Niepełnosprawność nie jest barierą. 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Strona główna » Informator » Kraj » Niepełnosprawność nie jest barierą. 3 grudnia obch…

Niepełnosprawność nie jest barierą. 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

INFORMATOR. Kraj

Aleksandra Jusiuk

zdrowemiasto.pl | dodane 02-12-2016

Fot. zdrowemiasto.pl
 
Niepełnosprawność to jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia obecnie na naszym globie żyje1 bilion osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że już co siódmy człowiek na świecie walczy z codziennymi przeciwnościami, które wynikają z różnego rodzaju schorzeń.Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych zwraca uwagę na problemy dużej grupy społecznej. Każdego roku jego obchodom towarzyszy inna tematyka. Hasło na rok 2016 brzmi "Niepełnosprawność nie jest barierą".

Celem corocznych obchodów Światowego Dnia Niepełnosprawnych jest upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności. Podkreśla się również mocno korzyści, które wynikają  z pełnej integracji takich osób w życiu publicznym. Kogo możemy nazwać osobą niepełnosprawną?Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja. Ta, stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która może ograniczać uczestnictwo w życiu społecznym.

Niepełnosprawność w Polsce

Niestety statystyki są nieubłagane. Również te dotyczące naszego kraju.Według szacunków Eurostatu w Polsce żyje obecnie około 7,7 milionów osób niepełnosprawnych. To ogólna liczba ludzi, deklarujących, że problemy zdrowotne utrudniają im wykonywanie codziennych czynności. Do głównych przyczyn niepełnosprawności w Polsce należą schorzenia narządów ruchu (54%) układu krążenia (44%), uszkodzenia narządu wzroku (32%) oraz neurologiczne (30%) . Jednak lista problemów jest bardzo długa. Należy zatem mocno zwracać uwagę na problemy tej grupy społecznej  i nieustannie  podkreślać  konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

info_niepelno.jpg

Niestety, tu zaczynają się schody…

Barierki, zbyt wysokie krawężniki, brak podjazdów czy wind. Dla osób niepełnosprawnych codzienne problemy zaczynają się już w momencie przekroczenia progu domu.Bariery architektoniczne należą wciąż do jednych z ważniejszych tematów poruszanych podczas obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Problemów przysparzają również wiadomości bez lektora języka migowego czy brak sygnałów dźwiękowych dla niewidomych. Uniemożliwia to niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wczesne wspomaganie rozwoju coraz ważniejsze

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce informuje, że do głównych przyczyn zróżnicowania naszego stanu zdrowia należy kumulowanie się problemów występujących już we wczesnych latach życia. Raport „Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce” wymienia główne strategie zmierzające do wyrównywania szans. Obejmują one wdrożenie mechanizmów pomocy dzieciom od 0 do 3 roku życia doświadczających problemów rozwojowych bądź zagrożonych niepełnosprawnością. Rozpoczęcie wczesnej rehabilitacji powstrzyma pogłębianie się istniejących już deficytów oraz zapobiegnie powstawania tych zupełnie nowych.

- Liczba osób niepełnosprawnych w naszym kraju jest ciągle bardzo wysoka. Najnowsze strategie przeciwdziałania niepełnosprawności kładą nacisk na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, ponieważ wiele problemów ujawnia się do 3 roku życia lub jeszcze w okresie prenatalnym. Do szczególnych wyzwań współczesności należy zapewnienie im odpowiedniej opieki oraz realizowanie programów wczesnej interwencji. Wszystko w celu uzyskania poprawy warunków życia dziec i przewlekle chorych, które za kilkanaście lat będą dorosłe.Zadaniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych jest przystosowanie ich do jak największej samodzielności - podkreśla Izabela Jachim-Kubiak, Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

Oswoić społeczeństwo

Niepełnosprawnym zależy na byciu pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Nie chcą być postrzegani przez pryzmat swoich schorzeń. Powinniśmy porzucić myślenie o niepełnosprawności jako niedyspozycji. Pomocne w tym okazują się kampanie społeczne. Dużą uwagę zwracają zwłaszcza te wspierane przez osoby znane. Jedną z nich jest ogólnopolska kampania #17milionów, która ma na celu zwrócenie uwagi na codzienność osób dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym. Na całym świecie jest już ich ponad 17 milionów. W kampanię włączyli się aktorzy, muzycy, dziennikarze oraz sportowcy. Akcentowanie społecznie ważnego tematu zakładać powinno długofalowe działania. Tylko one mogą przyczynić się do pozytywnych zmian.

1] World Health Organization, dostępny w Internecie: http://www.who.int/disabilities/en/
2] Stan zdrowia ludności Polski w 2014, raport GUS, dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html, s. 106.
3] Tamże, s. 105-108.

Aleksandra Jusiuk, 02-12-2016, zdrowemiasto.pl

Poinformuj znajomych o tym artykule:

REKLAMA
chirurg naczyniowy
hemoroidy Krakow
Leczymy urazy sportowe
hemoroidy szczelina odbytu przetoki zylaki konczyn dolnych
------------

REKLAMA
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Chirurg naczyniowy Gdynia
REKLAMA
Leczymy urazy sportowe