Ulga w PIT 2016 dla honorowych krwiodawców
Strona główna » Poczekalnia » Szepty » Ulga w PIT 2016 dla honorowych krwiodawców

Ulga w PIT 2016 dla honorowych krwiodawców

POCZEKALNIA. Szepty

W.Press

zdrowemiasto.pl | dodane 15-01-2017


 
Honorowy krwiodawca to osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Osoby takie są premiowane możliwością zmniejszenia podatku w rozliczeniu PIT.

Ekwiwalent za oddaną krew


Za oddaną krew przysługuje ekwiwalent, ale jeśli z niego nie skorzystaliśmy, lecz oddaliśmy krew bezpłatnie, możemy pomniejszyć o jego wysokość nasz dochód podlegający opodatkowaniu. Jeden litr krwi jest wyceniony na 130 pln. Jednorazowo można oddać do 450 ml krwi. Pomiędzy pobraniami musi być przerwa nie krótsza niż 8 tygodni. W sumie kobieta w ciągu roku może oddać krew maksymalnie 4 razy po 450 ml, co daje rocznie 1,8 litra krwi, a mężczyzna 6 razy, czyli 2,7 litra krwi. Oszczędność na podatku nie będzie zatem zbyt duża.

Oprócz krwi pobierane jest też osocze. W przypadku osocza limit wynosi 25 litrów na rok. i jest jednakowy dla mężczyzn i kobiet. Osocze można oddawać nawet co 2 tygodnie, jednorazowo do 650 ml. Oddawanie krwi i osocza są od siebie niezależne, nie obowiązują przy oddawaniu osocza przerwy wymagane przy oddawaniu krwi.

Wielkości odliczenia za krew

Jeżeli honorowy krwiodawca zdecyduje się na oddawanie jedynie krwi, za cały rok może odliczyć maksymalnie 351 pln, jeżeli jest mężczyzną lub 234 plnł, jeżeli jest kobietą. Oddając maksymalne ilości krwi i jednocześnie osocza zyskuje możliwość odliczenia w wysokości 3601 pln (mężczyźni) lub 3250 pln (kobiety).

pitax5b.jpg

Ekspert z portalu https://pitax.pl/pit-37/ potwierdza, że odliczenie tych kwot nie jest równoznaczne ze zmniejszeniem podatku o takie same wielkości. Ulga za oddaną krew nie jest odliczana od podatku, a jedynie od dochodu, który stanowi podstawę opodatkowania. Sama kwota odliczenia będzie zależała nie tylko od ekwiwalentu przysługującego za oddaną krwi, ale też od stawki podatku, według jakiej obliczane jest nasze zobowiązanie podatkowe.

Przy zastosowaniu najwyższej w PIT 2016 stawki podatku 32% zmniejszenie podatku może wynieść maksymalnie 1152,32 pln w przypadku mężczyzn i 1040 pln dla kobiet. Przy niższych stawkach podatkowych jest proporcjonalnie niższe. Podatek 18% daje możliwość obniżenia kwoty do zapłacenia fiskusowi o 648,18 pln dla mężczyzn i 627,12 pln dla kobiet. Podatek według stawki 3% to ulga zaledwie 108,03 pln w przypadku mężczyzn i 104,52 pln w przypadku kobiet.

Nie zawsze krwiodawca ma możliwość odliczenia maksymalnych kwot przysługujących mu z tytułu oddanej honorowo krwi. Ustawodawca przewidział ograniczenie odliczeń z tytułu darowizn do 6 % dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym PIT. Limit w wysokości 6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn łącznie, a więc poza ekwiwalentem za krew obejmuje również darowizny przekazane na cele kultu religijnego oraz darowizny przekazane uprawnionym instytucjom na cele pożytku publicznego. Łącznie wartość trzech wymienionych wyżej różnych darowizn nie może przekroczyć progu 6%.rocznego dochodu/przychodu podatnika.

Dla pełnego odliczenia maksymalnej kwoty ekwiwalentu za oddanie krwi i osocza wymagany jest dochód na poziomie 60 tys. zł. Mężczyzna, który w pełni chciałby skorzystać nawet tylko z samej ulgi na krew, musi wykazać dochody dochody w PIT 2016 na poziomie 60 017 pln, zaś kobieta 58 067 pln.

Komu przysługuje ulga

Odliczenia z tytułu oddanej krwi przysługują osobom, które posiadają tytułu honorowego dawcy krwi, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Honorowego dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Tytuły takie przysługują osobom, które oddały bezpłatnie krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi oraz oddają bezpłatnie pewne określone ilości krwi.

Dokumentowanie ulgi na krew

Odliczeniu podlega ekwiwalent przysługujący za krew przekazaną tylko określonym organizacjom oraz odpowiednio udokumentowany.

Krew (czy osocze) musi zostać przekazana jednostce organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. Dokumentem potwierdzającym darowiznę jest zaświadczenie takiej jednostki o ilości oddanej bezpłatnie przez krwiodawcę krwi bądź jej osocza. Nie jest przy tym wymagane oświadczenie o przyjęciu takiej darowizny przez odpowiednią stację krwiodawstwa. Wartość ekwiwalentu krwiodawca oblicza sam według wskaźników podanych w przepisach podatkowych. Nie odlicza się w rozliczeniu PIT 2016 się kwot, które zostały wypłacone. Odliczyć można wyłącznie niepobrany ekwiwalent za krew i osocze przekazane nieodpłatnie. Nie uznaje się za opłatę otrzymanych soków czy czekolad.

Nie podlegają odliczeniu darowizny krwi poniesione na rzecz:osób fizycznych oraz osób prawnych prowadzących działąność niezwiązana z realizacja zadań w zakresie pobierania krwi. Na przeszkodzie w odliczeniu nie stoi natomiast wskazanie przez darczyńcę osoby, dla której krew oddaje.

Kto może skorzystać z odliczenia za oddaną krew

Z ulgi podatkowej za honorowo oddaną krew mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają PIT 2016 na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37, czyli opodatkowani na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przysługujące odliczenie wykazuje się w załączniku PIT/O i następnie przenosi do deklaracji rocznej. W załączniku PIT/O należy podać zarówno kwotę przekazanej darowizny, jak i kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanej jednostki publicznej służby krwi, w szczególności jej nazwę i adres. Do odliczenia w PIT 2016 można zaliczyć darowizny krwi przekazane tylko i wyłącznie w roku 2016.

Honorowi krwiodawcy, którzy opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym czy kartą podatkową, nie mogą dokonać odliczeń z tytułu oddanej krwi. Jest to możliwe w ich przypadku, jeśli oprócz przychodów w ten sposób opodatkowanych uzyskują także inne, podlegające rozliczeniu według skali lub na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Rozliczenie ulgi za oddaną krew będzie łatwiejsze, jeżeli do rozliczenia pit 2016 wykorzystamy programu pit przez internet. Rozliczenie pit online zaoszczędzi nam czasu oraz niepewności dotyczącej poprawności rozliczenia.

W.Press, 15-01-2017, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe