków. Aby uniknąć sytuacji, w której musimy zrezygnować z wyjazdu z powodu nieotrzymania dokumentu na czas, wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej. - Warto podkreślić, że działanie z wyprzedzeniem ma istotne znacznie w przypadku braku zgody drugiego rodzica, wtedy bowiem należy uwzględnić czas postępowania sądowego w tym przedmiocie – radzi Wojciech Alfawicki

Ewa Mąka, 10-12-2013, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe