Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista patomorfolog. Interna, alergologia, choroby płuc, patomorfologia, pneumonologia
Strona główna » Poradnia Internetowa » Alergolog » Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista patom…

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista patomorfolog. Interna, alergologia, choroby płuc, patomorfologia, pneumonologia

PORADNIA INTERNETOWA. ALERGOLOG

PPK

zdrowemiasto.pl | dodane 19-03-2009

Dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik
 
Dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista patomorfolog. Internista. Alergolog. Pulmonolog. Zakres pytań: interna, alergologia, choroby płuc, patomorfologia, pneumonologia.

Absolwentka I. Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. II. stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, II. stopień specjalizacji w zakresie patomorfologii. 1996 - uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych, a w 2004 doktora habilitowanego w AM w Warszawie. Obecnie kończy specjalizację z chorób płuc. Od 1996 r. adiunkt w Klinice i Katedrze Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii AM w Warszawie. Przebieg zatrudnienia: 1979-1981 Zakład Patologii Nowotworów, Instytut Onkologii, W-wa, asystent; 1981-1983 Klinika Nadciśnienia tętniczego i Chorób Naczyń AM, asystent; 1983-1996 Klinika Pneumonologii AM, starszy asystent; od 1996 - Klinika Pneumonologii Akademii AM w W-wie, adiunkt.

Staże zagraniczne i granty naukowe: 1993 - stypendium Rządu Francuskiego, w Department of Pathology Hopital Argenteuil, France, Prof. Colette Marsan; 1994 - stypendium Rządu Francuskiego, staż w Center of Cytology Research (C.E.R.D.E.C) University of Paris, Prof. Colette Marsan; 1995-1998 realizacja grantu Komitetu Badań Naukowych „Udział limfocytów w immunologii nowotworów płuc”; 1998 - stypendium German Academic Exchange Service (DAAD) w Ruhrlandklinik, Essen, Prof. U. Costabel. Ponadto czynny udział w kilkudziesięciu zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych.

Udział w stowarzyszeniach: Polskie Towarzystwo Patologów, French Cytology Society, French Pathology and Gynecology Society, European Respiratory Society, Polskie Towarzystwo Cytometrii, Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologii. Kilkanaście prac naukowych drukowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Kilkadziesiąt prezentacji prac na zjazdach naukowych.
Główne zainteresowania zgodne z kierunkiem specjalizacji: diagnostyka cytologiczna; rozpoznawanie chorób płuc - nowotwory; choroby obturacyjne, astma, POChP - diagnostyka i leczenie; szkodliwy wpływ palenia papierosów. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Po godzinach pracy w Klinice aktywna, szeroka prywatna praktyka lekarska.

Współpracuje z PORTALEM ZDROWIA I PORADNIĄ INTERNETOWĄ ZdroweMiasto.PL od 2004 roku.

PPK, 19-03-2009, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

Warto wiedzieć


Interna
- tzw. królowa nauk medycznych (łac. internus - wewnętrzny), dział medycyny zajmujący się schorzeniami narządów wewnętrznych (m.in. choroby układu krążenia, układu oddechowego, układu trawiennego, układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej) i jest podstawą wiedzy oraz umiejętności dla wielu specjalności szczegółowych.
Internista - lekarz specjalista chorób wewnętrznych.
Pulmonologia (inaczej pneumonologia) - jeden z działów Interny zajmujący się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką chorób układu oddechowego (lekarz pulmonolog). Najczęstsze choroby układu oddechowego to np.: gruźlica, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, astma oskrzelowa, odma opłucnowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), pylica płuc, rak płuca, sarkoidoza, mukowiscydoza.
Alergologia - zajmuje się leczeniem schorzeń alergicznych; alergia (uczulenie, nadwrażliwość) to nieprawidłowa bądź nadmierna reakcja organizmu na rozpowszechnione w środowisku alergeny; schorzenia np.: astma oskrzelowa, odczyny alergiczne ze strony przewodu pokarmowego, obrzęk naczynioruchowy Quinkego, pyłkowica, wstrząs anafilaktyczny, atopowe zapalenie skóry, wyprysk kontaktowy. Alergologia jest jednym z działów Interny.
Patomorfologia - jest to dział patologii, specjalizacja lekarska, wywodzi się z anatomii patologicznej, a zajmuje się obecnie rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach (na przykład najbardziej rozwinięty dział - diagnostyka chorób nowotworowych). Z uwagi na podobieństwo stosowanych metod badawczych (sekcja zwłok, biopsje, mikroskopia, cytochemia i histochemia, komputerowa analiza obrazu), bywa mylona z medycyną sądową (w Polsce odrębna dyscyplina medyczna), a cele badań obu dyscyplin są zasadniczo inne. Patologia zajmuje się badaniami nad przyczynami, mechanizmami (patogeneza) i skutkami chorób. W miarę rozwoju powstały bardziej szczegółowe działy, jak np. histopatologia, cytologia, immunopatologia, neuropatologia, osteopatologia. Pokrewną nauką i uzupełniająca jest patofizjologia. O ile patomorfologia dotyczy obrazu zmian patologicznych, to patofizjologia odnosi sie do zaburzeń czynności. (ppk)